Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1127. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo, stran 2974.

Na podlagi četrtega odstavka 36. člena, drugega odstavka 52. člena in sedmega odstavka 104. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo*
1. člen
V pravilniku o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo (Uradni list RS, št. 94/03) se v 7. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Priznana rejska organizacija, ki vodi rodovniško knjigo, lahko odloči, da je moška žival, ki ne izpolnjuje pogojev iz 3. člena tega pravilnika, lahko vpisana v dodatni del rodovniške knjige, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je ob rojstvu označena v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo drobnice;
– da po oceni zunanjosti ustreza osnovnim značilnostim pasme;
– proizvodne lastnosti morajo presegati minimalne vrednosti za lastnosti, ki so določene z rejskim programom;
– da izpolnjuje pogoje iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
2. člen
Doda se nova priloga, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 321-06-36/2004
Ljubljana, dne 11. marca 2004.
EVA 2004-2311-0134
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije 90/255/EGS UL L 145
                   PRILOGA

  Moška žival mora pripadati eni od naslednjih »težkih« pasem ovac, ki običajno
niso predvidene za proizvodnjo mleka:
  Alacarrena
  Appenninica
  Bergamasca
  Biellese
  Blackface
  Campanica
  Cheviot
  Churra Algarvia
  Churra de Terra Quente
  Dalesbred
  Dartmoor
  Derbyshire Gritstone
  Exmoor Horn
  Eppynt Hill in Beulah Speckled Face
  Galega Bragancana
  Gallega
  Gentile di Puglia
  Gotland
  Hardwick
  Lonk
  Merina
  Merino Beira Baixa
  Merino Branco
  Montesina
  North County Cheviot
  Ojalada
  Resa Aragonesa
  Ripollesa
  Ronaldsay
  Rough Fell
  Segurena
  Shetland
  Soay
  Sopravissana
  St Kilda
  Swaledale
  Talaverana
  Welsh Mountain

AAA Zlata odličnost