Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004

Kazalo

1212. Pravilnik o ukrepih za nadzor, zatiranje in preprečevanje širjenja slinavke in parkljevke, stran 3153.

Na podlagi četrtega odstavka 13. člena, četrtega odstavka 14. člena in drugega odstavka 15. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o ukrepih za nadzor, zatiranje in preprečevanje širjenja slinavke in parkljevke
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pristojni organ, nacionalni laboratorij in ukrepe za nadzor, zatiranje in preprečevanje širjenja slinavke in parkljevke, kot to določata Direktiva Sveta št. 2003/85/ES (UL L 306/2003, 22. 11. 2003) in Odločba Komisije št. 2003/483/ES (UL L 162/2003, 1. 7. 2003).
2. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izvajanje ukrepov v skladu z Direktivo št. 2003/85/ES in Odločbo Komisije št. 2003/483/ES je Veterinarska uprava Republike Slovenije.
3. člen
(nacionalni laboratorij)
Nacionalni laboratorij za ugotavljanje slinavke in parkljevke v Republiki Sloveniji je Nacionalni veterinarski inštitut.
4. člen
(izvajanje ukrepov in obveščanje)
Za zatiranje, preprečevanje širjenja slinavke in parkljevke ter obveščanje o pojavu in izvedenih ukrepih se uporabljajo določbe Direktive Sveta št. 2003/85/ES, Odločbe Komisije št. 2003/483/ES in pravilnik, ki ureja kužne bolezni (Direktiva Sveta 82/894/EGS).
5. člen
(prenehanje uporabe)
1. julija 2004 se za nadzor, zatiranje in preprečevanje širjenja slinavke in parkljevke prenehajo uporabljati Odločba Komisije 2003/485 in določbe Navodila o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje slinavke in parkljevke (Aphtae epizooticae) (Uradni list RS, št. 30/99 in 59/99), razen prilog II in IV.
6. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen v delu, ki se nanaša na Direktivo št. 2003/85/ES, ki se začne uporabljati 1. julija 2004.
Št. 323-01-16/2004
Ljubljana, dne 15. marca 2004.
EVA 2004-2311-0208.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost