Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1452. Sklep o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2003, stran 3903.

Na podlagi 266. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04), je skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na 16. seji dne 11. 3. 2004 sprejela
S K L E P
o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2003
1
Skupščina zavoda sprejema sklep o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2003. Računovodski izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje:
– prihodki skupaj 783.722,874.212,41 SIT
– odhodki skupaj 781.262,310.303,66 SIT
– presežek 2.460,563.908,75 SIT
2
Izkazani presežek v višini 2.460,563.908,75 SIT bo zavod v celoti uporabil za delno pokrivanje oziroma zmanjšanje negativnega stanja splošnega sklada.
3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1000-2/2004
Ljubljana, dne 11. marca 2004.
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Predsednik
Jožef Zakonjšek l. r.