Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004

Kazalo

1610. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji, stran 4482.

Na podlagi 16. in 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02 in 56/03) in za izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99, 52/02 – ZDU-1 in 56/03) izdaja ministrica brez resorja, pristojna za regionalni razvoj
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji
1. člen
V Pravilniku o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 58/01) se v prvem odstavku 2. člena besedilo »6. členom Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00)« nadomesti z besedilom »devetim odstavkom 3. člena Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03)«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se letnice »1995–1997« nadomestijo z letnicami »1999–2001«.
3. člen
V 7. členu se na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
»Regionalna karta velja do 31. 12. 2006«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3082-6/2003-48
Ljubljana, dne 30. marca 2004.
EVA 2004-1536-0001
mag. Zdenka Kovač l. r.
Ministrica
brez resorja, pristojna za regionalni razvoj

AAA Zlata odličnost