Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004

Kazalo

1418. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2004, stran 3821.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03) ter 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je Občinski svet občine Bled na 1. izredni seji dne 31. 3. 2004 sprejel
S K L E P
o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2004
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Bled za leto 2004, oziroma v obdobju april–junij 2004, se financiranje funkcij Občine Bled ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi odloka o proračunu Občine Bled za leto 2003 in za iste programe kot v letu 2003.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2003, in sicer do višine 518,120.702 SIT.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2003 in začete v letu 2003.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva za financiranje investicij, ki so bile začete v letu 2004 in za katere so bila v proračunu za leto 2003 zagotovljena sredstva.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Bled za leto 2004.
Po sprejemu proračuna za leto 2004 se v obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2004.
5. člen
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2004 sprejme Občinski svet občine Bled.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. aprila 2004 dalje.
Št. 40302-2/ 2003
Bled, dne 31. marca 2004.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.