Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1137. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2004, stran 2989.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na 9. redni seji dne 11. 3. 2004 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2004
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2004, vendar največ do 30. 6. 2004, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2003 in za iste programe kot v letu 2003.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju kot v proračunu za leto 2003, razen sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi. V obdobju začasnega financiranja se ne sme povečati število zaposlenih glede na stanje 31. 12. 2003.
3. člen
Prihodki in odhodki ter njihova razporeditev v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Cerkno za leto 2004.
4. člen
Župan Občine Cerkno skrbi za tekoče usklajevanje aktivnosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega sklepa za dosego normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2004.
Št. 40302-01/04
Cerkno, dne 11. marca 2004.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost