Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004

Kazalo

1671. Pravilnik o določitvi tolarskih protivrednosti, nad katerimi so potrebne objave javnih naročil v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, stran 4719.

Za izvrševanje 20. člena Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03) in na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o določitvi tolarskih protivrednosti, nad katerimi so potrebne objave javnih naročil v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti
1. člen
S tem pravilnikom se določajo tolarske protivrednosti, določene na podlagi metodologije za izračun, skladno s tretjim odstavkom 26. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 – popr. in 2/04, v nadaljnjem besedilu: ZJN-1).
2. člen
Kot tolarska protivrednost za vrednosti, izražene v EUR ali posebnih pravicah črpanja, se določijo naslednje vrednosti:
– vrednost 130.000 posebnih pravic črpanja iz 2. točke 83. člena in 2. točke 95. člena ZJN-1 je 35,001.652 tolarjev,
– vrednost 200.000 posebnih pravic črpanja iz 1. točke 83. člena in 3. točke 95. člena ZJN-1 je 53,848.680 tolarjev,
– vrednost 400.000 posebnih pravic črpanja iz 2.a) točke 112. člena, 2.a) točke 113. člena ZJN-1 je 107,697.260 tolarjev,
– vrednost 5,000.000 posebnih pravic črpanja iz 1. točke prvega odstavka 87. člena 2.c) točke 112. člena, druge alinee 2. točke prvega odstavka 115. člena ZJN-1, je 1.346,217.001 tolarjev,
– vrednost 80.000 EUR iz tretjega odstavka 30. člena ZJN-1 je 18,180.993 tolarjev,
– vrednost 200.000 EUR iz 1. točke 95. člena ZJN-1 je 45,452.482 tolarjev,
– vrednost 400.000 EUR iz 2.b) in 3.a) točke 112. člena, 2.b) točke in 3. točke 113. člena ZJN-1 je 90,904.965 tolarjev,
– vrednost 600.000 EUR iz 1.a) točke 112. člena, 1. točke 113. člena ZJN-1 je 136,357.447 tolarjev,
– vrednost 750.000 EUR iz prvega odstavka 67. člena, 1. in 3. točke prvega odstavka 115. člena ZJN-1 je 170,446.809 tolarjev,
– vrednost 1,000.000 EUR iz tretjega odstavka 30. člena ZJN-1 je 227,262.412 tolarjev,
– vrednost 5,000.000 EUR iz 2. točke prvega odstavka 87. člena, 1.b) in 3.b) točke 112. člena, prve in tretje alinee 2. točke prvega odstavka 115. člena ZJN-1 je 1.136,312.061 tolarjev.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 433-16/2004
Ljubljana, dne 15. marca 2004.
EVA 2004-1611-0084
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance