Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1114. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o identifikaciji in registraciji kopitarjev, stran 2943.

Na podlagi petega odstavka 23. in četrtega odstavka 24. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o identifikaciji in registraciji kopitarjev*
1. člen
V pravilniku o identifikaciji in registraciji kopitarjev (Uradni list RS, št. 125/03) se 1. točka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»1. kopitarji so domače živali vrste konj ali osel ter križanci med tema vrstama;«.
2. člen
V osmi alinei 5. člena in v četrtem odstavku 18. člena se besedilo »Zdravstveno spričevalo« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Potrdilo o zdravstvenem stanju« v ustreznih sklonih.
3. člen
V 7. členu se doda nov šesti odstavek:
»V oddelku I ID ali PI (I. Podatki o lastništvu) se pri navedbi lastništva vpiše ime lastnika ali njegovega zakonitega zastopnika.«.
4. člen
V 10. členu se prvi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Številka ID ali številka PI je življenjska številka kopitarja, ki ostane trajno nespremenjena, oziroma se je treba nanjo sklicevati kadarkoli pristojni organi spremenijo registracijske podatke o tej živali.«.
5. člen
V petem odstavku 18. člena se besedilo »A oddelka« nadomesti z besedilom »oddelka IX«.
6. člen
V celotnem oddelku VIII priloge 1 se besedilo »Zdravstveno spričevalo« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Potrdilo o zdravstvenem stanju« v ustreznih sklonih in beseda »spričevalo« nadomesti z besedo »potrdilo«.
7. člen
(1) V 24. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Najpozneje od 30. aprila 2004 dalje morajo biti vsi kopitarji ob premiku identificirani in registrirani v skladu s tem pravilnikom.«.
(2) Drugi odstavek se črta.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-275/2003/2
Ljubljana, dne 11. marca 2004.
EVA 2004-2311-0163
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbi Komisije 93/623/EGS, UL L 298 in 2000/68/ES, UL L 23 ter Direktivo Sveta 90/427/EGS, UL L 224

AAA Zlata odličnost