Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1461. Sklep o uvedbi enotne cene čiščenja odpadnih komunalnih voda za vse čistilne naprave, stran 3917.

Na podlagi 11. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 62/02) je Občinski svet občine Metlika na 6. redni seji dne 2. 10. 2003 sprejel naslednji
S K L E P
1
Za vse čistilne naprave se uvede enotna cena čiščenja odpadnih komunalnih voda v višini 193,76 SIT/m3, in sicer enotno za vse povzročitelje odpadnih voda.
V cenah ni zajet DDV.
2
Z dnem začetka uporabe tega sklepa prenehata veljati 4. in 5. točka cenika komunalnih storitev in proizvodov (Uradni list RS, št. 17/01).
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 382-2/03
Metlika, dne 2. oktobra 2003.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.