Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1443. Pravilnik o spremembi pravilnika o kategorizaciji, ocenjevanju mesnatosti in razvrščanju klavnih trupov prašičev, stran 3882.

Na podlagi drugega odstavka 37., 65., 66. in prvega odstavka 119. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o kategorizaciji, ocenjevanju mesnatosti in razvrščanju klavnih trupov prašičev
1. člen
V Pravilniku o kategorizaciji, ocenjevanju mesnatosti in razvrščanju klavnih trupov prašičev (Uradni list RS, št. 22/04) se v Prilogi 2 skica meritev pri metodi HGP4 nadomesti z naslednjo skico:
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 321-06-134/2002/3
Ljubljana, dne 23. marca 2004.
EVA 2000-2311-0082
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
 
Soglašam!
Minister za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.