Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004

Kazalo

1417. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka - koncesijskega akta za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled, stran 3820.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 12. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 59/98) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Bled na 1. izredni seji dne 31. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka – koncesijskega akta za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled
1. člen
V odloku – koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled (Uradni list RS, št. 41/01) se drugi odstavek 3. člena odloka v celoti črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
(2) Koncesija zajema:
1. izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav na območju občine, zajetem v koncesijski pogodbi,
2. izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda za čas trajanja koncesije v obsegu in območju, ki ga določi koncedent v odloku o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled.
2. člen
1. točka prvega odstavka 8. člena odloka se v celoti črta in nadomesti z novo, ki se glasi:
»1. pravico upravljanja, gospodarjenja in vzdrževanja objektov in naprav kanalizacijskega sistema v Občini Bled, ki so last koncedenta, v skladu s sprejetimi odloki in akti občine ter veljavnimi zakoni,«
3. člen
V drugem odstavku 9. člena odloka se črta besedilo "po sistemu BOT".
V 9. členu odloka se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Obseg in območje izvajanja gospodarske javne službe določi koncedent v odloku o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled.«
4. člen
V drugem stavku prvega odstavka 10. člena se črta besedilo "po sistemu BOT".
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01505-1/01
Bled, dne 31. marca 2004.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

AAA Zlata odličnost