Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1164. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto (programske zasnove za PIN za odlagališče inertnih odpadkov in predelave gradbenih odpadkov Rajnovšče), stran 3022.

Na podlagi 30. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) in Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) je župan Mestne občine Novo mesto dne 11. 3. 2004 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto (programske zasnove za PIN za odlagališče inertnih odpadkov in predelave gradbenih odpadkov Rajnovšče)
1. člen
Javno se razgrne: Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnove za PIN za odlagališče inertnih odpadkov in predelave gradbenih odpadkov Rajnovšče).
2. člen
Programska zasnova opredeljuje območje urejanja skupaj z dostopno potjo do glavne ceste G2-105, ki jo je potrebno urediti. Gre za plansko opredeljeno 2. območje kmetijskih zemljišč in delno gozdno območje.
Ožje območje urejanja se deli po namembnosti, in sicer: površine za gradnjo objektov za predelavo in sortiranje odpadkov ter površine za odlaganje inertnih odpadkov.
3. člen
Predlog programske zasnove bo javno razgrnjen v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v prostorih krajevnih skupnosti Birčna vas in Stopiče, in sicer 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava za Krajevne skupnosti Birčna vas in Stopiče. Obvestilo o času in kraju javne razgrnitve ter javne obravnave bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto, Oddelek za prostorsko planiranje, Novi trg 6, Novo mesto.
Št. 350-03-10/02
Novo mesto, dne 11. marca 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost