Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1466. Ugotovitveni sklep, stran 3921.

Na podlagi pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03) je sprejel Občinski svet občine Radeče na 11. redni seji, dne 23. 3. 2004 sprejel naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1
V skladu z 32. in 34. členom pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03), sta prenehala veljati odlok o pomožnih objektih za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 5/00) in odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 39/00) v Občini Radeče.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 7. 12. 2003 dalje.
Št. 03200-1/04-83
Radeče, dne 23. marca 2004.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.