Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1464. Sklep o plačilu dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, stran 3919.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet občine Pivka na svoji 11. seji dne 31. 3. 2004 sprejel
S K L E P
o plačilu dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo
1
Do uveljavitve odloka o komunalnem prispevku v Občini Pivka, se plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo izvede tako, da se med investitorjem in Občino Pivka sklene pogodba o plačilu dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo.
Za izračun višine plačila dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, se upošteva način izračuna kot ga je določal pravilnik o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin.
Navedeni pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 8/87 in 16/87 ter prenehal z veljavo z uveljavitvijo stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03).
2
Vse prispele vloge, ki se nanašajo na plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo in se o njih še ni odločalo, se obračunajo po tem sklepu.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-11/2004
Pivka, dne 31. marca 2004.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l. r.