Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1131. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o subvencioniranju projektov inovacij, stran 2985.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00), 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na 11. seji dne 4. 3. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o subvencioniranju projektov inovacij
1. člen
V pravilniku o subvencioniranju projektov inovacij (Uradni list RS, št. 57/03), se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»V skladu s tem pravilnikom se subvencionirajo:
a) stroški za pridobitev patenta oziroma stroški za zaščito izdelka,
b) stroški izdelave začetnega prototipa,
c) predlogi inovativnih tehničnih rešitev,
d) tehnično dokumentirane inovativne ideje.«.
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 4. člena, tako da se glasi:
»Za sofinanciranje ukrepov pod točko a) in b) 3. člena tega pravilnika se na javni razpis lahko prijavijo:
– občani s stalnim prebivališčem v Občini Ajdovščina ter
– mala in srednja podjetja s sedežem v Občini Ajdovščina,
ki morajo razpolagati z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj. Prijavitelji lahko za delo v projektu najamejo izumitelja novosti oziroma najamejo raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti. Začetni razvoj po tem pravilniku obsega razvojna dela, ki so potrebna, da se preverijo tehnične in druge lastnosti izuma.«.
Doda se tretji odstavek 4. člena, ki se glasi:
»Za sofinanciranje ukrepov pod točko c) in d) 3. člena tega pravilnika se na javni razpis lahko prijavijo:
– občani s stalnim prebivališčem v Občini Ajdovščina ter zaposleni v podjetjih s sedežem v Občini Ajdovščina.«.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 304-1/2003
Ajdovščina, dne 4. marca 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost