Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1440. Pravilnik o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo, stran 3879.

Na podlagi šestega odstavka 20. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 2/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo
1. člen
S tem pravilnikom se določa, kdaj se šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo.
2. člen
Ponudba je nepravilna, če:
– ni sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila, ali
– je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali
– se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.
3. člen
Ponudba je neprimerna, če njena vsebina ni povezana s predmetom javnega naročila in zato v celoti ne odgovarja zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji, ki so vezane na predmet javnega naročila.
4. člen
Ponudba je nesprejemljiva, če:
– jo predloži ponudnik, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji, ali
– ponudbena cena presega višino zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo, ali
– je ponujena cena nenormalno nizka glede na razmere na trgu, ponudnik pa ni mogel zadovoljivo pojasniti razlogov za tako ceno.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 433-14/2004
Ljubljana, dne 15. marca 2004.
EVA 2004-1611-0048
Minister
za finance
dr. Dušan Mramor l. r.