Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004

Kazalo

1414. Navodilo za izdelavo poročila o dnevni likvidnosti bank, stran 3817.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 3. točke sklepa o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 98/02 in 54/03) sprejema guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izdelavo poročila o dnevni likvidnosti bank
1
Banke sestavljajo in pošiljajo Banki Slovenije poročilo o dnevni likvidnosti bank v skladu z veljavnim sklepom o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic.
Banke dnevno sporočajo Banki Slovenije podatke, pomembne za spremljanje njihove dnevne likvidnosti, in druge podatke iz svojega poslovanja.
Vrste zahtevanih dnevnih podatkov bank, metodologijo za poročanje ter način in roke poročanja podatkov Banki Slovenije določa in ureja to navodilo.
2
Za vsak dan v mesecu sporoča banka Banki Slovenije naslednje podatke:
– stanje tolarske gotovine v blagajni banke;
– stanje danih posojil in vlog za zagotavljanje dnevne likvidnosti;
– stanje prejetih posojil in vlog za zagotavljanje dnevne likvidnosti;
– stanje tolarskih obveznosti in obveznosti v tujem denarju za izračun obveznih rezerv;
– stanje vlog na vpogled v tolarjih;
– stanje vpoglednih vlog in vezanih vlog nerezidentov v tolarjih;
– stanje vpoglednih vlog rezidentov in vlog nerezidentov v tujem denarju;
Banka mora zagotoviti, da so vsi podatki, ki jih sporoča, dejanski knjigovodski podatki na dan, za katerega poroča.
3
Banka prek elektronske pošte poroča naslednje podatke s predpisanimi oznakami:
01 stanje tolarske gotovine v blagajni banke (račun 101 pri banki);
03 stanje danih posojil in vlog hranilnicam do 30 dni za zagotavljanje dnevne likvidnosti (računa 4254, 4453);
04 stanje danih posojil in vlog drugim finančnim organizacijam do 30 dni za zagotavljanje dnevne likvidnosti (računi 4260, 4460-del, 4462-del 4621). Pri računu 4460 in 4462 se sporoča tisti del računa, ki se nanaša na naložbe z rokom dospelosti do 30 dni;
06 stanje prejetih posojil in vlog od hranilnic do 30 dni za zagotavljanje dnevne likvidnosti (računa 8156-7, 8454, 8720, 8724-del). Pri računu 8720 in 8724 se ne sporoča tisti del računa, ki se nanaša na prejeta sredstva hranilnic v stečaju oziroma likvidaciji. Pri računu 8724 se sporoča tisti del računa, ki se nanaša na vezane vloge na odpoklic do 30 dni;
07 stanje prejetih posojil in vlog od drugih finančnih organizacij do 30 dni za zagotavljanje dnevne likvidnosti (računi 8162-3, 8457, 8621, 8730-1, 8738-9-del). Pri računih 8738 in 8739 se sporoča tisti del računa, ki se nanaša na vezane vloge na odpoklic do 30 dni;
11 stanje tolarskih obveznosti do 30 dni (računi 8100-3, 8140-5, 8160-3, 8170-3, 8180-7, 8190-1, 8200, 8203-6, 8209-10, 8214-6, 8219, 8240-9, 8251, 8252-3, 8255-6, 8258, 8271, 8278-9, 8290, 8299, del 8310, del 8311, 8319, del 8320, del 8321, 8329, del 8330, del 8331, 8339, del 8340, 8349, del 8410, del 8422, del 8440-1, 8457, 8480, 8483, 8621, 8700, 8704-del, 8710, 8714-del, 8720, 8724-del, 8730-1, 8738-9-del, 8740-1, 8748-9-del, 8750, 8754-del, 8760, 8764-del, 8770, 8774, 8778-9-del, 8780, 8784, 8788-9-del, 8790, 8794-del, 9109, 9119, 9129, 9139, 9149, 9159, 9179, 9189, 9199, 9319, 9339, 9349);
12 stanje tolarskih obveznosti od 31 dni do 90 dni (računi del 8310, del 8311, del 8320, del 8321, del 8330, del 8331, del 8340, del 8411, del 8423, del 8442-3, 8458, 8481, 8484,8622, 8701, 8704-del, 8711, 8714-del, 8721, 8724-del, 8732-3, 8738-9-del, 8742-3, 8748-9-del, 8751, 8754-del, 8761, 8764-del, 8771, 8775, 8778-9-del, 8781, 8785, 8788-9-del, 8791, 8794-del);
13 stanje tolarskih obveznosti od 91 dni do 180 dni (računi del 8310, del 8311, del 8320, del 8321, del 8330, del 8331, del 8340, del 8411, del 8423, del 8442-3, del 8459, del 8482, del 8485, del 8623, 8702, 8712, 8722, 8734-5, 8744-5, 8752, 8762, 8772, 8776, 8782, 8786, 8792);
14 stanje tolarskih obveznosti od 181 dni do enega leta (računi del 8310, del 8311, del 8320, del 8321, del 8330, del 8331, del 8340, del 8411, del 8423, del 8442-3, del 8459, del 8482, del 8485, del 8623, 8703, 8713, 8723, 8736-7, 8746-7, 8753, 8763, 8773, 8777, 8783, 8787, 8793);
15 stanje tolarskih obveznosti od enega do dveh let (računi 9200, 9206, 9210, 9216, 9220, 9226, 9240-1, 9245-6, del 9250-1, 9252, del 9256-7, 9258, 9270, 9274, 9276-7, 9280-1, 9286-7, 9290, 9296, 9310, 9311, 9316, 9330, 9331, 9336, 9340, 9346, 9430, 9436, 9480-1, 9486-7, 9620, 9626);
16 stanje tolarskih obveznosti nad dve leti (računi del 8410-1, del 8422-3, del 8440-3, 9100, 9106, 9110, 9116, 9120, 9126, 9130, 9136, 9140, 9146, 9150, 9156, 9170, 9176, 9180, 9186, 9190, 9196, 9203, 9207, 9213, 9217, 9221, 9227, 9242-3, 9247-8, del 9250-1, 9255, del 9256-7, 9259, 9271, 9275, 9278-9, 9283-4, 9288-9, 9291, 9297, 9312, 9313, 9317, 9332, 9333, 9337, 9341, 9347, 9431, 9437, 9482-3, 9488-9, 9621, 9627);
17 stanje obveznosti v tujem denarju do dveh let (računi 7010-3, 7040-3, 7060, 7080-4, 7085-8, 7089, 7100-3, 7140-5, 7150-3, 7160-1, 7191-2, 7199, 7270-2, 7278, 730, 7380-1, 7387, 7400-2, 7410-2, 7430-4, 7440-8, 7460-2, 7470-5, 7480-9, 7490-2, 7511-2, 7520-8, 7560-1, 7563-5, 7567, 757, 7580-1, 7590-1, 7600, 7606, 7610, 7616, 7620, 7622, 7624, 7626, 7630, 7632, 7634, 7636, 7640, 7646, 7660, 7666, 7670, 7672, 7676-7, 7680, 7682, 7684, 7686, 7690, 7696, 7700, 7702, 7709, 7711, 7717, 7720-1, 7726-7, 7730, 7732, 7734, 7736, 7740, 7746, 7760, 7766, 777, 7787-9, 7790-1, 7796-7);
18 stanje obveznosti v tujem denarju nad dve leti (računi 7601, 7607, 7611, 7617, 7621, 7623, 7625, 7627, 7631, 7633, 7635, 7637, 7641, 7647, 7661, 7667, 7671, 7673-5, 7681, 7683, 7685, 7687, 7691, 7697, 7701, 7703, 7713, 7718, 7722-3, 7728-9, 7731, 7733, 7735, 7737, 7741, 7747, 7761, 7767, 7780-5, 7792-5);
27 stanje transakcijskih računov in nekaterih drugih tolarskih vpoglednih vlog gospodarstva, drugih finančnih organizacij, prebivalstva, samostojnih podjetnikov in neprofitnih izvajalcev storitev gospodinjstvom (računi 130, 231, 2300, 2309, 238, 2742-3, 2745, 8100-3, 8142-5, 8160-3, 8170-3, 8190-1, 8200, 8203, 8210, 8241-2, 8244-5, 8247-8, 8252-3, 8271, 8290);
28 stanje tolarskih vpoglednih vlog centralne ravni države, hranilnic in hranilno kreditnih služb (računi 8140-1, 8152-3, 8156-7, 8240, 8243, 8246, 8251);
29 stanje drugih tolarskih vpoglednih vlog (računi 8204-6, 8209, 8214-6, 8219, 8249, 8255-6, 8258, 8278-9, 8299);
30 stanje vpoglednih vlog nerezidentov v tolarjih (računi 8180-7);
31 stanje vezanih vlog nerezidentov v tolarjih (računi 8480-5, 8780-9, 9180, 9186, 9189, 9280-1, 9283-4, 9286-9, 9480-3, 9486-9);
32 stanje vpoglednih vlog rezidentov v tujem denarju (računi 7041, 7100-3, 7141-5, 7150-3, 7160-1, 7191-2, 7199, 7270-2, 7278, 7380-1, 7387);
33 stanje nekaterih drugih vlog rezidentov v tujem denarju (računi 2760, 2765, 2769);
34 stanje vlog nerezidentov v tujem denarju (računi 7010-3, 7040, 7042-3, 7060, 7080-9, 7430-4, 7480-9, 7520-8, 7560-1, 7564-5, 757, 7580-1, 7590-1, 7620-7, 7630-7, 7680-7, 7720-3, 7726-9, 7730-1, 7734-5, 7740-1, 7746-7, 7760-1, 7766-7, 777, 7780-5, 7787-9, 7790-7).
