Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1120. Pravilnik o spremembah pravilnika o poreklu za čistopasemsko plemensko govedo, bikovo seme, jajčne celice in zarodke, stran 2946.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena, petega odstavka 39. člena, četrtega odstavka 44. člena in tretjega odstavka 45. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o poreklu za čistopasemsko plemensko govedo, bikovo seme, jajčne celice in zarodke*
1. člen
V pravilniku o poreklu za čistopasemsko plemensko govedo, bikovo seme, jajčne celice in zarodke (Uradni list RS, št. 94/03) se v 4. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V zootehniškem spričevalu morajo biti navedeni rezultati preizkusov proizvodnih lastnosti, tekoči rezultati napovedi genetskih vrednosti živali, njenih staršev in starih staršev v skladu s predpisom, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo, in pristojna organizacija, ki napoveduje genetske vrednosti.«.
2. člen
V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: “Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 1. členu Odločbe Komisije 96/80/ES.”.«.
3. člen
Priloge 1, 2, 3 in 4 se nadomestijo s prilogami 1, 2, 3 in 4, ki so sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 321-06-28/2004
Ljubljana, dne 11. marca 2004.
EVA 2004-2311-0126
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbe Komisije 86/404/EGS UL L 233, 88/124/EGS UL L 62, 96/80/ES UL L 19, 2002/8/ES UL L 3

AAA Zlata odličnost