Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1122. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah pravilnika o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme, stran 2955.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena, tretjega odstavka 37. člena, četrtega odstavka 44. člena, četrtega odstavka 61. člena in tretjega odstavka 103. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvah pravilnika o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme*
1. člen
V pravilniku o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme (Uradni list RS, št. 94/03) se v 2. členu doda 3. točka, ki se glasi:
»3. promet znotraj Evropske unije je promet s čistopasemskim plemenskim govedom, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki na območju držav članic Evropske unije.«.
2. člen
V 4. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Kjer bi izvajanje določb drugega in tretjega odstavka tega člena povzročilo spore, zlasti v zvezi z interpretacijo testov, si lahko upravičenci pridobijo mnenje strokovnjaka. Glede na mnenje strokovnjaka se lahko na zahtevo države članice sprejmejo ukrepi v skladu z Direktivo Sveta 77/504/EGS.«.
3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V prometu na območju držav članic Evropske unije se lahko uporablja samo bikovo seme odvzeto, obdelano in shranjeno v odobrenem osemenjevalnem središču v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu živali in v skladu s 44., 61., 62., 63. in 64. členom zakona.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 321-06-26/2004
Ljubljana, dne 11. marca 2004.
EVA 2004-2311-0127
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 87/328/EGS UL L 167

AAA Zlata odličnost