Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1878. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2003, stran 5172.

Na podlagi petega odstavka 47. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo – ZPIZ-1-UPB2) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za finance
P R A V I L N I K
o valorizacijskih količnikih za preračun plač
in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2003
1. člen
V skladu s prvim odstavkom 47. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1-UPB2) se pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine, uveljavljene v letu 2004, plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let, predhodno preračunajo z valorizacijskimi količniki tako, da ustrezajo gibanjem povprečnih plač in pokojnin v koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine.
V skladu z drugim odstavkom 47. člena ZPIZ-1-UPB2 se valorizacijski količniki določijo tako, da se povprečno plačo na zaposleno osebo v državi, izplačano za oktober 1990 in povečano za odstotek vseh uskladitev pokojnin po predpisih, veljavnih do uveljavitve ZPIZ-1 in po 150. členu ZPIZ-1, opravljenih od 1. 1. 1991 do konca leta 2003, deli z zneskom povprečne plače na zaposleno osebo v državi, dosežene v letih, iz katerih se po določbah ZPIZ-1 upoštevajo plače oziroma zavarovalne osnove za izračun pokojninske osnove.
Povprečno plačo na zaposleno osebo v posameznem koledarskem letu se izračuna tako, da se povprečno bruto plačo, ugotovljeno po uradnih statističnih podatkih, preračuna s povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
2. člen
Plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let se pri izračunu pokojninske osnove preračunajo z naslednjimi valorizacijskimi količniki:
Leto   Valorizacijski količniki
---------------------------------
1965         2012295,345
1966         1521432,039
1967         1377648,352
1968         1257432,297
1969         1092038,328
1970          911090,116
1971          763031,041
1972          647886,305
1973          559419,902
1974          445349,911
1975          356052,258
1976          308176,008
1977          258806,771
1978          212376,758
1979          169573,921
1980          142997,605
1981          109931,603
1982          87271,841
1983          68659,839
1984          45157,409
1985          22807,503
1986          10237,302
1987           4624,976
1988           1742,298
1989           106,197
1990            22,161
1991            12,089
1992            4,069
1993            2,714
1994            2,115
1995            1,779
1996            1,544
1997            1,382
1998            1,261
1999            1,150
2000            1,040
2001            0,929
2002            0,847
2003            0,787
---------------------------------
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-003/04-005
Ljubljana, dne 23. marca 2004.
EVA 2004-2611-0025
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
Soglašam!
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance