Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004

Kazalo

1420. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Cerknica za leto 2004, stran 3825.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 133. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 8. redni seji dne 25. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Cerknica za leto 2004
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in za vrednost stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 2003 na območju Občine Cerknica 190.017 tolarjev.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja za m2 stavbne parcele za posamezno komunalno infrastrukturo na dan 31. 12. 2003 so:
1.  Vodovodno omrežje           432,32 SIT/m2
2.  Kanalizacija po ločenem
   ali mešanem sistemu          685,05 SIT/m2
3.  Električno razdelilno omrežje     279,34 SIT/m2
4.  Cesta v asfaltni izvedbi       1.037,56 SIT/m2
5.  Cesta v makadamski izvedbi       465,57 SIT/m2
6.  Javna razsvetljava           159,62 SIT/m2
7.  Cestno odvodnjavanje izvedeno
   z meteorno kanalizacijo        232,79 SIT/m2
3. člen
Vrednost m2 stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega sklepa, in sicer:
a) za naselja Cerknica in Rakek 1,1% oziroma 2.090,19 tolarjev
b) za ostala naselja na območju Občine Cerknica 0,9% oziroma 1.710,15 tolarjev.
4. člen
Cene določene v 1., 2. in 3. točki tega sklepa se med letom usklajujejo s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – Sekcija za gradbeništvo in IGM Slovenije.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Cerknica za leto 2001 (Uradni list RS, št. 28/01) in sklep o spremembi sklepa o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Cerknica za leto 1999 (Uradni list RS, št. 28/99).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-1/2004
Cerknica, dne 25. marca 2004.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.