4
Banka sporoča Banki Slovenije podatke vsak delovni dan za vse dneve v mesecu, vključno za soboto, nedeljo in praznike. Banka sporoči zahtevane podatke v teku dneva, takoj ko z njimi razpolaga, vendar najkasneje do 11. ure. Za izpolnitev te zahteve banka ustrezno organizira svojo knjigovodsko in poročevalsko službo.
Podatke iz 3. točke tega navodila z oznakami od 01 do 07 sporoča banka vsak delovni dan za stanje ob koncu preteklega delovnega dne. Za soboto, nedeljo in praznike posreduje banka te podatke prvi naslednji delovni dan.
Podatke iz 3. točke tega navodila z oznakami od 11 do 34 posreduje banka z zamikom, po naslednjem zaporedju: ob ponedeljkih sporoči podatke za preteklo sredo, ob torkih za pretekli četrtek, ob sredah za pretekli petek in soboto, ob četrtkih za preteklo nedeljo in ponedeljek ter ob petkih za pretekli torek. Če je na dan poročanja praznik, posreduje banka te podatke z zamikom naslednji delovni dan.
Pri poročanju podatkov o stanju tolarskih obveznosti in obveznosti v tujem denarju za izračun obveznih rezerv (od 11 do 18) se smiselno uporabljajo določila veljavnega sklepa o obveznih rezervah in navodila za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv.
Vsako morebitno razliko med podatki, ki jih banka sporoča dnevno, ter dejanskimi knjigovodskimi podatki, mora banka popraviti takoj, ko jih ugotovi, najkasneje pa do šestega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec. Po tem datumu banka popravkov ne bo mogla več pošiljati prek elektronske pošte, ampak jih pošlje skupaj s pisno obrazložitvijo po telefaksu na številko 01/47-19-729.
5
Način poročanja
Banka pošilja Banki Slovenije podatke prek elektronske pošte po omrežju BSNET na naslov: cbodl@bsi.si
5.1. Definicija zadeve (subjecta)
Zadeva v elektronskem sporočilu se navede v obliki:
– CBODL oznaka aplikacije v Banki Slovenije,
– NNNNNNN matična številka banke oziroma hranilnice,
– LLLLMMDD datum poročanja,
– (PGP) oznaka, da gre za uporabo PGP,
– (CP) kodna tabela (obvezno, kadar ni uporabljena kodna tabela CP1250, možne vrednosti CP: CP7BIT, CP1250, CP852, CPUNICODE, CPLATIN1, CPLATIN2).
primera:
CBODL555555520030312(PGP) / uporabljena kodna tabela 1250
CBODL555555520030312(PGP)(CP7BIT) / uporabljena 7 bitna kodna tabela
5.2. Zaščita poročil
Vsa sporočila so elektronsko podpisana s programom PGP. Za podpisovanje banka uporablja javni ključ, ki ga mora poslati Banki Slovenije vsaj en delovni dan prej, preden postane obveznik za poročanje. Sporočila so lahko tudi šifrirana (neobvezno). Za šifriranje se uporablja javni ključ Banke Slovenije, opisan v točki 5.3.
5.3. Odgovor banki o prevzemu pošte
Banka Slovenije pošlje banki odgovor na elektronski naslov, s katerega je v Banko Slovenije prišlo elektronsko sporočilo. Vsi odgovori so elektronsko podpisani z javnim ključem "Banka Slovenije – Aplikacija CBODL", ki je dostopen na spletni strani:
http://www.bsi.si/html/elektronska_posta/pgp/index.html.
