Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1163. Sklep o cenah storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto, stran 3022.

Na podlagi 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 6/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98 –70/00, 16/02 – odl. US in 51/02), 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02), Odloka o izvajanju gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/02 in 92/02) in Odloka o določitvi načina izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in o podelitvi koncesije v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 44/02 in 81/02) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 11. seji dne 19. 2. 2004 po obravnavi predloga sklepa o cenah storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto sprejel
S K L E P
o cenah storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto
1
S tem sklepom se določijo nove cene storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto. Nove cene se določijo tako, da se veljavne cene storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto povečajo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v obdobju maj 2003 – december 2003. Rast cen je znašala 1,4%, nove cene storitev pa so naslednje:
-----------------------------------------------------------------
Zap.                    Enota       Cena
št.  Storitev               mere     storitve
-----------------------------------------------------------------
1.  Upravljanje omrežja         SIT/m     1.130,44
2.  Tekoče vzdrževanje omrežja      SIT/m      180,23
3.  Investicijsko vzdrževanje omrežja  SIT/m      63,99
4.  Marža                SIT/m3      22,59
5.  Naročnina              SIT/leto   11.197,68
6.  Prvi pregled plinske napeljave    SIT/kos    8.563,55
7.  Izdelava plinskega priključka    SIT/kos   88.460,92
-----------------------------------------------------------------
2
V cenah storitev ni vključen davek na dodano vrednost (DDV).
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-2/2004
Novo mesto, dne 19. februarja 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost