Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1126. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sprejetju čistopasemskih plemenskih prašičev za pleme, stran 2974.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena, tretjega odstavka 37. člena, četrtega odstavka 44. člena, četrtega odstavka 61. člena in tretjega odstavka 103. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o sprejetju čistopasemskih plemenskih prašičev za pleme*
1. člen
V pravilniku o sprejetju čistopasemskih plemenskih prašičev za pleme (Uradni list RS, št. 94/03) se v 4. členu doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kjer bi izvajanje določil drugega in tretjega odstavka tega člena povzročilo spore, zlasti v zvezi z interpretacijo testov, si lahko upravičenci pridobijo mnenje strokovnjaka. Glede na mnenje strokovnjaka se lahko na zahtevo države članice sprejmejo ukrepi v skladu z Direktivo Sveta 90/118/EGS.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 321-06-31/2004
Ljubljana, dne 11. marca 2004.
EVA 2004-2311-0132
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 90/118/EGS UL L 71

AAA Zlata odličnost