Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1459. Ugotovitveni sklep o pridobitvi mandata, stran 3914.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01), 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01, 51/02) in pravnomočnega ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta občine Komen št. 06202-02/04-9 z dne 12. 2. 2004 je Občinski svet občine Komen na 13. redni seji dne 11. 3. 2004 sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
o pridobitvi mandata
1
Na podlagi odstopne izjave svetnika Branka Terčona iz Neodvisne liste gospodarstva sprejete na Občinskem svetu občine Komen dne 10. 2. 2004 s sklepom št. 06202-02/04-9 in 30. člena zakona o lokalnih volitvah, Občinski svet občine Komen ugotavlja, da je prešel mandat za preostanek mandatne dobe Občinskega sveta občine Komen, na drugo uvrščenega kandidata z Neodvisne liste gospodarstva Mezinec Andreja, roj. 12. 3. 1971, Gorjansko 18a, Komen.
2
Na podlagi navedene ugotovitve in v skladu s 30. členom zakona o lokalni samoupravi mora imenovani kandidat potrditi sprejem mandata za preostanek mandatne dobe v roku 8 dni od prejema tega sklepa. Če v osmih dneh ne sporoči, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta, se ta pravica prenese na naslednjega kandidata z iste liste kandidatov.
3
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se poziva, da preveri sestave odborov in komisij Občinskega sveta občine Komen in jih kadrovsko ustrezno reorganizira.
Št. 06202-04/04-1
Komen, dne 12. marca 2004.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.