Primer odgovora v primeru, ko je sporočilo sprejeto:
RE: originalna zadeva, CBODL-I-OK, tekst
Primer: RE: CBODL555555520030312 CBODL-I-OK, Podatki so v redu
Primer odgovora, ko so v sporočilu napake:
RE: originalna zadeva, CBODL-E-ERR, tekst
Napaka je opisana v vsebini sporočila in v skrajšani obliki v polju tekst.
5.4. Pravila za formiranje zapisov
Priporočena je uporaba kodne tabele CP1250. Kolikor je uporabljena druga kodna tabela, mora biti obvezno navedena kot zadnji podatek v zadevi (subjectu) sporočila.
Vsak zapis se prične z oznako aplikacije (CBODL) in oznako tipa zapisa (prvi zapis-00, podatki-11, zadnji zapis-99).
– prvi zapis: CBODL00 se nadaljuje z:
– matično številko banke (7N),
– datumom poročanja LLLLMMDD,
– oznako (1AN) ali gre za nove podatke (N) ali popravke (P);
– zapis s podatki: CBODL11 se nadaljuje z:
– oznako podatka (2N),
– datumom veljavnosti podatka LLLLMMDD,
– vrednostjo podatka oziroma s stanjem (10N);
– zadnji zapis: CBODL99 se nadaljuje z:
– imenom in priimkom sestavljalca (40AN) in
– telefonsko številko sestavljalca (12AN).
Razlaga oznak:
– xAN alfa numerični podatek, število znakov je podano s številko
– xN numerični podatek, število cifer je podano s številko
– LLLLMMDD datum zapisan v obliki leto/mesec/dan
5.5. Pošiljanje popravkov
Popravki se pošljejo ločeno od novih podatkov. Banka lahko pošlje zgolj popravek podatka, ki je bil napačen, ali pa celotno poročilo v katerem je bil napačen podatek. Popravki za več dni se praviloma pošljejo v enem elektronskem sporočilu. Pri popravku poročila mora biti zadnji znak v prvem zapisu enak "P". Primer: CBODL00555555520030312P.
5.6. Ponovno pošiljanje zavrnjenih poročil
Kadar je poročilo zavrnjeno (zaradi napačne strukture zadeve/subjecta, napačnega PGP podpisa ipd.), je potrebno poročilo poslati v celoti ponovno. Ponovno poslana predhodno zavrnjena poročila banka označi kot nova.
5.7. Primer poročila v elektronski obliki
Zadeva: CBODL555555520030312(PGP)
CBODL00555555520030312N
CBODL1101200303110001765391
CBODL1103200303110000000000
CBODL1104200303110000000000
CBODL1106200303110005682455
CBODL1107200303110001698221
CBODL1111200303070052498200
CBODL1112200303070024333300
CBODL1113200303070031244498
CBODL1114200303070027442254
CBODL1115200303070020498232
CBODL1116200303070039497777
CBODL1117200303070110498221
CBODL1118200303070036985499
CBODL1127200303070067052251
CBODL1128200303070070050051
CBODL1129200303070000002251
CBODL1130200303070067000000
CBODL1131200303070000082151
CBODL1132200303070000189341
CBODL1133200303070000002532
CBODL1134200303070001089001
CBODL1111200303080051498200
CBODL1112200303080024133300
CBODL1113200303080033244498
CBODL1114200303080027442254
CBODL1115200303080020498232
CBODL1116200303080039497777
CBODL1117200303080110498221
CBODL1118200303080036985499
CBODL1127200303080067052251
CBODL1128200303080070050051
CBODL1129200303080000002251
CBODL1130200303080067000000
CBODL1131200303080000082151
CBODL1132200303080000189341
CBODL1133200303080000002532
CBODL1134200303080001189001
CBODL99PETER POROČNIK 013459843
6
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Banka prvič pošlje poročilo v skladu s tem navodilom 28. 4. 2004, in sicer pošlje podatke z oznakami od 01 do 07 za dneve 26. in 27. 4. 2004, podatke z oznakami od 11 do 34 pa za dneve 22., 23. in 24. 4. 2004.
7
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo za izdelavo poročila o dnevni likvidnosti bank št. 22-0131/03 z dne 8. 9. 2003, njegova določila pa se uporabljajo do pričetka uporabe tega navodila.
Št. 22-0032/04
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
Guverner
Mitja Gaspari l. r.