Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004

Kazalo

1424. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih in mestne skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih in mestne skupnosti v Občini Litija, stran 3831.

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02); 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet občine Litija na 15. redni seji z dne 25. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih in mestne skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih in mestne skupnosti v Občini Litija
1. člen
V odloku o določitvi števila članov sveta krajevnih in mestne skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih in mestne skupnosti v Občini Litija (Uradni list RS, št. 76/02) se v 2. členu doda nova alinea, ki se glasi: Svet KS Breg-Tenetiše sedem članov.
2. člen
Doda se nov 15. člen, ki se glasi: Za volitve v Svet KS Breg-Tenetiše, ki obsega območje naselij Breg pri Litiji, Zagorica in Tenetiše, se sedem članov sveta voli v krajevni skupnosti kot eni volilni enoti.
Sedanji 15., 16. in 17. členi odloka se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 008-8/2002
Litija, dne 25. marca 2004.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.