Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004

Kazalo

1409. Pravilnik o spremembi pravilnika o vrstah, vsebini, načinih in rokih za pošiljanje poročil Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Davčni upravi Republike Slovenije in Carinski upravi Republike Slovenije, stran 3813.

Na podlagi šestega in sedmega odstavka 71. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/03 - UPB) in 74. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o vrstah, vsebini, načinih in rokih za pošiljanje poročil Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Davčni upravi Republike Slovenije in Carinski upravi Republike Slovenije
1. člen
V pravilniku o vrstah, vsebini, načinih in rokih za pošiljanje poročil Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Davčni upravi Republike Slovenije in Carinski upravi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 109/02), se v 12. členu črta četrta alinea.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 407-01-3/2004/2
Ljubljana, dne 24. marca 2004.
EVA 2004-1611-0089
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance