Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1170. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu Hruševec, stran 3029.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) ter 37. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) izdaja župan Občine Šentjur
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu Hruševec
I
Župan Občine Šentjur odreja javno razgrnitev osnutka odloka o zazidalnem načrtu Hruševec.
II
Predmet odloka je območje S12-R (Š25), zemljišče parcelnih številk 1309/1, 1310/1, 1308/1, 1307/1, 1304/1, 1305, 1306, k.o. Šentjur.
III
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu RS. Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek osnutka spremembe odloka, lahko podajo vsi zainteresirani. Javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Šentjur na Oddelku za varovanje okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe.
IV
Javna razprava bo potekala 31. 3. 2003 ob 16. uri, v sejni sobi Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur.
V
Po poteku javne razgrnitve mora Občinski svet občine Šentjur v 15 dneh oblikovati svoje stališče in ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostaviti županu občine, ki poskrbi za preučitev pripomb in jih predloži Občinskemu svetu občine Šentjur, ki sprejme odlok.
VI
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352- 90/ 01-130
Šentjur, marec 2004.
Župan
Občine Šentjur
Štefan Tisel l. r.

AAA Zlata odličnost