Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1168. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Rogašovci, stran 3026.

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95. 70/95, 51/02), 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95, 2/96, 66/99, 76/02 in 29/03) in sklepa občinskega sveta, št. 006 01-3/2003-1 z dne 28. 11. 2003 je Občinski svet občine Rogašovci na 10. redni seji dne 27. 2. 2004 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine Rogašovci
I
V Občinsko volilno komisijo se imenujejo:
1. Silvij Podlesek, univ. dipl. pravnik, roj. 15. 6. 1948, Kopitarjeva ul. 1, 9000 Murska Sobota – predsednik
2. Marjetica Škerget Logar, univ. dipl. pravnica, roj. 28. 9. 1961, Štefana Kuzmiča 05, 9000 Murska Sobota – namestnica predsednika
3. Geza Kisilak, univ. dip. ekonomist, roj. 22. 1. 1962, Sveti Jurij 31, 9262 Rogašovci – član
4. Marjeta Madjar, učiteljica razrednega pouka, roj. 8. 5. 1958, Sveti Jurij 27 c, 9262 Rogašovci – namestnica člana
5. Stanko Vučak, strojni tehnik, roj. 3. 4. 1963, Ropoča 72, 9262 Rogašovci – član
6. Franc Vouri, slikopleskar, roj. 20. 9. 1962, Serdica 95, 9262 Rogašovci – namestnik člana
7. Franc Hajdinjak, kmet, roj. 25. 9. 1950, Serdica 100, 9262 Rogašovci – član
8. Jožef Mencigar, strojni tehnik, roj. 11. 3. 1959, Pertoča 40 a, 9262 Rogašovci – namestnik člana.
II
Mandat Občinske volilne komisije traja štiri leta.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 006 01-3/2003-10
Rogašovci, dne 27. februarja 2004.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost