Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004

Kazalo

1408. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o formulah za dojenčke, stran 3812.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o formulah za dojenčke*
1. člen
V pravilniku o formulah za dojenčke (Uradni list RS, št. 46/02, 117/02, 42/03 in 20/04), se v 1. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Začetne in nadaljevalne formule, ki se izvažajo v tretje države morajo izpolnjevati pogoje iz 3. do 8. člena in 11. do 17. člena tega pravilnika, za označevanje serije oziroma lota pa se uporabljajo določila predpisa, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, kolikor ni drugače določeno s predpisom države uvoznice.".
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2004.
Št. 0220-16/2004
Ljubljana, dne 17. marca 2004.
EVA 2004-2711-0046
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
*Ta pravilnik vsebinsko povzema direktivo 92/52/EGS.