Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1158. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervaciji, stran 3016.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00 in 78/03), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00 in 92/02 in 120/03), pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine Medvode na 13. seji dne 2. 3. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervaciji
1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Medvode znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
Programi                      Cena na otroka
-----------------------------------------------------------------
Prva starostna skupina (1–3 let)         82.224 tolarjev
Kombinirani oddelek (3–4 let)           68.660 tolarjev
Druga starostna skupina (3–6 let)         62.568 tolarjev
Cene programov, določene v prvem odstavku tega člena, veljajo kot osnova za izračun plačila staršev.
Občina Medvode bo Vrtcu Medvode krila razliko med ceno iz prvem odstavka tega člena in ceno, izračunano na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki znaša za 1. starostno skupino 91.885 SIT in za kombinirani oddelek 76.775 SIT.«
2. člen
Starši otrok, za katere je Občina Medvode po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 40% zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev.
3. člen
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila.
4. člen
Starši otrok iz drugih občin za katere Občina Medvode po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
5. člen
Občina Medvode bo tudi za otroke s stalnim bivališčem v Občini Medvode, ki so vključeni v vrtce izven Občine Medvode, pokrila razliko med cenami programov in zneski rezervacij, ki so določeni v teh vrtcih.
6. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervaciji (Uradni list RS, št. 40/03).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določb tretjega odstavka 1. člena, ki se uporabljajo od 1. 1. 2004.
Št. 640-8/04
Medvode, dne 2. marca 2004.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost