Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004

Kazalo

1666. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o modelu Skupnosti, stran 4716.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C in 52/02 – ZDU-1) in v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 7/03 – prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o modelu Skupnosti
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo postopki za izvajanje uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelu Skupnosti (UL L, št. 003/2002) v Republiki Sloveniji.
2. člen
(pristojbine)
(1) Če vloži prijavitelj prijavo za model Skupnosti pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad), mora ob vložitvi prijave plačati pristojbino za pošiljanje prijave Uradu za harmonizacijo notranjega trga (znamke in modeli) Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: OHIM).
(2) Pristojbina iz prejšnjega odstavka znaša 10.000 tolarjev in se plača na račun št. 01100-1000307004 pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila v Ljubljani ali na blagajni urada.
(3) Če se pristojbina plača na račun iz prejšnjega odstavka, se kot datum plačila šteje datum, ko je celotni znesek pristojbine knjižen na ta račun.
(4) Če pristojbina iz drugega odstavka tega člena ni plačana, se šteje, da je prijava umaknjena.
3. člen
(veljavnost)
Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.
Št. 391-12/2004-2
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2004-2111-0018
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost