Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2004 z dne 15. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2004 z dne 15. 3. 2004

Kazalo

1015. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2004, stran 2745.

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95), minister za zdravje objavlja
P R O G R A M
imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2004
I
Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2004 opredeljuje naslednje programe:
1. Program imunoprofilakse za predšolske otroke;
2. Program imunoprofilakse za učence, dijake in študente;
3. Program imunoprofilakse za osebe, ki so pri opravljanju dela izpostavljene nalezljivim boleznim;
4. Program imunoprofilakse za druge skupine prebivalstva;
5. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za potnike v mednarodnem prometu;
6. Program kemoprofilakse proti določenim nalezljivim boleznim;
7. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za prebivalstvo v primeru izrednih razmer.
1. PROGRAM IMUNOPROFILAKSE ZA LETO 2004 ZA PREDŠOLSKE OTROKE
1. CEPLJENJE PROTI:
tuberkulozi
davici
tetanusu
oslovskemu kašlju
otroški paralizi
haemophilusu influenzae (tip b)
ošpicam
mumpsu
rdečkam
 
CEPLJENJE V PRIMERU INDIKACIJE PROTI:
tifusu
hepatitisu A
meningokoknim okužbam
pnevmokoknim okužbam
noricam
klopnemu meningoencefalitisu
gripi
2. CEPLJENJE IN SEROPROFILAKSA V PRIMERU INDIKACIJE PROTI:
hepatitisu B
steklini
tetanusu
 
1. CEPLJENJE
1.1. Cepljenje proti tuberkulozi
Cepljenje se opravi z 1 odmerkom BCG cepiva.
Cepljenje je obvezno za otroke v prvem letu starosti.
Cepljenje novorojenčkov se opravi v porodnišnici, cepljenje otrok, rojenih izven porodnišnic, mora biti opravljeno do dopolnjenih 2 mesecev starosti.
Otroci, ki niso bili cepljeni niti v porodnišnici niti do dopolnjenih 2 mesecev starosti, morajo biti cepljeni do dopolnjenega 1 leta starosti.
Cepljenje otrok v prvem letu starosti se opravi brez predhodnega tuberkulinskega testa.
 
1. 2. Cepljenje proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju
Cepljenje se opravi s kombiniranim cepivom proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (acelularno).
1.2.1. Bazično cepljenje je obvezno:
– za otroke, rojene v letu 2003 od dopolnjenih treh mesecev starosti dalje;
– za otroke, rojene v letu 2004, ko dopolnijo 3 mesece starosti.
V obeh primerih mora biti cepljenje končano do dopolnjenih 12 mesecev starosti.
– za zamudnike, če še niso bili cepljeni ali ni dokazov o opravljenem cepljenju.
Daje se 3 odmerke cepiva v presledku 1 do 3 mesecev.
Obvezniki, ki niso prejeli predpisanih odmerkov cepiva, prejmejo manjkajoče odmerke.
Otrokom, ki ne smejo biti cepljeni proti oslovskemu kašlju, se daje 2 odmerka cepiva proti davici in tetanusu v presledku 1 do 3 mesecev.
1.2.2. Revakcinacija – ponovno cepljenje proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju je obvezno za otroke, ki so že bili bazično cepljeni, in sicer 1 leto od dneva končanega popolnega cepljenja in za zamudnike, ki so bili popolno cepljeni, niso pa bili revakcinirani.
Otroke, ki ne smejo biti revakcinirani proti oslovskemu kašlju, se revakcinira s cepivom proti davici in tetanusu 1 leto od dneva popolnega cepljenja.
Revakcinira se z 1 odmerkom cepiva.
Bazično cepljenje in revakcinacijo proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju se opravi sočasno s cepljenjem proti otroški paralizi in haemophilusu influenzae tip b.
 
1.3. Cepljenje proti otroški paralizi
Bazično cepljenje proti otroški paralizi se opravi z mrtvim parenteralnim cepivom.
1.3.1. Bazično cepljenje je obvezno:
– za otroke, rojene v letu 2003 od dopolnjenih 3 mesecev starosti dalje;
– za otroke, rojene v letu 2004, ko dopolnijo 3 mesece starosti.
V obeh primerih mora biti cepljenje končano do dopolnjenih 12 mesecev starosti.
– za zamudnike, če še niso bili cepljeni ali ni dokazov o opravljenem cepljenju.
Daje se 3 odmerke cepiva v presledku najmanj enega meseca.
Obvezniki, ki niso prejeli predpisanih odmerkov cepiva, prejmejo samo manjkajoče odmerke.
Izjemoma se cepi tudi otroke, mlajše od 3 mesecev. Indikacijo za morebitno predčasno cepljenje postavi Inštitut za varovanje zdravja RS (v nadaljevanju: IVZ).
1.3.2. Revakcinacija – ponovno cepljenje je obvezno za otroke, ki so že bili bazično cepljeni z živim ali mrtvim cepivom in sicer 1 leto po končanem popolnem cepljenju in za zamudnike, ki so bili popolno cepljeni, niso pa bili revakcinirani.
Daje se 1 odmerek mrtvega cepiva.
Bazično cepljenje in revakcinacijo proti otroški paralizi se opravi sočasno s cepljenjem proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju ter haemophilusu influenzae (tip b).
 
1.4. Cepljenje proti haemophilusu influenzae (tip b)
Cepljenje se opravi s cepivom proti hemophilusu influenzae tip b (v nadaljevanju: Hib).
1.4.1. Bazično cepljenje je obvezno:
– za otroke, rojene v letu 2003 od dopolnjenih treh mesecev starosti dalje;
– za otroke, rojene v letu 2004, ko dopolnijo 3 mesece starosti.
V obeh primerih mora biti cepljenje končano do dopolnjenih 12 mesecev starosti.
Daje se 3 odmerke cepiva v presledku 1 do 3 mesecev.
– za zamudnike, če še niso bili cepljeni ali niso bili popolno cepljeni ali ni dokazov o opravljenem cepljenju.
Zamudnikom se daje število odmerkov glede na otrokovo starost. Otrokom v starosti 6 do 12 mesecev se daje 2 odmerka cepiva v presledku enega meseca, otrokom v starosti nad 12 mesecev pa le 1 odmerek.
1.4.2. Revakcinacija – ponovno cepljenje proti Hib je obvezna za otroke, ki so že bili bazično cepljeni, in sicer 1 leto od dneva končanega popolnega cepljenja (z dvema ali tremi odmerki cepiva) in za zamudnike, ki so bili popolno cepljeni, niso pa bili revakcinirani.
Revakcinira se z enim odmerkom cepiva.
Bazično cepljenje in revakcinacija proti Hib se opravi sočasno s cepljenjem proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju ter otroški paralizi.
 
1.5. Cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam
Cepljenje se opravi s kombiniranim živim atenuiranim cepivom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam.
1.5.1. Bazično cepljenje je obvezno za otroke, rojene leta 2003 od dopolnjenih 12 mesecev dalje in mora biti opravljeno najpozneje do dopolnjenih 18 mesecev starosti. Če bo otrok obiskoval vzgojno varstveno organizacijo pred dopolnitvijo 12 mesecev, mora opraviti cepljenje pred vstopom v kolektiv. Cepijo se otroci od dopolnjenih 10 mesecev starosti.
Daje se 1 odmerek cepiva.
1.5.2. Cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je obvezno tudi za otroke, četudi so bili cepljeni, če so za to epidemiološke indikacije, ki jih postavi IVZ.
Daje se 1 odmerek cepiva.
 
1.6. Cepljenje proti ošpicam
Cepljenje se opravi z monovalentnim, živim, atenuiranim cepivom proti ošpicam.
Če IVZ oceni, da obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje proti ošpicam, je obvezno cepljenje tudi za otroke od 6 do 12 mesecev starosti.
Ti otroci morajo biti ponovno cepljeni v obdobju od 15 do 24 mesecev starosti.
Daje se 1 odmerek cepiva.
 
1.7. Cepljenje proti tifusu
Cepljenje se opravi s cepivom proti tifusu.
1.7.1. Cepljenje je obvezno za otroke starejše od dveh let, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s klicenoscem trebušnega tifusa.
1.7.2. Cepljenje je obvezno tudi, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ.
Bazično cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva.
Revakcinacija se opravi z 1 odmerkom cepiva po treh letih.
 
1.8. Cepljenje proti hepatitisu A
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu A, ki je pripravljeno za otroke.
1.8.1. Indikacijo za cepljenje hemofilikov, otrok s kroničnim jetrnim obolenjem, HIV/aids, pred transplantacijo organov, kostnega mozga, postavi zdravnik specialist.
1.8.2. Cepljenje je obvezno tudi, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ.
Cepljenje se opravi skladno z navodili proizvajalca.
 
1.9. Cepljenje proti meningokoknim okužbam
Cepljenje otrok se opravi s cepivom za ustrezno starostno skupino.
Cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva proti meningokoknim okužbam, katerega sestava ustreza značilnostim povzročiteljev, ki krožijo.
1.9.1. Indikacijo za cepljenje otrok s pomanjkanjem komplementa in otrok z anatomsko in funkcionalno asplenijo, postavi zdravnik specialist.
1.9.2. Cepljenje je obvezno tudi za otroke, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ ter določi tudi obveznike za cepljenje.
 
1.10. Cepljenje proti pnevmokoknim okužbam
Cepljenje otrok se opravi s cepivom za ustrezno starostno skupino.
Indikacijo za cepljenje otrok proti pnevmokoknim okužbam postavi zdravnik specialist. Cepljenje je priporočljivo za otroke, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, jeter, sečil, mišično skeletnega in vezivnega sistema, nekatere maligne neoplazme, sladkorno bolezen, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov, anatomsko ali funkcionalno asplenijo, sum na likvorfistulo ali po prebolelem gnojnem meningitisu po poškodbi, pred ali po presaditvi kostnega mozga ali notranjih organov ter bolezni, ki slabijo imunski odziv.
Bazično cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva.
Revakcinacijo se opravlja z 1 odmerkom cepiva skladno z navodilom proizvajalca.
 
1.11. Cepljenje proti noricam
Cepljenje se opravi z živim, atenuiranim cepivom proti noricam.
Cepljenje je priporočljivo za vse otroke starejše od 12 mesecev. Posebno je priporočljivo za otroke, ki so v remisiji akutne levkemije in za otroke, pri katerih so indicirani visoki odmerki kortikosteroidov zaradi bolezni ledvic, težke astme ali drugih bolezni, otroci pred presaditvijo organov. Otrok nekaj časa pred in po cepljenju ne sme prejemati kemoterapije in/ali visokih odmerkov kortikosteroidov. Indikacijo za cepljenje in optimalen čas cepljenja postavi zdravnik specialist.
Cepljenje je priporočljivo tudi za otroke, katerih družinski člani imajo bolezenska stanja z okrnjeno imunostjo.
Cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva.
 
1.12. Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti klopnemu meningoencefalitisu, ki je pripravljeno za otroke.
Cepljenje je priporočljivo za otroke starejše od 1 leta, ki bivajo na endemskem območju.
Bazično cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu se praviloma opravi s tremi odmerki cepiva.
Revakcinacijo se opravi z 1 odmerkom cepiva po treh do petih letih.
 
1.13. Cepljenje proti gripi
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti gripi, ki vsebuje antigene, ki jih za jesensko-zimsko sezono priporoči Svetovna zdravstvena organizacija.
Cepljenje je priporočljivo za otroke, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, sečil, mišično skeletnega in vezivnega sistema, nekatere maligne neoplazme, sladkorno bolezen, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov, bolezni, ki slabijo imunski odziv in za otroke, ki so daljši čas zdravljeni s salicilati.
Cepljenje se opravi vsako jesen s številom odmerkov glede na starost otroka in predhodna cepljenja.
2. CEPLJENJE IN SEROPROFILAKSA
2.1. Cepljenje in seroprofilaksa proti hepatitisu B
2.1.1. Cepljenje proti hepatitisu B
Cepljenje otrok se opravi s cepivom proti hepatitisu B, dobljenim z genetskim inženiringom in vsebuje 10 mikrogramov proteina površinskega antigena v 0,5 ml cepiva.
Cepljenje je obvezno za:
– za novorojenčke HBsAg pozitivnih mater;
– otroke, ki nimajo niti antigena niti zaščitnih protiteles in živijo v tesnem stiku z osebami, ki so nosilci antigena hepatitisa B;
– otroke na hemodializnih oddelkih;
– varovance zavodov za duševno in telesno prizadete;
– hemofilike;
– otroke s kroničnim jetrnim obolenjem;
– otroke s HIV/aids.
Otroci so praviloma cepljeni s tremi odmerki cepiva.
Novorojenčki HBsAg pozitivnih mater morajo biti cepljeni takoj po rojstvu oziroma v prvih 12-ih urah po rojstvu po shemi 0,1,2,12.
Novorojenčki HBsAg pozitivnih mater prejmejo hkrati s prvim odmerkom cepiva na dve različni mesti tudi ustrezno količino humanega imunoglobulina proti hepatitisu B.
Postekspozicijsko cepljenje proti hepatitisu B je priporočljivo za otroke, ki še niso bili cepljeni proti hepatitisu B ali so bili cepljeni nepopolno ali ni dokazov o cepljenju, bili pa so izpostavljeni okužbi z virusom hepatitisa B in sicer preko kože ali sluznice.
Izpostavljeni, ki ni bil cepljen ali ni dokazov o cepljenju in je imunski status izvornega vzorca neznan ali pozitiven, prejme poleg 4 odmerkov cepiva po shemi 0,1,2,12 tudi humani imunoglobulin proti hepatitisu B. Imunoglobulin proti hepatitisu B prejme poškodovanec na dve različni mesti istočasno s prvim odmerkom cepiva.
Izpostavljeni, ki ni bil cepljen ali ni dokazov o cepljenju in je imunski status izvornega vzorca negativen, prejme 4 odmerke cepiva po shemi 0,1,2,12, brez seroprofilakse.
Izpostavljeni, ki je bil predhodno popolno cepljen in ima zaščitni nivo protiteles <10 I.E. ter je bil imunski status izvornega vzorca neznan ali pozitiven, prejme 1 poživitveni odmerek cepiva ter humani imunoglobulin proti hepatitisu B. Imunoglobulin proti hepatitisu B prejme poškodovanec na dve različni mesti istočasno s cepivom.
Izpostavljeni, ki je bil predhodno popolno cepljen in ima zaščitni nivo protiteles <10 I.E. ter je bil imunski status izvornega vzorca negativen, prejme 1 poživitveni odmerek cepiva proti hepatitisu B, brez seroprofilakse.
Za izpostavljenega, ki je bil predhodno popolno cepljen in ima zaščitni nivo protiteles >10 I.E., ne glede na imunski status izvornega vzorca, cepljenje ni potrebno.
2.1.2. Seroprofilaksa proti hepatitisu B
Seroprofilakso proti hepatitisu B se opravi z dajanjem humanega imunoglobulina proti hepatitisu B za novorojenčke takoj po rojstvu oziroma v prvih 12 urah po rojstvu, za poškodovane otroke pa čimprej po poškodbi, če obstaja indikacija za seroprofilakso, in sicer na način ter v odmerku, ki ga predpiše proizvajalec.
 
2.2. Cepljenje in seroprofilaksa proti steklini v primeru nevarnosti za okužbo
2.2.1. Cepljenje proti steklini
Cepljenje proti steklini se opravi s cepivom, izdelanim iz kulture celic z najmanjšo zaščito 2,5 I.E. na odmerek.
Cepljenje je obvezno:
– za otroka, ki ga je ugriznila ali kako drugače ranila stekla divja ali domača žival ali žival, za katero se sumi, da je stekla;
– za otroka, ki ga je ugriznil ali kako drugače poškodoval pes, mačka ali druga žival, ki je ni mogoče imeti pod 10-dnevno veterinarsko kontrolo;
– za otroka, ki ga je ugriznil pes, mačka ali druga žival, ki v 10 dneh po ugrizu pokaže znake stekline, pogine, je ubit ali se izgubi.
Cepljenje se opravi glede na težo in mesto poškodbe skladno z navodili proizvajalca.
Za postekspozicijsko cepljenje se daje štiri odmerke cepiva in sicer prva dva odmerka na dan ugotovitve indikacije obojestransko v deltoidni predel, sedmi dan tretji odmerek in enaindvajseti dan četrti odmerek cepiva (0,0,7,21).
V primeru indikacije, ki jo postavi zdravnik specialist na zavodu za zdravstveno varstvo, prejmejo poškodovani otroci hkrati s prvima odmerkoma cepiva tudi humani imunoglobulin proti steklini.
V primeru ponovne poškodbe se glede na eventualno predhodno cepljenje proti steklini opravi cepljenje z enim, dvema ali tremi odmerki, skladno z navodili proizvajalca oziroma dogovorjeno doktrino.
Hkrati z imunizacijo in seroprofilakso proti steklini se opravi tudi cepljenje in seroprofilaksa proti tetanusu skladno z imunizacijskim programom.
Cepljenje proti steklini opravljajo samo zavodi za zdravstveno varstvo.
2.2.2. Seroprofilaksa proti steklini
Seroprofilakso proti steklini se opravi z dajanjem 20 I.E. humanega antirabičnega imunoglobulina na kilogram telesne teže.
Indikacijo za seroprofilakso postavi zdravnik specialist na zavodu za zdravstveno varstvo skladno z navodilom proizvajalca.
Otrok prejme predpisani odmerek humanega antirabičnega imunoglobulina takoj po ugotovitvi indikacije istočasno s prvima dvema odmerkoma cepiva.
Seroprofilakso proti steklini opravljajo samo zavodi za zdravstveno varstvo.
 
2.3. Cepljenje in seroprofilaksa proti tetanusu v primeru nevarnosti za okužbo
Pred cepljenjem in seroprofilakso poškodovanega otroka je obvezno pridobiti dokumentacijo o predhodnih cepljenjih, nato prejme otrok le manjkajoče doze.
2.3.1. Cepljenje proti tetanusu
Popolno postekspozicijsko cepljenje je obvezno v primeru poškodbe za otroke, ki še niso bili cepljeni proti tetanusu ali če ni dokazov o cepljenju. Daje se 3 odmerke cepiva proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju ali 2 odmerka cepiva proti davici in tetanusu ter v obeh primerih še 1 odmerek po 1 letu.
Poškodovani otroci, pri katerih je potrebno popolno cepljenje, prejmejo istočasno s prvim odmerkom cepiva – na dve različni mesti – tudi ustrezni odmerek humanega antitetanusnega imunoglobulina.
Poškodovani otroci, ki so bili v preteklosti cepljeni z enim ali dvema odmerkoma cepiva ali so bili popolno cepljeni pred več kot petimi leti, prejmejo ustrezno število odmerkov cepiva, ob indikaciji pa tudi humani imunoglobulin proti tetanusu.
2.3.2. Seroprofilaksa proti tetanusu
Seroprofilaksa proti tetanusu se opravi z dajanjem humanega antitetaničnega imunoglobulina takoj po ugotovitvi indikacije za postekspozicijsko cepljenje.
3. POSEBNE DOLOČBE
3.1. Podatki o obveznikih
Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja obvezno cepljenje, prejema od Ministrstva za notranje zadeve, preko območnega zavoda za zdravstveno varstvo mesečno podatke o novorojencih ter o doseljenih, odseljenih in umrlih otrocih do dopolnjenih 5 let starosti. Podatke prejema, zbira in o njih poroča s pomočjo enotnega računalniškega programa.
 
3.2. Preverjanje cepilnega stanja
Cepilno stanje predšolskih otrok je potrebno preveriti in opraviti manjkajoča cepljenja skladno s poglavjem II, točka 4.
4. FINANCIRANJE
Obvezna cepljenja so sestavni del delovnega programa in finančnega načrta zdravstvenih zavodov oziroma zasebnih zdravnikov. Za zavarovane osebe se financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, za upravičence iz 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa iz državnega proračuna.
Stroške za nabavo in distribucijo cepiva, ki sodijo v obvezno zdravstveno zavarovanje, poravna Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno IVZ-ju.
Cepljenje proti gripi, pnevmokoknim infekcijam, hepatitisu A, meningokoknemu meningitisu, tifusu in noricam se v utemeljenih in dokumentiranih primerih plača iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Neobvezno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu plača uporabnik oziroma organizator bivanja na endemskem območju.
2. PROGRAM IMUNOPROFILAKSE ZA ŠOLSKO LETO 2004/2005 ZA UČENCE, DIJAKE IN ŠTUDENTE
1. CEPLJENJE PROTI:
ošpicam
mumpsu
rdečkam
davici
tetanusu
otroški paralizi
hepatitisu B
 
CEPLJENJE V PRIMERU INDIKACIJE PROTI:
tifusu
klopnemu meningoencefalitisu
hepatitisu A
pnevmokoknim okužbam
meningokoknim okužbam
noricam
gripi
haemophilusu influenzae (tip b)
2. CEPLJENJE IN SEROPROFILAKSA V PRIMERU INDIKACIJE PROTI:
hepatitisu B
steklini
tetanusu
 
1. CEPLJENJE
1.1. Cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam
Cepljenje se opravi s kombiniranim živim atenuiranim cepivom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam.
1.1.1. Revakcinacija – ponovno cepljenje (drugi odmerek cepiva) proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je obvezno za učence, ki bodo šolskem letu 2004/2005 vstopili v 1. razred osnovne šole in za zamudnike.
Cepljenje se opravi pri sistematičnem pregledu za vstop v 1. razred osnovne šole. Če učenci izjemoma iz objektivnih razlogov niso bili cepljeni pri sistematičnem pregledu za vstop v šolo, se jih cepi ob sistematičnem pregledu v 1. razredu.
Cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam se lahko opravi sočasno s cepljenjem proti hepatitisu B.
Če je učenec ob vstopu v šolo ali v 1. razredu prvič cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je obvezna revakcinacija (drugi odmerek cepiva) čez 1 mesec.
1.1.2. Cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je obvezno tudi za dijake in študente pred vstopom na šolanje, če še niso bili cepljeni.
Če je dijak ali študent ob vstopu na šolanje prvič cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je obvezna revakcinacija čez 1 mesec.
1.1.3. Ponovno cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je obvezno tudi za učence, dijake in študente, ki so bili cepljeni, če so za to epidemiološke indikacije, ki jih postavi IVZ.
Daje se 1 odmerek ustreznega cepiva.
 
1.2. Cepljenje proti davici in tetanusu
Cepljenje se opravi s kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu.
Revakcinacija – ponovno cepljenje je obvezno za učence, ki v šolskem letu 2004/2005 obiskujejo 3. razred osnovne šole in za zamudnike. Daje se 1 odmerek cepiva.
Učenci v 3. razredu osnovne šole, ki še niso bili cepljeni v predšolski dobi ali nimajo dokumentacije o cepljenju, morajo biti bazično cepljeni.
Daje se 3 odmerke cepiva.
 
1.3. Cepljenje proti otroški paralizi
Cepljenje proti otroški paralizi se opravi z živim oralnim ali mrtvim parenteralnim cepivom. Indikacijo za cepljenje z mrtvim cepivom (v primeru imunodeficience učenca, dijaka, študenta in v primeru imunodeficience pri družinskem članu postavi zdravnik specialist).
Revakcinacija-ponovno cepljenje je obvezno za učence, ki v šolskem letu 2004/2005 obiskujejo 3. razred osnovne šole oziroma 7. razred osemletke ali 8. razred devetletke in za zamudnike.
Daje se 1 odmerek cepiva.
Revakcinacijo proti otroški paralizi se lahko opravi sočasno s cepljenjem proti davici in tetanusu.
Učenci, ki še niso bili cepljeni v predšolski dobi ali nimajo dokumentacije o cepljenju, morajo biti bazično cepljeni.
Za bazično cepljenje se daje 3 odmerke živega ali mrtvega cepiva v presledku najmanj enega meseca.
Učenci, ki niso bili popolno cepljeni v predšolski dobi, prejmejo manjkajoče odmerke.
 
1.4. Cepljenje proti hepatitisu B
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu B, dobljenim z genetskim inženiringom in vsebuje 10 mikrogramov proteina površinskega antigena v 0,5 ml cepiva.
Bazično cepljenje je obvezno za učence, ki v šolskem letu 2004/2005 obiskujejo 1. razred osnovne šole in še niso bili cepljeni ter za zamudnike.
Daje se 3 odmerke cepiva.
Obveznik za šolo prejme prvi odmerek cepiva pri sistematičnem pregledu za vstop v 1. razred. Drugi odmerek cepiva prejme čez 4 do 12 tednov, tretjega pa pri sistematičnem pregledu v 1. razredu čez 6–14 mesecev po prvem odmerku.
Cepljenje proti hepatitisu B se lahko opravi sočasno z revakcinacijo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam.
Cepljenje zamudnikov se opravi s cepivom proti hepatitisu B s koncentracijo in v odmerku, ki ga glede na starost predpiše proizvajalec.
 
1.5. Cepljenje proti tetanusu
Cepljenje se opravi s cepivom proti tetanusu.
Revakcinacija – ponovno cepljenje je obvezno za dijake, ki v šolskem letu 2004/2005 obiskujejo predzadnji ali zadnji letnik srednješolskega izobraževanja ter mladino do dopolnjenih 18 let starosti, ki ne obiskuje šole. Cepljenje dijakov se opravi ob sistematskem pregledu.
Daje se 1 odmerek cepiva.
Za dijake, ki dotlej niso bili cepljeni ali če ni dokazov o cepljenju, je obvezno bazično cepljenje.
Daje se 3 odmerke cepiva.
 
1.6. Cepljenje proti davici
Cepljenje proti davici se opravi s cepivom, ki je pripravljeno za otroke nad 6 let in za odrasle.
Če se pojavi davica v epidemični obliki, je cepljenje proti davici obvezno tudi za osebe, stare več kot 14 let, ki utegnejo biti izpostavljene nevarnosti okužbe.
Daje se 1 odmerek cepiva.
 
1.7. Cepljenje proti tifusu
Cepljenje se opravi s cepivom proti tifusu.
1.7.1. Cepljenje proti tifusu je obvezno za učence, dijake in študente, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s klicenoscem trebušnega tifusa.
1.7.2. Cepljenje je obvezno tudi, če obstajajo epidemiološke indikacije, ki jih postavi IVZ.
Bazično cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva.
Revakcinacijo se opravlja z 1 odmerkom vsaka 3 leta, dokler traja nevarnost okužbe.
 
1.8. Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti klopnemu meningoencefalitisu. Cepljenje učencev do starosti 12 let se opravi s cepivom, ki je pripravljeno za otroke.
1.8.1. Cepljenje je obvezno za dijake in študente, ki so pri praktičnih vajah izpostavljeni nevarnosti okužbe.
1.8.2. Cepljenje je priporočljivo za učence, dijake in študente za bivanje na endemskem območju.
Bazično cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu se praviloma opravi s 3 odmerki.
Revakcinacijo se opravlja z 1 odmerkom cepiva vsakih 3 do 5 let, dokler obstaja nevarnost okužbe.
 
1.9. Cepljenje proti hepatitisu A
Učence, dijake in študente se cepi s cepivom proti hepatitisu A in sicer s koncentracijo in v odmerku, ki ga glede na starost predpiše proizvajalec.
1.9.1. Indikacijo za cepljenje hemofilikov, učencev, dijakov in študentov s kroničnim jetrnim obolenjem ter HIV/aids, pred transplantacijo organov, kostnega mozga, postavi zdravnik specialist.
1.9.2. Cepljenje je obvezno tudi, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ.
Cepljenje se opravi skladno z navodili proizvajalca.
 
1.10. Cepljenje proti pnevmokoknim okužbam
Cepljenje se opravi s polisaharidnim cepivom proti pnevmokoknim okužbam.
Indikacijo za cepljenje učencev, dijakov in študentov proti pnevmokoknim okužbam postavi zdravnik specialist. Cepljenje je priporočljivo za učence, dijake in študente, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, jeter, sečil, mišično skeletnega in vezivnega sistema, nekatere maligne neoplazme, sladkorno bolezen, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov, anatomsko ali funkcionalno asplenijo, sum na likvorfistulo ali po prebolelem gnojnem meningitisu po poškodbi, pred ali po presaditvi kostnega mozga ali notranjih organov ter bolezni, ki slabijo imunski odziv.
Bazično cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva.
Revakcinacijo se opravlja z 1 odmerkom cepiva skladno z navodilom proizvajalca.
 
1.11. Cepljenje proti meningokoknim okužbam
Cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva proti meningokoknim okužbam, katerega sestava ustreza značilnostim povzročiteljev, ki krožijo.
1.11.1. Indikacijo za cepljenje učencev, dijakov in študentov s pomanjkanjem komplementa in učencev, dijakov in študentov z anatomsko in funkcionalno asplenijo, postavi zdravnik specialist.
1.11.2. Cepljenje je obvezno tudi, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ ter določi obveznike za cepljenje.
 
1.12. Cepljenje proti noricam
Cepljenje se opravi z živim, atenuiranim cepivom proti noricam.
1.12.1.Cepljenje je priporočljivo za učence, dijake in študente, ki še niso preboleli noric, so pa v remisiji akutne levkemije ali so pri njih indicirani visoki odmerki kortikosteroidov zaradi bolezni ledvic, težke astme ali drugih bolezni ali pred presaditvijo organov. Učenec, dijak ali študent nekaj časa pred in po cepljenju ne sme prejemati kemoterapije in /ali visokih odmerkov kortikosteroidov. Indikacijo za cepljenje in optimalen čas cepljenja postavi zdravnik specialist.
1.12.2. Cepljenje je priporočljivo tudi za družinske člane bolnikov z okrnjeno imunostjo.
1.12.3. Cepljenje je priporočljivo tudi za dijake in študente, ki še niso preboleli noric in obiskujejo zdravstveno izobraževalne programe.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov, ki jih glede na starost predpiše proizvajalec.
 
1.13. Cepljenje proti gripi
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti gripi, ki vsebuje antigene, ki jih za jesensko-zimsko sezono priporoči Svetovna zdravstvena organizacija.
Cepljenje je priporočljivo za učence, dijake in študente, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, sečil, mišično skeletnega in vezivnega sistema, nekatere maligne neoplazme, sladkorno bolezen, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov ter bolezni, ki slabijo imunski odziv.
Cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva vsako jesen.
 
1.14. Cepljenje proti haemophilusu influenzae (tip b)
Cepljenje se opravi s cepivom proti haemophilusu influenzae tip b.
Indikacijo za cepljenje učencev, dijakov in študentov s funkcionalno ali anatomsko asplenijo, težjo motnjo imunskega sistema, posebno osebe s pomanjkanjem IgG2 protiteles in okuženih s HIV, postavi zdravnik specialist.
Cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva.
1.15. Cepljenje proti drugim nalezljivim boleznim
Nacionalni koordinator cepljenja po potrebi določi za posamezno skupino učencev, dijakov in študentov cepljenje proti drugim nalezljivim boleznim, kadar so učenci, dijaki in študenti v času izobraževanja izpostavljeni drugim povzročiteljem nalezljivih bolezni.
2. CEPLJENJE IN SEROPROFILAKSA
2.1. Cepljenje in seroprofilaksa proti hepatitisu B
2.1.1. Cepljenje proti hepatitisu B
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu B, dobljenim z genetskim inženiringom in sicer učence in dijake do 15 let z odmerkom 0,5 ml (10 mikrogramov) ter študente in dijake nad 15 let z odmerkom 1,0 ml (20 mikrogramov).
a) Preekspozicijsko cepljenje je obvezno (poleg obveznikov iz točke 1.4.) za:
– učence, dijake in študente, ki nimajo niti antigena niti zaščitnih protiteles in živijo v tesnem stiku z osebami, ki so nosilci antigena hepatitisa B;
– dijake in študente zdravstvenih in drugih izobraževalnih programov, ki so pri praktičnem pouku izpostavljeni okužbi z virusom hepatitisa B pred začetkom praktičnega pouka;
– bolnike na hemodializnih oddelkih;
– varovance zavodov za duševno in telesno prizadete;
– hemofilike;
– uživalce drog z injiciranjem;
– bolnike s kroničnim jetrnim obolenjem;
– bolnike s HIV/aids;
– bolnike s spolno prenosljivimi boleznimi.
Cepljenje se opravi praviloma s tremi odmerki cepiva.
b) Postekspozicijsko cepljenje proti hepatitisu B je priporočljivo za učence, dijake in študente, ki še niso bili cepljeni proti hepatitisu B ali so bili cepljeni nepopolno ali ni dokazov o cepljenju, bili pa so pri praktičnih vajah izpostavljeni okužbi z virusom hepatitisa B in sicer preko kože ali sluznice.
Izpostavljeni, ki ni bil cepljen ali ni dokazov o cepljenju in je imunski status izvornega vzorca neznan ali pozitiven, prejme poleg 4 odmerkov cepiva po shemi 0,1,2,12 tudi humani imunoglobulin proti hepatitisu B. Imunoglobulin proti hepatitisu B prejme poškodovanec na dve različni mesti istočasno s prvim odmerkom cepiva.
Izpostavljeni, ki ni bil cepljen ali ni dokazov o cepljenju in je imunski status izvornega vzorca negativen, prejme 4 odmerke cepiva po shemi 0,1,2,12, brez seroprofilakse.
Izpostavljeni, ki je bil predhodno popolno cepljen in ima zaščitni nivo protiteles <10 I.E. ter je bil imunski status izvornega vzorca neznan ali pozitiven, prejme 1 poživitveni odmerek cepiva ter humani imunoglobulin proti hepatitisu B. Imunoglobulin proti hepatitisu B prejme poškodovanec na dve različni mesti istočasno s cepivom.
Izpostavljeni, ki je bil predhodno popolno cepljen in ima zaščitni nivo protiteles <10 I.E. ter je bil imunski status izvornega vzorca negativen, prejme 1 poživitveni odmerek cepiva proti hepatitisu B, brez seroprofilakse.
Za izpostavljenega, ki je bil predhodno popolno cepljen in ima zaščitni nivo protiteles >10 I.E., ne glede na imunski status izvornega vzorca, cepljenje ni potrebno.
2.1.2. Seroprofilaksa proti hepatitisu B
Seroprofilakso proti hepatitisu B se opravi z dajanjem humanega imunoglobulina proti hepatitisu B osebam, za katere je obvezno postekspozicijsko cepljenje proti hepatitisu B in obstaja indikacija za seroprofilakso.
Humani imunoglobulin proti hepatitisu B se daje čimprej po poškodbi na način in v odmerku, ki ga določi proizvajalec.
 
2.2. Cepljenje in seroprofilaksa proti steklini
Cepljenje proti steklini se opravi s cepivom, izdelanim iz kulture celic z najmanjšo zaščito 2,5 I.E. na odmerek.
2.2.1. Cepljenje proti steklini
a) Preekspozicijsko cepljenje je obvezno za dijake in študente, ki se pri praktičnem pouku lahko okužijo z virusom stekline.
Daje se 3 odmerke cepiva ter 1 odmerek po 1 letu skladno s shemo za preekspozicijsko cepljenje.
b) Postekspozicijsko cepljenje proti steklini je obvezno za učence, dijake in študente, ki so izpostavljeni okužbi z virusom stekline in sicer:
– za osebo, ki jo je ugriznila ali kako drugače ranila stekla divja ali domača žival ali žival, za katero se sumi, da je stekla;
– za osebo, ki jo je ugriznil ali kako drugače poškodoval pes, mačka ali druga žival, ki je ni mogoče imeti pod 10-dnevno veterinarsko kontrolo;
– za osebo, ki jo je ugriznil pes, mačka ali druga žival, ki v 10 dneh po ugrizu pokaže znake stekline, pogine, je ubita ali se izgubi;
– za osebo, ki se je utegnila okužiti z virusom stekline preko sluznice ali poškodovane kože.
Cepljenje se opravi glede na težo in mesto poškodbe skladno z navodili proizvajalca.
Za postekspozicijsko cepljenje se daje štiri odmerke cepiva in sicer prva dva odmerka na dan ugotovitve indikacije obojestransko v deltoidni predel, sedmi dan tretji odmerek in enaindvajseti dan četrti odmerek cepiva (0,0,7,21).
V primeru indikacije, ki jo postavi zdravnik specialist na zavodu za zdravstveno varstvo, prejmejo poškodovane osebe hkrati s prvima odmerkoma cepiva tudi humani imunoglobulin proti steklini.
V primeru ponovne poškodbe se glede na eventualno predhodno cepljenje proti steklini opravi cepljenje z enim, dvema ali tremi odmerki, skladno z navodili proizvajalca oziroma dogovorjeno doktrino.
Hkrati z imunizacijo in seroprofilakso proti steklini se opravi tudi cepljenje in seroprofilaksa proti tetanusu skladno z imunizacijskim programom.
Cepljenje proti steklini opravljajo samo zavodi za zdravstveno varstvo.
2.2.2. Seroprofilaksa proti steklini
Seroprofilakso proti steklini se opravi s humanim antirabičnim imunoglobulinom.
Indikacijo za seroprofilakso postavi zdravnik specialist na zavodu za zdravstveno varstvo skladno z navodilom proizvajalca.
Opravi se z dajanjem 20 I.E. humanega antirabičnega imunoglobulina na kilogram telesne teže, takoj po ugotovitvi indikacije istočasno s prvima dvema odmerkoma cepiva.
Seroprofilakso proti steklini opravljajo samo zavodi za zdravstveno varstvo.
 
2.3. Cepljenje in seroprofilaksa proti tetanusu v primeru nevarnosti za okužbo zaradi poškodbe.
Pred cepljenjem in seroprofilakso poškodovanega učenca, dijaka ali študenta je potrebno obvezno pridobiti dokumentacijo o predhodnih cepljenjih in nato opraviti samo manjkajoča cepljenja.
2.3.1. Cepljenje proti tetanusu
Cepljenje se opravi s cepivom proti tetanusu ali s cepivom proti davici in tetanusu.
Popolno postekspozicijsko cepljenje proti tetanusu je obvezno v primeru poškodbe za učence, dijake in študente, ki še niso bili cepljeni ali če ni dokazov o cepljenju.
Daje se 3 odmerke kombiniranega cepiva proti davici in tetanusu ali monovalentnega cepiva proti tetanusu.
Poškodovani učenci, dijaki in študenti, pri katerih je potrebno popolno cepljenje, prejmejo na dve različni mesti s prvim odmerkom cepiva tudi odmerek humanega antitetaničnega imunoglobulina.
Poškodovani učenci, dijaki in študenti, ki so bili v preteklosti cepljeni z enim ali dvema odmerkoma cepiva ali so bili popolno cepljeni ali revakcinirani pred več kot petimi leti, prejmejo ustrezno število odmerkov cepiva, ob indikaciji pa tudi humani imunoglobulin proti tetanusu.
2.3.2. Seroprofilaksa proti tetanusu
Seroprofilakso proti tetanusu se opravi z dajanjem humanega antitetaničnega imunoglobulina.
Seroprofilaksa proti tetanusu je obvezna in se opravi glede na cepilni status.
Seroprofilakso proti tetanusu se opravi takoj po ugotovitvi indikacije, hkrati pa se da prvi odmerek cepiva proti tetanusu.
3. POSEBNE DOLOČBE
3.1. Preverjanje cepilnega stanja
Cepilno stanje učencev, dijakov in študentov je potrebno preveriti in opraviti manjkajoča cepljenja skladno s poglavjem II., točka 4. in tudi:
– dijakom in študentom pred začetkom opravljanja praktičnih vaj oziroma dela, kjer so izpostavljeni nalezljivim boleznim.
3.2. Izvajanje cepljenja
Cepljenje učencev, dijakov in študentov opravljajo šolski zdravniki v javnih zavodih,
Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani, študentska ambulanta v okviru medicine dela Zdravstvenega doma Maribor ter zasebni zdravniki.
Cepljenje dijakov in študentov opravljajo tudi ambulante območnih zavodov za zdravstveno varstvo in IVZ.
Po pridobitvi seznamov dijakov in študentov od šol in univerz ambulante določijo prioriteto vrste cepljenj in oseb za cepljenje glede na tveganje za okužbo s povzročitelji nalezljivih bolezni. Prioriteto cepljenj potrdi nacionalni koordinator.
4. FINANCIRANJE
Obvezna cepljenja so sestavni del delovnega programa in finančnega načrta zdravstvenih zavodov oziroma zasebnih zdravnikov. Za zavarovane osebe se financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, za upravičence iz 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa iz državnega proračuna.
Stroške za nabavo in distribucijo cepiva, ki sodijo v obvezno zdravstveno zavarovanje poravna Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno IVZ-ju.
Cepljenje proti gripi, pnevmokoknim infekcijam, hepatitisu A, meningokoknemu meningitisu, haemophilusu influenzae (tip b) tifusu in noricam se v utemeljenih in dokumentiranih primerih plača iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Neobvezno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu plača uporabnik oziroma organizator bivanja na endemskem področju.
3. PROGRAM IMUNOPROFILAKSE ZA OSEBE, KI SO PRI OPRAVLJANJU DELA IZPOSTAVLJENE NALEZLJIVIM BOLEZNIM ZA LETO 2004
1. CEPLJENJE PROTI:
davici
tetanusu
hepatitisu B
hepatitisu A
klopnemu meningoencefalitisu
meningokoknim okužbam
ošpicam
rdečkam
steklini
tifusu
otroški paralizi
noricam
mumpsu
gripi
1. CEPLJENJE
1.1. Cepljenje proti davici
Cepljenje se opravi z monovalentnim cepivom proti davici, ki je pripravljeno za odrasle osebe ali s kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu.
Cepljenje je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene okužbi s povzročiteljem davice ali pri svojem delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na predhodni cepilni status.
Revakcinacijo se opravlja z enim odmerkom cepiva vsakih 10 let, dokler traja nevarnost okužbe.
 
1.2. Cepljenje proti tetanusu
Cepljenje se opravi z monovalentnim cepivom proti tetanusu ali s kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu.
Cepljenje proti tetanusu je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe s tetanusom.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na predhodni cepilni status.
Revakcinacijo se opravlja z enim odmerkom cepiva vsakih 10 let, dokler obstaja nevarnost okužbe.
 
1.3. Cepljenje proti hepatitisu B
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu B, dobljenim z genetskim inženiringom in vsebuje 20 mikrogramov površinskega antigena v 1,0 ml cepiva.
Cepljenje je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene okužbi z virusom hepatitisa B ali pri svojem delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.
Praviloma se cepi s tremi odmerki cepiva.
 
1.4. Cepljenje proti hepatitisu A
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu A.
Cepljenje je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene okužbi z virusom hepatitisa A (zaposleni pri čiščenju kanalizacije, praznjenju greznic, odstranjevanju smeti ter drugih odpadnih snovi iz naselij).
Cepljenje proti hepatitisu A je obvezno tudi za osebe, ki zaradi svojega dela potujejo v območja, kjer obstaja tveganje za okužbo.
Cepi se s skladno z navodili proizvajalca.
 
1.5. Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti klopnemu meningoencefalitisu.
Cepljenje je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe z virusom klopnega meningoencefalitisa.
Bazično cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu se praviloma opravi s tremi odmerki cepiva.
Revakcinacijo se opravlja na 3 do 5 let dokler obstaja nevarnost okužbe.
1.6. Cepljenje proti meningokoknim okužbam
Cepljenje se opravi s štirivalentnim polisaharidnim cepivom.
Cepljenje je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe ali pri svojem delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.
Cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva.
Revakcinacijo se opravlja dokler obstaja nevarnost okužbe.
 
1.7. Cepljenje proti ošpicam
Cepljenje se opravi z živim atenuiranim cepivom proti ošpicam.
Cepljenje proti ošpicam je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe ali pri svojem delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na predhodni cepilni status.
 
1.8. Cepljenje proti rdečkam
Cepljenje se opravi z živim atenuiranim cepivom proti rdečkam.
Cepljenje proti rdečkam je obvezno za ženske v fertilni dobi, ki še niso bile cepljene proti rdečkam in so pri svojem delu izpostavljene okužbi z virusom rdečk ali pri svojem delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.
Daje se 1 odmerek cepiva.
 
1.9. Cepljenje proti steklini
Cepljenje proti steklini se opravi s cepivom, izdelanim iz kulture celic z najmanjšo zaščito 2,5 I.E. na odmerek.
Cepljenje proti steklini je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene okužbi z virusom stekline.
Cepljenje se opravi s tremi odmerki cepiva ter z 1 odmerkom po 1 letu po shemi za preekspozicijsko cepljenje.
Revakcinacijo se opravlja dokler obstaja nevarnost okužbe.
Cepljenje proti steklini opravljajo samo zavodi za zdravstveno varstvo.
 
1.10. Cepljenje proti tifusu
Cepljenje se opravi s cepivom proti trebušnemu tifusu.
Cepljenje proti tifusu je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe (zaposleni pri čiščenju kanalizacije, praznjenju greznic, odstranjevanju smeti ter drugih odpadnih snovi iz naselij).
Cepljenje proti tifusu je priporočljivo za osebe, ki sodelujejo pri izvajanju del na deloviščih izven evropskih držav.
Bazično cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva.
Revakcinacijo se opravlja z enim odmerkom cepiva vsaka 3 leta, dokler obstaja nevarnost okužbe.
 
1.11. Cepljenje proti otroški paralizi
Cepljenje proti otroški paralizi se opravi z živim oralnim ali z mrtvim parenteralnim cepivom.
Osebe, ki še nikoli niso bile cepljene proti tej bolezni, smejo biti cepljene le z mrtvim cepivom proti otroški paralizi.
Cepljenje proti otroški paralizi je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene okužbi z virusom otroške paralize.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na predhodni cepilni status.
Revakcinacijo se opravlja z enim odmerkom cepiva vsakih 10 let, dokler traja nevarnost okužbe.
 
1.12. Cepljenje proti noricam
Cepljenje se opravi z živim, atenuiranim cepivom proti noricam.
Cepljenje proti noricam je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe ali pri svojem delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe. Cepljenje je zlasti priporočljivo za zaposlene v zdravstvenih ustanovah, še posebno na oddelkih za bolnike z motnjami imunosti ter za zaposlene v vzgojno varstvenih ustanovah.
Daje se 2 odmerka cepiva v presledku 6–10 tednov.
 
1.13. Cepljenje proti mumpsu
Cepljenje se opravi z živim atenuiranim cepivom proti mumpsu.
Cepljenje proti mumpsu je obvezno za osebe, ki še niso bile cepljene proti mumpsu in so pri svojem delu izpostavljene okužbi z virusom mumpsa ali pri svojem delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.
Daje se 1 odmerek cepiva.
 
1.14. Cepljenje proti gripi
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti gripi, ki vsebuje antigene, ki jih za jesensko-zimsko sezono priporoči Svetovna zdravstvena organizacija.
Cepljenje je priporočljivo za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe ali pri svojem delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe, še posebno to velja za zdravstvene delavce.
Cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva vsako jesen.
 
1.15. Cepljenje proti drugim nalezljivim boleznim
Nacionalni koordinator cepljenja po potrebi določi za posamezno skupino zaposlenih cepljenje proti drugim nalezljivim boleznim, če so zaposleni zaradi posebnih nalog pri svojem delu izpostavljeni nalezljivim boleznim.
2. POSEBNE DOLOČBE
2.1. Preverjanje cepilnega stanja
Cepilno stanje je potrebno preveriti in opraviti manjkajoča cepljenja skladno s poglavjem II., točka 4.
2.2. Obveznost cepljenja
Cepljenje proti določeni nalezljivi bolezni je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe in za osebe, ki s svojim delom lahko prenesejo okužbo na druge osebe. Podatke o delovnih mestih glede nevarnosti okužbe s povzročitelji nalezljivih bolezni zagotovi delodajalec. Nacionalni in območni koordinatorji določijo prioriteto za vrsto cepljenj ter prioriteto oseb za cepljenje.
Določila tega programa veljajo tudi za zaposlene v Slovenski vojski.
Cepljenje za zaposlene v Slovenski vojski izvaja Vojaška zdravstvena služba oziroma po potrebi pristojni zavodi za zdravstveno varstvo ali IVZ.
3. FINANCIRANJE
Obvezno cepljenje delavcev, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe, plača delodajalec, za zaposlene v Slovenski vojski pa Ministrstvo za obrambo.
Praviloma je plačnik neobveznih cepljenj posameznik.
4. PROGRAM IMUNOPROFILAKSE ZA LETO 2004 ZA DRUGE SKUPINE PREBIVALSTVA
1. CEPLJENJE PROTI:
ošpicam
davici
tifusu
meningokoknim okužbam
hepatitisu A
pnevmokoknim okužbam
noricam
klopnemu meningoencefalitisu
gripi
haemophilusu influenzae (tip b)
otroški paralizi
2.CEPLJENJE IN SEROPROFILAKSA PROTI:
hepatitisu B
steklini
tetanusu
1. CEPLJENJE
1.1. Cepljenje proti ošpicam
Cepljenje se opravi z živim atenuiranim cepivom proti ošpicam.
1.1.1. Ob pojavu epidemije ošpic ali ob ugotovitvi previsokega deleža dovzetnih je cepljenje proti ošpicam obvezno za osebe, ki jih določi IVZ.
1.1.2. Cepljenje proti ošpicam je obvezno tudi za osebe, ki so bile v stiku z bolnikom z ošpicami, pa niso bile cepljene ali pa so prejele le en odmerek cepiva proti ošpicam in je od cepljenja minilo več kot 1 leto.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na predhodni cepilni status.
 
1.2. Cepljenje proti davici
Cepljenje se opravi z monovalentnim cepivom proti davici, ki je pripravljeno za odrasle osebe ali s kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu.
Ob epidemiološki indikaciji, ki jo je postavil IVZ, je cepljenje proti davici obvezno za odrasle osebe, ki utegnejo biti izpostavljene nevarnosti okužbe.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na predhodni cepilni status.
 
1.3. Cepljenje proti tifusu
Cepljenje se opravi s cepivom proti trebušnemu tifusu.
1.3.1. Cepljenje proti tifusu je obvezno za osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s klicenoscem trebušnega tifusa.
1.3.2. Poleg tega je cepljenje obvezno tudi za osebe, za katere po epidemioloških indikacijah to določi IVZ.
Bazično cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva.
Revakcinacijo se opravlja z enim odmerkom cepiva vsaka 3 leta, dokler obstaja nevarnost okužbe.
 
1.4. Cepljenje proti meningokoknim okužbam
Cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva proti meningokoknim okužbam, katerega sestava ustreza značilnostim povzročiteljev, ki krožijo.
1.4.1. Indikacijo za cepljenje oseb s pomanjkanjem komplementa in oseb z anatomsko in funkcionalno asplenijo postavi zdravnik specialist.
1.4.2. Cepljenje je obvezno tudi, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ ter določi tudi obveznike za cepljenje.
 
1.5. Cepljenje proti hepatitisu A
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu A.
Cepljenje je obvezno, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ. Indikacijo za cepljenje hemofilikov, bolnikov s kroničnim hepatitisom B in C ter HIV/aids postavi zdravnik specialist.
Cepljenje se opravi skladno z navodili proizvajalca.
Revakcinacijo se opravlja skladno z navodili proizvajalca, dokler obstaja nevarnost okužbe.
 
1.6. Cepljenje proti pnevmokoknim okužbam
Cepljenje se opravi s polisaharidnim cepivom proti pnevmokoknim okužbam.
Indikacijo za cepljenje oseb proti pnevmokoknim okužbam postavi zdravnik specialist. Cepljenje je priporočljivo za osebe, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, jeter, sečil, mišično skeletnega in vezivnega sistema, nekatere maligne neoplazme, sladkorno bolezen, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov, anatomsko ali funkcionalno asplenijo, sum na likvorfistulo ali po prebolelem gnojnem meningitisu po poškodbi, za osebe pred ali po presaditvi kostnega mozga ali notranjih organov ter bolezni, ki slabijo imunski odziv. Cepljenje se priporoča vsem, ki so starejši od 65 let.
Bazično cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva.
Revakcinacijo se opravlja z enim odmerkom cepiva skladno z navodilom proizvajalca.
 
1.7. Cepljenje proti noricam
Cepljenje se opravi z živim atenuiranim cepivom proti noricam.
Cepljenje je priporočljivo za osebe, ki niso prebolele noric, še zlasti kronični bolniki, ter bolniki z levkemijo v remisiji.
Cepljenje je priporočljivo tudi za žene v fertilni dobi, ki še niso prebolele noric.
Cepljenje se opravi z dvema odmerkoma cepiva v presledku 6–10 tednov.
 
1.8. Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti klopnemu meningoencefalitisu.
Cepljenje je priporočljivo za osebe, ki bivajo ali predvidevajo aktivnosti na endemskem območju.
Bazično cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu se praviloma opravi s tremi odmerki cepiva.
Revakcinacijo se opravlja z enim odmerkom cepiva vsakih 3 do 5 let, dokler obstaja nevarnost okužbe.
 
1.9. Cepljenje proti gripi
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti gripi, ki vsebuje antigene, ki jih za jesensko-zimsko sezono priporoči Svetovna zdravstvena organizacija.
Cepljenje je priporočljivo za osebe, starejše od 65 let, za osebe, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, sečil, mišično skeletnega in vezivnega sistema, nekatere maligne neoplazme, sladkorno bolezen, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov ter bolezni, ki slabijo imunski odziv.
Cepi se z enim odmerkom cepiva vsako jesen.
 
1.10. Cepljenje proti haemophilusu influenzae (tip b)
Cepljenje se opravi s cepivom proti haemophilusu influenzae tip b.
Indikacijo za cepljenje oseb s funkcionalno ali anatomsko asplenijo, težjo motnjo imunskega sistema, posebno osebe s pomanjkanjem IgG2 protiteles in okuženih s HIV postavi zdravnik specialist.
Cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva.
 
1.11. Cepljenje proti otroški paralizi
Cepljenje proti otroški paralizi se opravi z živim oralnim ali z mrtvim parenteralnim cepivom. Osebe, ki še nikoli niso bile cepljene proti tej bolezni, smejo biti cepljene le z mrtvim cepivom proti otroški paralizi.
Cepljenje proti otroški paralizi je obvezno za osebe, za katere v primeru sporadičnega primera ali epidemije postavi indikacijo IVZ.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na predhodni cepilni status.
2. CEPLJENJE IN SEROPROFILAKSA
2.1. Cepljenje in seroprofilaksa proti hepatitisu B
2.1.1. Cepljenje proti hepatitisu B
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu B, dobljenim z genetskim inženiringom in vsebuje 20 mikrogramov površinskega antigena v 1,0 ml cepiva.
a) Preekspozicijsko cepljenje je obvezno za:
– osebe, ki nimajo niti antigena niti zaščitnih protiteles in živijo v tesnem stiku z osebami, ki so nosilci antigena hepatitisa B. Prioriteto za cepljenje imajo spolni partnerji;
– bolnike na hemodializnih oddelkih;
– varovance zavodov za duševno in telesno prizadete;
– hemofilike;
– uživalce drog z injiciranjem;
– bolnike s kroničnim hepatitisom C;
– bolnike s HIV/aids;
– bolnike s spolno prenosljivimi boleznimi in njihove spolne partnerje.
Cepljenje se opravi praviloma s tremi odmerki cepiva. Cepljenje dializnih bolnikov opravimo s štirimi odmerki dvojne količine cepiva po shemi 0,1,2,6.
b) Postekspozicijsko cepljenje proti hepatitisu B je priporočljivo za osebe, ki še niso bile cepljene proti hepatitisu B ali so bile cepljene nepopolno ali ni dokazov o cepljenju, bile pa so izpostavljene okužbi z virusom hepatitisa B in sicer preko kože ali sluznice.
Izpostavljeni, ki ni bil cepljen ali ni dokazov o cepljenju in je imunski status izvornega vzorca neznan ali pozitiven, prejme poleg 4 odmerkov cepiva po shemi 0,1,2,12 tudi humani imunoglobulin proti hepatitisu B. Imunoglobulin proti hepatitisu B prejme poškodovanec na dve različni mesti istočasno s prvim odmerkom cepiva.
Izpostavljeni, ki ni bil cepljen ali ni dokazov o cepljenju in je imunski status izvornega vzorca negativen, prejme 4 odmerke cepiva po shemi 0,1,2,12, brez seroprofilakse.
Izpostavljeni, ki je bil predhodno popolno cepljen in ima zaščitni nivo protiteles <10 I.E. ter je bil imunski status izvornega vzorca neznan ali pozitiven, prejme 1 poživitveni odmerek cepiva ter humani imunoglobulin proti hepatitisu B. Imunoglobulin proti hepatitisu B prejme poškodovanec na dve različni mesti istočasno s cepivom.
Izpostavljeni, ki je bil predhodno popolno cepljen in ima zaščitni nivo protiteles <10 I.E. ter je bil imunski status izvornega vzorca negativen, prejme 1 poživitveni odmerek cepiva proti hepatitisu B, brez seroprofilakse.
Za izpostavljenega, ki je bil predhodno popolno cepljen in ima zaščitni nivo protiteles >10 I.E., ne glede na imunski status izvornega vzorca, cepljenje ni potrebno.
2.1.2. Seroprofilaksa proti hepatitisu B
Seroprofilakso proti hepatitisu B se opravi z dajanjem humanega imunoglobulina proti hepatitisu B osebam, za katere je priporočljivo postekspozicijsko cepljenje proti hepatitisu B in obstaja indikacija za seroprofilakso.
Humani imunoglobulin proti hepatitisu B se daje čimprej po poškodbi na način in v odmerku, ki ga predpiše proizvajalec.
 
2.2. Cepljenje in seroprofilaksa proti steklini
2.2.1. Cepljenje proti steklini
Cepljenje proti steklini se opravi s cepivom, izdelanim iz kulture celic z najmanjšo zaščito 2,5 I.E. na odmerek.
Postekspozicijsko cepljenje proti steklini je obvezno za vse osebe, ki so izpostavljene okužbi z virusom stekline in sicer:
– za osebo, ki jo je ugriznila ali kako drugače ranila stekla divja ali domača žival ali žival za katero se sumi, da je stekla;
– za osebo, ki jo je ugriznil ali kako drugače poškodoval pes, mačka ali druga žival, ki je ni mogoče imeti pod 10-dnevno veterinarsko kontrolo;
– za osebo, ki jo je ugriznil pes, mačka ali druga žival, ki v 10-ih dneh po ugrizu pokaže znake stekline, pogine, je ubita ali se izgubi;
– za osebo, ki se je utegnila okužiti z virusom stekline preko sluznice ali poškodovane kože.
Cepljenje se opravi glede na težo in mesto poškodbe skladno z navodili proizvajalca.
Za postekspozicijsko cepljenje se daje štiri odmerke cepiva in sicer prva dva odmerka na dan ugotovitve indikacije obojestransko v deltoidni predel, sedmi dan tretji odmerek in enaindvajseti dan četrti odmerek cepiva (0,0,7,21).
V primeru indikacije, ki jo postavi zdravnik specialist na zavodu za zdravstveno varstvo prejmejo poškodovanci hkrati s prvima odmerkoma cepiva tudi humani imunoglobulin proti steklini.
V primeru ponovne poškodbe se glede na eventualno predhodno cepljenje proti steklini opravi cepljenje z enim, dvema ali tremi odmerki, skladno z navodili proizvajalca oziroma dogovorjeno doktrino.
Hkrati z imunizacijo in seroprofilakso proti steklini se opravi tudi cepljenje in seroprofilaksa proti tetanusu skladno z imunizacijskim programom.
Cepljenje proti steklini opravljajo samo zavodi za zdravstveno varstvo.
2.2.2. Seroprofilaksa proti steklini
Seroprofilaksa proti steklini se opravi z dajanjem humanega antirabičnega imunoglobulina.
Indikacijo za seroprofilakso postavi zdravnik specialist na zavodu za zdravstveno varstvo skladno z navodilom proizvajalca.
Opravi se z dajanjem 20 I.E. humanega antirabičnega imunoglobulina na kilogram telesne teže, takoj po ugotovitvi indikacije istočasno s prvima dvema odmerkoma cepiva.
Seroprofilakso proti steklini opravljajo samo zavodi za zdravstveno varstvo.
 
2.3. Cepljenje in seroprofilaksa proti tetanusu
Cepljenje se opravi s kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu ali z monovalentnim cepivom proti tetanusu.
2.3.1. Cepljenje proti tetanusu
a) Preekspozicijsko cepljenje proti tetanusu je obvezno za vse osebe, ki še niso bile cepljene proti tetanusu ali če ni dokazov o cepljenju ali je od cepljenja ali revakcinacije preteklo več kot 10 let.
Osebam, ki še niso bile cepljene proti tetanusu ali če ni dokazov o cepljenju se daje 3 odmerke kombiniranega cepiva proti davici in tetanusu ali monovalentnega cepiva proti tetanusu.
Osebam, pri katerih je od cepljenja ali revakcinacije minilo več kot 10 let, se daje 1 odmerek cepiva proti davici in tetanusu ali monovalentnega cepiva proti tetanusu.
b) Postekspozicijsko cepljenje
Pred cepljenjem in seroprofilakso poškodovane osebe je obvezno pridobiti dokumentacijo o predhodnih cepljenjih.
Popolno postekspozicijsko cepljenje proti tetanusu je obvezno v primeru poškodbe za osebe, ki še niso bile cepljene ali če ni dokazov o cepljenju.
Daje se 3 odmerke kombiniranega cepiva proti davici in tetanusu ali monovalentnega cepiva proti tetanusu.
Poškodovanci, pri katerih je potrebno popolno cepljenje, prejmejo na dve različni mesti istočasno s prvim odmerkom cepiva tudi ustrezni odmerek humanega antitetaničnega imunoglobulina.
Poškodovane osebe, ki so bili v preteklosti cepljene z enim ali dvema odmerkoma cepiva ali so bile popolno cepljene ali revakcinirane pred več kot petimi leti, prejmejo ustrezno število odmerkov cepiva, ob indikaciji pa tudi humani imunoglobulin proti tetanusu.
2.3.2. Seroprofilaksa proti tetanusu
Seroprofilakso proti tetanusu se opravi z dajanjem humanega antitetaničnega imunoglobulina.
Seroprofilaksa proti tetanusu je obvezna in se opravi glede na cepilni status.
Seroprofilakso proti tetanusu se opravi takoj po ugotovitvi indikacije, hkrati pa se da prvi odmerek cepiva proti tetanusu.
3. POSEBNE DOLOČBE
Cepilno stanje je potrebno preveriti in opraviti manjkajoča cepljenja skladno s poglavjem II., točka 4.
4. FINANCIRANJE
Obvezna cepljenja so sestavni del obveznega zdravstvenega zavarovanja in se financirajo iz sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje. Če plača stroške obveznega cepljenja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, le-ta stroške za nabavo in distribucijo cepiva poravna neposredno IVZ-ju.
Cepljenje proti gripi, pnevmokoknim infekcijam, hepatitisu A, meningokoknemu meningitisu, haemophilusu influenzae (tip b) tifusu in noricam se v utemeljenih in dokumentiranih primerih plača iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Praviloma je plačnik neobveznih cepljenj posameznik.
5. PROGRAM IMUNOPROFILAKSE IN KEMOPROFILAKSE ZA LETO 2004 ZA POTNIKE V MEDNARODNEM PROMETU
1. CEPLJENJE PROTI:
rumeni mrzlici
davici
tetanusu
gripi
hepatitisu A
hepatitisu B
meningoencefalitisu, ki ga prenašajo klopi ali komarji
meningokoknim okužbam
otroški paralizi
steklini
tifusu
koleri
2. KEMOPROFILAKSA PROTI:
malariji
CEPLJENJE
1.1. Cepljenje proti rumeni mrzlici
Cepljenje se opravi z živim cepivom proti rumeni mrzlici.
Cepljenje proti rumeni mrzlici je obvezno:
– za osebe, ki potujejo v državo, v kateri je ta bolezen;
– za osebe, ki potujejo v državo, ki zahteva cepljenje proti tej bolezni.
Za bazično cepljenje se daje 1 odmerek cepiva.
Revakcinacijo se opravlja vsakih 10 let z enim odmerkom cepiva.
Mednarodno potrdilo o cepljenju proti rumeni mrzlici prične veljati 10 dni po bazičnem cepljenju, revakciniranim pa z dnem revakcinacije in velja 10 let.
Cepljenje proti rumeni mrzlici izvaja samo IVZ.
 
1.2. Cepljenje proti davici
Cepljenje se opravi z monovalentnim cepivom proti davici, ki je pripravljeno za odrasle osebe ali s kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu.
Cepljenje proti davici je obvezno za potnike, ki potujejo na območja, kjer je epidemija davice, če potniki še niso bili cepljeni ali so bili cepljeni nepopolno ali je od zadnjega odmerka popolnega cepljenja ali revakcinacije minilo več kot 10 let.
Cepi se z ustreznim številom odmerkov, odvisno od cepilnega statusa.
 
1.3. Cepljenje proti tetanusu
Cepljenje se opravi z monovalentnim cepivom proti tetanusu ali s kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu.
Cepljenje proti tetanusu je priporočljivo za potnike, ki še niso bili cepljeni ali so bili cepljeni nepopolno ali, če je od zadnjega odmerka popolnega cepljenja ali revakcinacije minilo več kot 10 let, še zlasti, če obstaja tveganje za poškodbe (alpinizem, treking).
Cepi se z ustreznim številom odmerkov, odvisno od cepilnega statusa.
 
1.4. Cepljenje proti gripi
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti gripi.
Priporočljivo je za potnike, ki potujejo v sezoni, značilni za gripo in sicer za potnike, ki potujejo v sezoni april-september na južno zemeljsko poloblo ter v mesecih od novembra do februarja po severni polobli.
 
1.5. Cepljenje proti hepatitisu A
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu A in sicer s koncentracijo in v odmerku, ki ga glede na starost potnika predpiše proizvajalec.
Cepljenje proti hepatitisu A je priporočljivo za osebe, ki potujejo na območja, kjer obstaja tveganje za okužbo s hepatitisom A.
Cepi se s skladno z navodili proizvajalca.
 
1.6. Cepljenje proti hepatitisu B
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu B, dobljenim z genetskim inženiringom in sicer s cepivom s koncentracijo in v odmerku, ki ga glede na starost potnika predpiše proizvajalec.
Cepljenje proti hepatitisu B je priporočljivo za potnike, ki potujejo v območja z visoko stopnjo endemije ali bodo zaradi načina potovanja in bivanja izpostavljeni večjemu tveganju za okužbo s hepatitisom B.
Praviloma se daje 3 odmerke cepiva.
 
1.7. Cepljenje proti meningoencefalitisu, ki ga prenašajo klopi ali komarji
Cepljenje je priporočljivo za potnike v dežele, kjer je tveganje za okužbo.
Za različna geografska področja obstajajo specifična cepiva proti meningoencefalitisu, ki ga prenašajo klopi ali komarji.
Cepljenje se opravi skladno z navodili proizvajalca.
 
1.8. Cepljenje proti meningokoknim okužbam
Cepljenje se opravi s cepivom proti meningokoknim okužbam.
Cepljenje proti meningokoknim okužbam je priporočljivo za potnike, ki potujejo na območje, kjer je epidemija meningokoknega meningitisa ali se meningokokni meningitis občasno pojavlja.
Cepljenje je priporočljivo tudi za osebe, ki so na potovanjih izpostavljene tesnemu kontaktu z domačini ali množico ljudi (npr. shodi).
Daje se 1 odmerek cepiva, ki vsebuje soje, ki v teh območjih povzročajo bolezen.
 
1.9. Cepljenje proti otroški paralizi
Cepljenje proti otroški paralizi se opravi z živim oralnim ali mrtvim parenteralnim cepivom.
Cepljenje proti otroški paralizi je priporočljivo za potnike, ki potujejo v dežele, kjer obstaja tveganje za okužbo z otroško paralizo.
Osebe, ki še nikoli niso bile cepljene proti tej bolezni, smejo biti cepljene le z mrtvim cepivom proti otroški paralizi.
Potniki, ki še niso bili cepljeni, prejmejo število odmerkov bazičnega cepljenja, sicer prejmejo le manjkajoče odmerke cepiva.
 
1.10. Cepljenje proti steklini
Cepljenje proti steklini se opravi s cepivom, izdelanim iz kulture celic z najmanjšo zaščito 2,5 I.E. na odmerek.
Cepljenje proti steklini je priporočljivo za potnike, ki potujejo v dežele, kjer je tveganje za okužbo s steklino, zlasti, če zaradi načina potovanja obstaja tveganje za ugriz ali poškodbo stekle živali.
Daje se 3 odmerke cepiva po shemi za preekspozicijsko cepljenje.
Cepljenje proti steklini opravljajo samo IVZ in zavodi za zdravstveno varstvo.
 
1.11. Cepljenje proti tifusu
Cepljenje se opravi s cepivom proti tifusu.
Cepljenje proti tifusu je priporočljivo za osebe, ki potujejo v območja, kjer je zaradi epidemiološke situacije tveganje za okužbo s tifusom.
Cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva.
 
1.12. Cepljenje proti koleri
Cepljenje se opravi s cepivom proti koleri.
Cepljenje proti koleri je priporočljivo za osebe, ki potujejo v območja, kjer je zaradi epidemiološke situacije tveganje za okužbo.
2. KEMOPROFILAKSA PROTI MALARIJI
Daje se ustrezen odmerek izbranega antimalarika, odvisno od območja, na katerega potnik potuje, trajanja in namena potovanja.
Kemoprofilaksa proti malariji je obvezna za osebe, ki odhajajo v države ali območja, v katerih je tveganje za okužbo z malarijo.
3. IZVAJANJE CEPLJENJA
Cepljenje potnikov, kemoprofilakso proti malariji in svetovanje pred potovanjem opravljajo IVZ in območni zavodi za zdravstveno varstvo. Cepljenje proti rumeni mrzlici opravlja samo IVZ.
4. FINANCIRANJE
Cepljenje potnikov in kemoprofilaksa proti malariji v mednarodnem prometu niso vključeni v program obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Obvezna cepljenja in kemoprofilakso so dolžni plačati organizatorji dela v tujini ali posamezniki.
6. PROGRAM KEMOPROFILAKSE PROTI DOLOČENIM NALEZLJIVIM BOLEZNIM ZA LETO 2004
KEMOPROFILAKSA PROTI:
gnojnemu meningitisu
HIV-aids
koleri
škrlatinki
tuberkulozi
gripi
oslovskemu kašlju
1. KEMOPROFILAKSA
1.1. Kemoprofilaksa proti gnojnemu meningitisu
Kemoprofilaksa proti gnojnemu meningitisu je obvezna za:
– osebe, ki živijo v tesnem kontaktu (v istem prostoru) z bolnikom;
– ob pojavu v kolektivu po predhodni takojšnji konzultaciji z območnim zavodom za zdravstveno varstvo ali IVZ.
1.1.1. Kemoprofilaksa proti meningokoknemu meningitisu
Daje se ustrezne doze rifampicina: odraslim in otrokom 2 dni.
1.1.2. Kemoprofilaksa proti hemofilusnemu meningitisu
Družinskim članom se daje v primeru, da je v družini otrok, mlajši od 4 let, ki ni bil ali je nepopolno cepljen, ustrezne doze rifampicina: odraslim in otrokom 4 dni.
V kolektivu se daje odraslim in otrokom iz skupine, kjer je zboleli otrok, če je v skupini otrok mlajši od 4 let, ki ni bil ali je nepopolno cepljen.
 
1.2. Kemoprofilaksa proti HIV-aids
Daje se določeno kombinacijo protiretrovirusnih zdravil, glede na oceno tveganja. Kemoprofilakso svetuje infektolog.
 
1.3. Kemoprofilaksa proti koleri
Daje se ustrezne doze doksiciklina.
Kemoprofilaksa proti koleri je obvezna za vse osebe, ki so jedle hrano ali pile vodo, ki sta onesnaženi ali se sumi, da sta onesnaženi s povzročitelji kolere.
 
1.4. Kemoprofilaksa proti škrlatinki
Daje se penicilin, pri preobčutljivosti na penicilin pa eritromicin v enakih dozah, kot so potrebne za terapijo. Izvajati se mora 10 dni.
Kemoprofilaksa ob pojavu škrlatinke je obvezna:
– za otroke v družinskem kontaktu, kjer imajo družinski člani v anamnezi revmatsko vročico ali kjer so slabe socialne razmere;
– ob pojavu škrlatinke ali streptokoknega tonzilofaringitisa v kolektivu po predhodni konzultaciji z območnim zavodom za zdravstveno varstvo.
 
1.5. Kemoprofilaksa proti tuberkulozi (preventivno zdravljenje latentne tuberkulozne okužbe)
Daje se ustrezne doze izoniazida in rifampicina 3 mesece (rifampicina in pirazinamida 2 meseca) HIV negativnim in pozitivnim odraslim od 18 do 35 let starosti.
Daje se ustrezne doze izoniazida in rifampicina 3 mesece otrokom in mladostnikom do 18 let starosti.
Daje se ustrezna doza izoniazida 9 mesecev nosečnicam, novorojenčkom in HIV pozitivnim bolnikom, ki ne morejo prejemati rifampicina.
Pred uvedbo kemoprofilakse je potrebno izključiti aktivno tuberkulozo.
Kemoprofilaksa je obvezna:
– za otroke do 5 let starosti, ki so bili v tesnem kontaktu z bolnikom z mikroskopsko pozitivno pljučno tuberkulozo, ne glede na ugotovitev tuberkulinskega testiranja;
– za osebe od 5 do 35 let starosti, ki živijo v tesnem kontaktu z mikroskopsko pozitivnim bolnikom s tuberkulozo pri pozitivnem testu z reakcijo 10 mm ali več;
– za HIV pozitivne osebe in osebe zdravljene z imunosupresivnimi zdravili, ki imajo tuberkulinski test pozitiven z reakcijo 5 mm ali več;
– za osebe, ki lahko aktivirajo latentno tuberkulozo zaradi posebnih pogojev (osebe z določenimi spremljajočimi boleznimi in stanji, HIV negativni intravenski uživalci drog, priseljeni do 5 let iz držav z visoko incidenco tuberkuloze, oskrbovanci zaporov, popravnih in negovalnih ustanov), ki imajo tuberkulinski test 10 mm ali več.
Kemoprofilaksa se lahko ponudi tudi drugim osebam iz kontakta po presoji specialista pulmologa.
 
1.6. Kemoprofilaksa proti gripi
Daje se ustrezne doze preparata proti gripi, dokler traja nevarnost okužbe.
Kemoprofilaksa je priporočljiva za:
– osebe, ki se zaradi kontraindikacij ne smejo cepiti;
– osebe, ki so se cepile, pa še ni preteklo 14 dni od cepljenja;
– osebe s slabšim imunskim odzivom;
– osebe, ki delajo v zdravstvenih in socialnih ustanovah, domovih za ostarele, kjer se je pojavila epidemija gripe in niso bile cepljene.
 
1.7. Kemoprofilaksa proti oslovskemu kašlju
V primeru, da je v družini dojenček mlajši od 6 mesecev, je eritromicin ali midekamicin ali azitromicin priporočljiv pri vseh družinskih članih in tesnih kontaktih ne glede na starost in imunizacijski status, če je tipična klinična slika ali je diagnoza pri njih potrjena mikrobiološko.
2. FINANCIRANJE
Obvezna kemoprofilaksa po programu se financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma iz državnega proračuna za osebe iz 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Neobvezno kemoprofilakso plača posameznik.
7. PROGRAM IMUNOPROFILAKSE IN KEMOPROFILAKSE ZA PREBIVALSTVO V PRIMERU IZREDNIH RAZMER ZA LETO 2004
1. Cepljenje in zaščito z zdravili za prebivalstvo v primeru izrednih razmer (naravne in druge nesreče, posebna izpostavljenost nalezljivim boleznim, terorizem z biološkimi agensi itd.) se opravi z ustreznimi cepivi in preparati za kemoprofilakso (proti tetanusu, davici, hepatitisu A in B, klopnemu meningoencefalitisu, steklini, antraxu, kugi, tularemiji, brucelozi, botulizmu, Q vročici, kozam itd.).
2. POSEBNE DOLOČBE
Pred izvajanjem programa cepljenja v primeru izrednih razmer je potrebno pridobiti podatke o precepljenosti prebivalstva oziroma posameznih ogroženih skupin.
Preparate za izvajanje programa v primeru izrednih razmer se zagotovi iz državnih rezerv.
3. FINANCIRANJE
Imunoprofilaksa in kemoprofilaksa za prebivalstvo v primeru izrednih razmer se financira iz sredstev državnega proračuna.
II
1. V Republiki Sloveniji se izvajata imunoprofilaksa in kemoprofilaksa na osnovi predpisanih programov za posamezne skupine prebivalcev.
2. Cepljenje izvajajo zdravniki v zdravstvenih zavodih in zasebni zdravniki, delo vseh pa koordinirajo območni koordinatorji na zavodih za zdravstveno varstvo ter nacionalni koordinator na IVZ. Koordinatorje in cepitelje imenuje minister pristojen za zdravstvo.
Seznam koordinatorjev cepljenja ter zdravnikov izvajalcev cepljenja sta priloga I. in II. tega programa in sta njegov sestavni del.
3. Obvezno cepljenje proti nalezljivim boleznim se opravlja neprekinjeno čez vse leto (kontinuirano cepljenje), razen če obstajajo epidemiološke indikacije, zaradi katerih se začasno prekine cepljenje. Predlog za prekinitev ter ponoven začetek cepljenja poda IVZ.
Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za prebivalstvo v primeru izrednih stanj se izvaja le, če so za to podani pogoji. Indikacijo za cepljenje ter obveznike za cepljenje določi minister za zdravje na predlog IVZ.
4. Imunoprofilaksa posameznika se opravi po preverjanju cepilnega statusa.
To stanje se preveri v zdravstveni dokumentaciji ali tako, da kandidat za cepljenje odgovorni osebi kot dokaz predloži dokument o opravljenih prejšnjih cepljenjih.
Na podlagi ugotovljenega stanja o prejšnjih cepljenjih se po predhodnem preverjanju splošnih in posebnih kontraindikacij opravi cepljenje (bazično cepljenje) oziroma ponovno cepljenje (revakcinacija) v skladu s tem programom.
Obvezno je preveriti cepilni status in opraviti manjkajoča cepljenja skladno s programom:
– pred vstopom v vse vrste kolektivov;
– ob poškodbi ali rani;
– ob sprejemu na zdravljenje v bolnišnici;
– ob vsakem obisku pri izbranem zdravniku;
– ob epidemiološki indikaciji, ki jo postavi IVZ.
Cepljenje se opravi po predhodnem informiranju cepljenih ali zastopnikov cepljenjih oseb glede varnosti in koristi cepljenja ter pojavov pridruženih cepljenju in ravnanja v zvezi z njimi.
5. Izvajanje imunoprofilakse se organizira tako, da ni možen prenos okužbe na ljudi in v okolje s tem, da se prepreči prenos med delom in pri ravnanju z infektivnimi odpadki.
6. Prostor in oprema, kjer se izvaja imunoprofilaksa morata ustrezati sanitarno tehničnim in higienskim zahtevam, ki veljajo za javne zdravstvene zavode in zasebno zdravstveno dejavnost.
7. Imunoprofilaksa se izvaja izključno s preparati, ki jih za območje Republike Slovenije nabavlja, skrbi za kontrolo njihove kakovosti, centralno shranjuje in razdeljuje IVZ.
8. Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja imunoprofilakso proti nalezljivim boleznim, mora obvezno imeti za shranjevanje imunoprofilaktičnih preparatov hladilne naprave (hladilnike) opremljene z umerjenimi merilnimi indikatorji temperature. Za zagotovitev hladne verige pri prevozu imunoprofilaktičnih preparatov pa mora imeti ustrezne hladilne torbe ali enakovredno embalažo. Izpolnjevati mora predpisane sanitarno tehnične in druge pogoje ter pogoje dobre skladiščne prakse.
Nadzor nad izvajanjem hladne verige opravlja Republiški zdravstveni inšpektorat.
Oseba, ki v zdravstvenem zavodu oziroma pri zasebnem zdravniku skrbi za nabavo, transport in shranjevanje cepiva, mora biti usposobljena za rokovanje s preparati po načelih dobre skladiščne prakse. Usposabljanje izvaja IVZ.
9. Imunoprofilaksa se opravlja skladno z načeli dobre ambulantne prakse in varnega cepljenja.
Za imunoprofilakso se obvezno uporabljajo brizgalke in igle za enkratno uporabo za vsako osebo posebej.
Pri imunoprofilaksi, ki se daje parenteralno, morajo biti na razpolago sredstva, ki jih uporabljamo v primeru anafilaktične reakcije.
10. S kužnim materialom, ki nastane ob imunoprofilaksi, se ravna skladno z navodilom o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti.
Neuporabljene preparate se z zapisnikom vrne na IVZ.
11. Vodenje evidenc:
Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja imunoprofilakso ali pod čigar nadzorstvom se le-ta opravlja, vodi evidenco in izda potrdilo o cepljenju.
Podatki o cepljenju in podatki o trajni kontraindikaciji za cepljenje se evidentirajo v osnovni medicinski dokumentaciji in v osebni dokument cepljene osebe (Knjižica o cepljenju, Potrdilo o cepljenju, Mednarodna izkaznica).
Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja cepljenje predšolskih otrok, mora o opravljenih cepljenjih oziroma izpolnjevanju tega programa voditi evidenco in poročati območnemu zavodu za zdravstveno varstvo, ta pa poroča IVZ-ju.
Obvezno je zbiranje in vzdrževanje podatkov ter vodenje evidenc in poročanje s pomočjo enotnega računalniškega programa.
Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja cepljenje šolskih otrok in ostalih skupin prebivalcev, mora o opravljenih cepljenjih oziroma izpolnjevanju tega programa poročati območnemu zavodu za zdravstveno varstvo, ta pa poroča IVZ-ju.
IVZ poroča o opravljenem cepljenju proti tuberkulozi Bolnišnici Golnik, Kliničnemu oddelku za pljučne bolezni in alergijo.
Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja imunoprofilakso ali pod čigar nadzorstvom se le-ta opravlja, mora voditi evidenco o sledljivosti imunoprofilaktičnih preparatov, o beleženju temperature v hladilnikih in v prostoru, o umerjanju merilnih indikatorjev temperature in o prevozu na cepilno mesto.
12. O pojavih pridruženih cepljenju je treba nemudoma obvestiti Register stranskih pojavov, ki ga vodi IVZ, Trubarjeva 2, Ljubljana.
13. Dopolnilno cepljenje predšolskih in šolskih obveznikov:
Dopolnilno cepljenje predšolskih in šolskih obveznikov je potrebno opraviti, če v posamezni občini in v katerem koli delu naselja ni cepljenih:
– 95% obveznikov proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, otroški paralizi, davici, tetanusu oslovskemu kašlju, haemophilusu influenzae (tip b) in hepatitisu B;
– 90% obveznikov proti drugim nalezljivim boleznim, za katere je cepljenje obvezno po imunizacijskem programu.
14. Finančna sredstva za izvajanje posameznih programov imunoprofilakse so sestavni del programov imunoprofilakse za posamezne skupine.
III
Zaradi neprekinjenega izvajanja cepljenja se ta program smiselno uporabi za nabavo cepiv, pri katerih je potrebno začeti s postopki javnega naročanja pred začetkom veljave programa imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2005.
IV
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 512-9/2003-5
Ljubljana, dne 25. februarja 2004.
EVA 2004-2711-0037
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
              KOORDINATORJI CEPLJENJA

NACIONALNI KOORDINATOR:
prim. dr. Alenka Kraigher, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

OBMOČNI KOORDINATORJI CEPLJENJA:
dr. Alenka Skaza, Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Tatjana Frelih, Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica
Boris Kopilovič, Zavod za zdravstveno varstvo Koper
Brigita Peternelj, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
Nina Pirnat, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana
Prim. mag. Karl Turk, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Zorica Levačič-Turk, Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
Jasmina Colarič-Patkovič, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto
Evgen Janet, Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem

        SEZNAM ZDRAVNIKOV IZVAJALCEV PROGRAMA CEPLJENJA

Celje
Brežice
Marko Lipovšek          zasebna otroška ambulanta
Romana Laktič           otroški dispanzer
Zlatka Zupančič          šolski dispanzer
Rade Ilijaš            splošna ambulanta
Ksenija Žnidaršič         zasebna splošna ambulanta
Miodrag Mitič           zasebna splošna ambulanta
Vanda Zorko            splošna bolnišnica
Goran Žarkovič          splošna bolnišnica
Stanislava Zorčič         splošna bolnišnica

Celje
Mojca Kosi-Jereb         otroški dispanzer
Jelena Zupanec          otroški dispanzer
Frida Pečnik-Rojnik        otroški dispanzer
Marija Planinšek-Bojovič     otroški dispanzer
Lucija Gobov           otroški dispanzer
Anita Jagrič Friškovec      šolski dispanzer
Andreja Golnar          šolski dispanzer
Marta Kirbiš Orehek        šolski dispanzer
Ksenija Goste           šolski dispanzer
Marija Žabkar-Rančigaj      šolski dispanzer
Gordana Agbaba          šolski dispanzer
Ivan Eržen            ambulanta ZZV
Alenka Skaza           ambulanta ZZV
Damjana Podkrajšek        ambulanta ZZV
Nuša Konec            ambulanta ZZV
Simona Uršič           ambulanta ZZV
Andrej Žmavc           splošna ambulanta
Gorazd Lešničar          splošna bolnišnica
Zlatka Felc            splošna bolnišnica
Ana Iliaš Trofenik        splošna bolnišnica
Katja Bovha            splošna bolnišnica
Gordana Agbaba          dom upokojencev

Vojnik
Jana Govc-Eržen          otroški, šolski dispanzer, splošna ambulanta
Igor Praznik           zasebna splošna ambulanta

Štore
Erika Povh-Jesenšek        otroški in šolski dispanzer
Margareta Selič-Amon       splošna ambulanta

Dobrna
Teodora Berk Medved        Zavod za usposabljanje in varstvo mladine

Laško
Nada Dogša            otroški in šolski dispanzer
Nataša Knez            splošna ambulanta

Rimske Toplice
Mateja Belej           otroški, šolski dispanzer in splošna ambulanta
Marko Ratej            otroški, šolski dispanzer in splošna ambulanta
Nataša Knez            splošna ambulanta

Radeče
Amna Sarajlič           otroški in šolski dispanzer
Ingrid Kus Sotošek        splošna ambulanta

Mozirje
Karmen Furst           zasebna otroška in splošna ambulanta
Ksenija Steiner Mijin       zasebna šolska ambulanta
Ida Kramer – Pustoslemšek     splošna ambulanta

Gornji Grad
Irena Blažič -Lipnik       zasebna otroška, šolska in splošna ambulanta

Ljubno
Igor Kočevar           otroški, šolski dispanzer in splošna ambulanta

Luče
Anton Žuntar           zasebna otroška, šolska in splošna ambulanta

Nazarje
Ida Kramer-Pustoslemšek      otroški, šolski dispanzer in splošna ambulanta

Sevnica-Krmelj
Irena Kolman-Krapež        otroški in šolski dispanzer
Danica Groboljšek-Štebih     otroški in šolski dispanzer
Božidar Groboljšek        splošna ambulanta
Alojz Stopar           zasebna splošna ambulanta
Ana Slapšak-Gorinšek       zasebna splošna ambulanta

Slovenske Konjice
Damir Dabranin          otroški in šolski dispanzer
Irena Unuk-Klančnik        zasebna otroška, šolska in splošna ambulanta
Marjan Berginc          splošna ambulanta
Jože Hlačer            zasebna splošna ambulanta
Aleksandra Kolar-Kosevski     zasebna splošna ambulanta
Jadranka Branovič         Lamprehtov dom

Loče
Božidar Pahljina         zasebna splošna ambulanta

Vitanje
Bojan Ribič            otroški, šolski dispanzer in splošna ambulanta

Šentjur
Terezija Prebil          zasebna otroška ambulanta
Marjana Kužnar Jugovar      šolski dispanzer
Draga Škoberne-Kovač       šolski dispanzer in dom starejših
Andrej Fidler           splošna ambulanta
Hilda Prebil           zasebna splošna ambulanta
Dragiša Čolovič          zasebna splošna ambulanta

Planina
Janez Šmid            otroški dispanzer in splošna ambulanta
Marjana Kužnar Jugovar      šolski dispanzer

Šmarje
Robert Bajuk           otroški in šolski dispanzer
Janez Čakš            splošna ambulanta

Rogaška Slatina
Matej Slivnik           otroški in šolski dispanzer
Fuad al Mahdavi          zasebna splošna ambulanta
Ivan Ratkajec           zasebna splošna ambulanta
Tihomir Ratkajec         zasebna ambulanta medicine dela

Rogatec
Anica Lončar           otroški dispanzer in splošna ambulanta
Matej Slivnik           šolski dispanzer

Podčetrtek
Bojana Gobec           otroški, šolski dispanzer in splošna ambulanta

Bistrica ob Sotli
Franc Božiček           zasebna otroška, šolska in splošna ambulanta

Kozje
Ali Nassib            otroški, šolski dispanzer in splošna ambulanta
Brankica Bilič          zasebna otroška, šolska in splošna ambulanta

Velenje
Nada Jonko            otroški dispanzer
Margareta Seher-Zupančič     otroški dispanzer
Marija Vidovič          otroški dispanzer
Marjanca Sreš-Žerdin       šolski dispanzer
Irena Gusič            šolski dispanzer
Barbara Vrečko-Ležajič      šolski dispanzer
Senada Budnjo           šolski dispanzer
Jože Zupančič           splošna ambulanta
Aleksandra Žuber         zasebna splošna ambulanta
Otmar Blatnik           zasebna splošna ambulanta
Pavel Grošelj           dom za varstvo odrasih
Borut Stravnik          dom za varstvo odraslih

Šoštanj
Drago Kunej            otroški in šolski dispanzer
Jožica Veternik-Lovrec      otroški in šolski dispanzer
Jože Zupančič           splošna ambulanta

Šmartno ob Paki
Ksenija Kozorog          otroški in šolski dispanzer
Jože Zupančič           splošna ambulanta

Žalec
Eva Dolničar           otroški in šolski dispanzer
Suzana Justinek          otroški in šolski dispanzer
Franjo Velikonje         splošna ambulanta
Sabina Rezar           dom Nine Pokorn

Petrovče
Ivan Djurič            zasebna splošna ambulanta

Polzela
Vlasta Matjaž-Mrhar        zasebna otroška in šolska ambulanta
Franjo Velikonje         splošna ambulanta
Janez Cukjati           zasebna splošna ambulanta
Sabina Rezar           dom upokojencev

Prebold
Eva  Dolničar          otroški dispanzer
Ljuba Centrih Četina       šolski dispanzer
Franjo Velikonje         splošna ambulanta

Vransko
Eva  Dolničar          otroški dispanzer
Ljuba Centrih-Četina       šolski dispanzer
Franjo Velikonje         splošna ambulanta

Nova Gorica
Ajdovščina
Katja Šoštarič-Likar       otroški dispanzer
Marjetka Božič-Čeh        šolski dispanzer
Bogomila Puc-Vidrih        šolski dispanzer
Darja Lokar            služba nujne medicinske pomoči
Ardea Česnik           zasebna splošna ambulanta

Vipava
Tadeja Krapež           otroški in šolski dispanzer

Nova Gorica
Tatjana Frelih          ambulanta ZZV
Šimac Nataša           ambulanta ZZV
Eva  Brecelj           otroški dispanzer
Nada Gortnar-Gorjan        otroški dispanzer
Anton Gortnar           šolski dispanzer
Valter Boltar           šolski dispanzer
Sonja Posega-Devetak       šolski dispanzer
Mihael Demšar           splošna ambulanta
Miriam Terpin           splošna ambulanta
Maja Pavlin-Klemenc        splošna ambulanta
Damijana Šinigoj         splošna ambulanta
Silva Gatnik           splošna ambulanta
Enisa Demšar           splošna ambulanta
Stanimir Prekovič         splošna ambulanta
Damjana Pavlin          splošna ambulanta
Mladen Viher           splošna ambulanta
Natalija Petrovčič        ambulanta nujne med. pomoči
Katja Šantelj           ambulanta nujne med. pomoči
Andrej Vidrih           ambulanta nujne med. pomoči
Jerneja Fišer           splošna bolnišnica

Šempeter
Lilijana Besednjak-Kocijančič   otroški dispanzer
Jadranka Ljubetič         šolski dispanzer
Erika Faganel-Bavcon       splošna ambulanta
Rudolf Mervic           splošna ambulanta
Vlasta Vodopivec-Jamšek      splošna ambulanta
Nika Ahačič-Srednik        splošna ambulanta
Robert Reljič           splošna ambulanta

Miren
Lilijana Besednjak-Kocijančič   otroška posvetovalnica
Nives Kerševan          splošna ambulanta
Ester Dolenc           splošna ambulanta

Dobrovo
Nada Gortnar-Gorjan        otroška posvetovalnica
Golja Terček           splošna ambulanta

Dornberk
Josip Orlić            splošna ambulanta

Branik
Mirjam Bizjak-Velikonja      splošna ambulanta

Čepovan
Tatjana Lukner          splošna ambulanta

Deskle
Nevenka Mlinar          splošna ambulanta

Kanal
Nada Gortnar-Gorjan        otroška posvetovalnica
Nada Merljak           splošna ambunlanta
Mirjana Širok           splošna ambulanta

Renče
Jana Harej-Figelj         splošna ambulanta

Tolmin
Marjetka Žefran-Drole       otroški dispanzer
Breda Miklavič          šolski dispanzer
Metka Kovačič           splošna ambulanta
Darinka Bašič           splošna ambulanta
Ljubomira Gabršček-Lipužič    splošna ambulanta
Marica Rakar           medicina dela, prometa in športa

Bovec
Miranda Leban           otroški in šolski dispanzer
Bojan Rustja           splošna ambulanta
Zdravko Kravanja         splošna ambulanta

Kobarid
Miranda Leban           otroški in šolski dispanzer
Jurij Hafner           splošna medicina
Srđan Ljubetić          splošna ambulanta
Marjan Lazar           zasebna splošna in ginekološka ambulanta

Most na Soči
Andreja Krivec-Urbas       splošna ambulanta
Bojan Leban            splošna ambulanta

Podbrdo
Ana Kodranov           splošna ambulanta

Kojsko
Boris Terseglav          zasebna splošna ambulanta

Koper
Koper
Marta Semič-Maršič        otroški dispanzer
Nada Rončevič           otroški dispanzer
Lučka Rupert-Sajinčič       otroški dispanzer
Jasna Jenko            šolski dispanzer
Melanija Kocjan          šolski dispanzer
Ružica Koterle          šolski dispanzer
Irena Primožič-Koradin      šolski dispanzer
Boris Kopilovič          ambulanta ZZV
Ljubica Kolander-Bizjak      splošna ambulanta
Jadran Kleibncetl         splošna ambulanta
Danica Gašperut-Urbanc      splošna ambulanta
Tatjana Cvetko          splošna ambulanta
Majda Žuvela-Lipušček       splošna ambulanta
Benjamin Štagar          splošna ambulanta
Alenka Luin            splošna ambulanta
Andreja Bajt           splošna ambulanta
Orjana Hrvatin          splošna ambulanta
Vivijana Renko          splošna ambulanta
Zlatko Čičigoj          splošna ambulanta
Radojka Anderluh         splošna ambulanta
Karmen Turk- Želko        splošna ambulanta
Danica Gobo-Koprivec       splošna ambulanta
Metka Bem             zasebna otroška ambulanta
Miroslava Lisjak         zasebna splošna ambulanta
Rasta Tomc            zasebna splošna ambulanta
Andrej Radi            zasebna splošna ambulanta
Flaviano Tonello         zasebna splošna ambulanta
Jadranka Pašič-Engriht      zasebna splošna ambulanta
Peter Bossman           zasebna splošna ambulanta

Izola
Lejla Hercegovac         otroški dispanzer
Marisa Višnjevec-Tuljak      šolski dispanzer
Milena Oblak-Juh         šolski dispanzer
Anton Pejič            splošna ambulanta
Dušan Veselinovič         splošna ambulanta
Ivan Gregorič           splošna ambulanta
Alenka Prelc           splošna ambulanta
Nada Janjatovič          splošna ambulanta
Tihomir Pešič           zasebna splošna ambulanta
Andrej Dernikovič         zasebna splošna ambulanta

Piran
Zvezdana Rostan          zasebni otroški dispanzer
Livija Sabadin          zasebni otroški dispanzer
Vesna Lazar-Danev         zasebni šolski dispanzer
Jasna Henigman          splošna ambulanta
Goran Dubaić           splošna ambulanta
Ratko Pavić            zasebna splošna ambulanta
Marija Vučko           zasebna splošna ambulanta
Maja Gabrijelčič         zasebna splošna ambulanta
Olga Šinkovec-Somrak       zasebna splošna ambulanta
Karmen Lakovič-Bossman      zasebna splošna ambulanta

Ilirska Bistrica
Ivica Smajla           otroški dispanzer
Odineja Komen           otroški dispanzer, splošna ambulanta
Ivan Kauzlarič          šolski dispanzer
Maksimiljan Modic         splošna ambulanta
Sonja Lovrič-Kiselić       splošna ambulanta
Gordana Živec-Kalan        splošna ambulanta
Vanda Glušić-Ravnić        splošna ambulanta
Marija Pejković          splošna ambulanta
Anja Štemberger          splošna ambulanta
Tea Apath Tolj          splošna ambulanta
Dražen Trlin           zasebna splošna ambulanta

Postojna
Barbara Rijavec-Primc       otroški dispanzer
Bernarda Krajnik-Valentič     šolski dispanzer
Mirjam Grmek           zasebna otroška in šolska ambulanta
Irena Vatovec-Progar       splošna ambulanta
Karmen Pahor           splošna ambulanta
Vladimir Savič          splošna ambulanta
Vesna Štular           splošna ambulanta
Božena Žižič           splošna ambulanta
Dragana Perušina-Đukič      splošna ambulanta
Magda Čeč-Doles          splošna ambulanta
Mate Gavran            zasebna splošna ambulanta
Beatrix Švent           zasebna splošna ambulanta
Silvana Šajn-Žnidaršič      splošna bolnišnica
Barbara Rijavec-Primc       splošna bolnišnica
Alenka Pleško Mlakar       splošna bolnišnica
Petra Kavčič           splošna bolnišnica

Pivka
Sonja Garmuš           zasebna splošna ambulanta
Dragana Perušina-Đukič      zasebna splošna ambulanta
Nardo Stegel           zasebna splošna ambulanta

Sežana
Franc Tozon            otroški dispanzer
Jožica Mugoša           šolski dispanzer
Elizabeta Nabergoj        splošna ambulanta
Ivan Masič            splošna ambulanta
Miro Jurančič           splošna ambulanta
Iztok Mislej           splošna ambulanta
Marija Synteer          splošna ambulanta
Miran Fakin            splošna ambulanta
Sergej Tibljaš          splošna ambulanta
Neda Fakin-Maraž         splošna ambulanta
Semko Verem            splošna ambulanta
Vlasta Počkaj           splošna ambulanta
Josip Dobec            splošna ambulanta
Ljubisava Škibin         splošna ambulanta

Kranj
Jesenice
Dragica Kersnik           splošna bolnišnica Jesenice
Peter Najdenov           splošna bolnišnica Jesenice
Milena Tolar-Vrečko         splošna bolnišnica Jesenice
Tone Lah              splošna bolnišnica Jesenice
Jelena Šolar            otroški in šolski dispanzer
Milena Pogačnik           otroški in šolski dispanzer
Franci Krajnik           otroški in šolski dispanzer
Aleksandra Mullner         splošna ambulanta

Kranj
Ivica Ambrož-Kopač         ginekološko-porodniški oddelek
Andreja Cerkvenik-Škafar      ginekološko-porodniški oddelek
Neda Gizdavčič           otroški dispanzer
Marlena Belehar           otroški dispanzer
Alenka Ješe             otroški dispanzer
Dušan Golob             otroški dispanzer
Jana Jezeršek            šolski dispanzer
Marjeta Kuburič           šolski dispanzer
Eva  Torkar- Kramar        šolski dispanzer
Jelka Hostnik            šolski dispanzer
Eva  Žefran            šolski dispanzer
Ana Marija Keršič          šolski dispanzer
Brigita Peternelj          ambulanta ZZV
Andreja Lah-Krt           ambulanta ZZV
Franci Bečan            splošna ambulanta
Aleš Paternoster          zasebna otroška, šolska in splošna ambulanta
Damijana Pogačnik Peternel     zasebna splošna ambulanta
Jelka Kadunc Repič         zasebna ambulanta Revita
Zora Vadnjal Gruden         zasebna ambulanta MDPŠ
Darja Vreček            Dom starejših občanov

Predvor
Marta Globočnik           Dom starejših občanov

Golnik
Darinka Trinkaus          bolnišnica Golnik

Radovljica
Lucija Baumgartner         otroški in šolski dispanzer
Tatjana Šketa            otroški in šolski dispanzer
Marija Poženel           otroški in šolski dispanzer
Majda Medvešček           otroški in šolski dispanzer
Mojca Golja             otroški in šolski dispanzer, splošna ambulanta
                  in Dom dr. J. Benedika
Marjana Ravnihar          splošna ambulanta
Marta Ropret            splošna ambulanta
Marjan Zupanc            splošna ambulanta
Maja Petrovič Šteblaj        splošna ambulanta
Nuša Potočnik            splošna ambulanta
Marjana Grm             splošna ambulanta
Pavel Podlesnik           zasebna šolska in splošna ambulanta
Damjana Pirih            zasebna splošna ambulanta

Begunje
Janez Romih             Psihiatrična bolnica

Bled
Lidija Pretnar-Pristov       otroški in šolski dispanzer
Leopold Zonik            splošna ambulanta
Lilijana Krivic Skrt        splošna ambulanta
Bernarda Ferjan           splošna ambulanta
Dušan Tancar            splošna ambulanta
Katarina Kunšič           splošna ambulanta
Nika Šatej             splošna ambulanta

Bohinjska Bistrica
Barbara Urbanc           otroški in šolski dispanzer
Branka Bizjak            splošna ambulanta
Maja Rozman             splošna ambulanta
Tanja Leskovar           splošna ambulanta

Škofja Loka
Urška Omejc             otroški dispanzer
Vera Šarf-Djindinovič        otroški dispanzer
Alenka Pirc-Šumer          otroški in šolski dispanzer
Marija Avsenik           otroški in šolski dispanzer
Alenka Pokorn-Kavčič        šolski dispanzer
Magda Selan             splošna ambulanta
Andrej Šubic            zasebna splošna ambulanta
Romana Pintar-Hafner        zasebna splošna ambulanta
Milena Medič-Novak         zasebna splošna ambulanta
Janez Dolenc            zasebna splošna ambulanta in MDPŠ
Marica Ivić-Alibegović       Center slepih in slabovidnih

Gorenja vas
Marija Avsenik           otroški in šolski dispanzer
Anda Perdan             zasebna šolska in splošna ambulanta
Nadja Šubic             zasebna splošna ambulanta

Železniki
Vera Šarf-Djindinovič        otroški dispanzer
Marija Avsenik           otroški in šolski dispanzer
Gregor Habjan            zasebna splošna ambulanta
Špela Peternelj           zasebna splošna ambulanta
Branko Košir            zasebna splošna ambulanta

Žiri
Alenka Pirc-Šumer          otroški in šolski dispanzer
Dušan Sedej             zasebna splošna ambulanta
Ratko Radoševič           zasebna splošna ambulanta

Tržič
Hermina Dolinar-Krese        zasebna otroška ambulanta
Majda Cergolj            šolski dispanzer
Bojana Kališnik-Sušnik       zasebna splošna ambulanta
Tatjana Peharc           zasebna šolska in splošna ambulanta
Blaž Lavtižar            splošna ambulanta in dom starejših občanov

Ljubljana
Cerknica
Metka Kavčič-Obreza         otroški in šolski dispanzer
Dušan Baraga            otroški in šolski dispanzer
Vesna Palčič            otroški in šolski dispanzer
Milenka Starc            otroški, šolski dispanzer in splošna medicina
Irena Gracar            šolski dispanzer
Olga Doles             ambulanta splošne medicine
Darinka Klančar           ambulanta splošne medicine
Špelca Nahtigal           ambulanta splošne medicine
Zlatko Pogorilič          ambulanta splošne medicine
Lidija Šmalc            ambulanta splošne medicine
Slavica Usenik           ambulanta splošne medicine
Vladimira Janežič          ambulanta splošne medicine

Stari trg
Snežna Kordiš            ambulanta splošne medicine

Dol pri Ljubljani
Valerija Rus            zasebna splošna ambulanta

Domžale
Janez Grošelj            otroški dispanzer
Silvija Grad            otroški dispanzer
Breda Šušteršič           otroški dispanzer
Mira Ažman             šolski dispanzer
Irena Klemenčič           otroški in šolski dispanzer
Snežna Cerar-Mazi          otroški in šolski dispanzer
Alenka Goršek            zasebna otroška in šolska ambulanta
Aleksander Tršinar         zasebna otroška ambulanta
Irena Pretnar            zasebna otroška ambulanta
Polona Darja Burja         ambulanta splošne medicine
Marjan Loboda            ambulanta splošne medicine
Tomaž Mušič             ambulanta splošne medicine
Mirjam Pogačar Zajc         ambulanta splošne medicine
Sabina Senčar            ambulanta splošne medicine
Janez Svoljšak           ambulanta splošne medicine
Brigita Tršan Lesar         ambulanta splošne medicine
Jasna Černelič           ambulanta splošne medicine
Nada Hrastnik            ambulanta splošne medicine
Jožica Zabukošek          ambulanta medicine dela, prometa in športa
Ladislav Hace            zasebna splošna ambulanta
Mojca Zajc             zasebna splošna ambulanta
Marko Frangeš            zasebna splošna ambulanta
Matija Goršek            zas. ambulanta medicine dela, prometa
                  in športa

Lukovica
Anja Babič             ambulanta splošne medicine

Moravče
Marjan Dežman            ambulanta splošne medicine

Grosuplje
Mojca Kos              otroški dispanzer
Mojca Štepec            šolski dispanzer
Štefka Zaviršek           otroški in šolski dispanzer
Janko Dolinar            ambulanta splošne medicine
Ciril Golob             ambulanta splošne medicine
Frančiška Grabljevec Miklavčič   ambulanta splošne medicine
Barbara Merše            ambulanta splošne medicine
Janez Mervič            ambulanta splošne medicine
Radivoje Pribakovič Brinovec    ambulanta splošne medicine
Barbara Sraka            ambulanta splošne medicine
Andreja Bahovec           ambulanta splošne medicine
Ana Praznik             ambulanta medicine dela, prometa in športa

Dobrepolje
Walid El Shawish          ambulanta splošne medicine

Struge
Zdravko Marič            ambulanta splošne medicine

Horjul
Janja Pric             zasebna splošna ambulanta

Hrastnik
Katarina Potušek-Kuhar       otroški dispanzer
Janja Stošicky           šolski dispanzer
Branko Krpina            ambulanta splošne medicine
Martin Mlinarič           ambulanta splošne medicine
Manca Zupan             ambulanta splošne medicine
Aleksandra Jutreša         ambulanta splošne medicine
Jelka Markovič-Grahek        ambulanta splošne medicine

Dol pri Hrastniku
Eldisa Kurbegovič          ambulanta splošne medicine

Idrija
Neda Krapš-Petek          otroški dispanzer
Majda Troha             šolski dispanzer
Franci Jereb            ambulanta splošne medicine
Anita Klančar            ambulanta splošne medicine
Nada Likar             ambulanta splošne medicine
Ana Marija Novak Knap        ambulanta splošne medicine
Silvij Straus            ambulanta splošne medicine
Bojan Pelhan            zasebna splošna ambulanta in MDPŠ
Irena Korelc            psihiatrična bolnišnica
Patricija Logar           psihiatrična bolnišnica
Danica Menard            psihiatrična bolnišnica
Janja Milič             psihiatrična bolnišnica
Marko Pišljar            psihiatrična bolnišnica
Marinka Rudolf           psihiatrična bolnišnica
Milena Uršič Straus         psihiatrična bolnišnica
Zoran Vodopivec           psihiatrična bolnišnica

Cerkno
Djordje Fenjveši          ambulanta splošne medicine
Nina Kokalj-Oblak          ambulanta splošne medicine

Ig
Marija Štefančič-Gašperšič     zasebna splošna ambulanta
Mirjam Levstik-Bravničar      zasebna splošna ambulanta

Ivančna Gorica
Gregor Caserman           otroški in šolski dispanzer
Meta Čampa             ambulanta splošne medicine
Davorin Kastelic          ambulanta splošne medicine
Janez Zupančič           ambulanta splošne medicine
Mateja Plut Švigelj         ambulanta splošne medicine

Zagradec
Tonja Gomzi Hrabar         ambulanta splošne medicine

Kamnik
Vladimir Breznik          otroški dispanzer
Dušan Stare             šolski dispanzer
Slavko Novak            otroški in šolski dispanzer
Vlasta Kunaver           otroški in šolski dispanzer
Martina Bernot           zasebna otroška in šolska ambulanta
Terezija Ftičar           zasebna šolska ambulanta
Dianna Jones            otroško in šolsko varstvo
Majda Ambrož Mihelčič        ambulanta splošne medicine
Marta Jerman            ambulanta splošne medicine
Bogdan Logar            ambulanta splošne medicine
Nadja Pfajfar Križnič        ambulanta splošne medicine
Jana Plavc             ambulanta splošne medicine
Ljiljana Radonjič Logar       ambulanta splošne medicine
Sašo Rebolj             ambulanta splošne medicine
Nevenka Šećer Dolenc        ambulanta splošne medicine
Igor Ivanetič            ambulanta medicine dela, prometa in športa
Olga Ložar             zasebna splošna ambulanta
Dragutin Ahlin           zasebna splošna ambulanta
Damjana Plešnar-Cvirn        zasebna splošna ambulanta

Komenda
Stanislav Sedlak         zasebna splošna ambulanta

Kočevje
Nives Prelesnik          otroški dispanzer
Bojan Štefančič          šolski dispanzer
Lidija Odorčič          zasebna otroška in šolska ambulanta
Andreja Rako           ambulanta splošne medicine
Milena Šterbenc          ambulanta splošne medicine
Milena Vidmar Romič        ambulanta splošne medicine
Stanislav Zajec          ambulanta splošne medicine
Jožica Boldan           zasebna splošna ambulanta
Tihomir Odorčič          zasebna splošna ambulanta
Nataša Žilevski P.        zasebna splošna ambulanta
Damir Lolič            zasebna splošna ambulanta
Verica Lolič           zasebna splošna ambulanta

Kočevska Reka
Simon Poje            ambulanta splošne medicine

Litija
Majda Samastur          otroški dispanzer
Marija Sikošek          šolski dispanzer
Marija Kralj-Jančar        otroški in šolski dispanzer
Milojka Juteršek         otroški in šolski dispanzer
Petra Jeretina          ambulanta splošne medicine
Sabina Kokot           ambulanta splošne medicine
Marko Kolšek           ambulanta splošne medicine
Tadeja Mantel Hauptman      ambulanta splošne medicine
Pavel Pajntar           ambulanta splošne medicine
Tanja Zelinka           ambulanta splošne medicine
Tanja Ptičar           zasebna splošna ambulanta
Stane Ptičar           zasebna splošna ambulanta
Nikolaj Benedičič         zasebna splošna ambulanta

Ljubljana Bežigrad
Simona Gradišek          otroški dispanzer
Marija Klugler-Bricelj      otroški dispanzer
Alenka Ramovš-Skledar       otroški dispanzer
Ksenija Jelenc          otroški dispanzer
Tanja Tratnik           otroški dispanzer
Vida Škrabar-Amon         otroški dispanzer
Andreja Kumer-Lakner       šolski dispanzer
Šarlota Starc           šolski dispanzer
Irena Kržišnik          šolski dispanzer
Alenka Žagar-Slana        šolski dispanzer
Nuška Guid            šolski dispanzer
Darja Mikec            zasebna otroška ambulanta
Melanija Nikič Gačeša       ambulanta splošne medicine
Jolanda Rajar           ambulanta splošne medicine
Tanja Abramič           ambulanta splošne medicine
Marija Demetrija
Cvetko Zbačnik          ambulanta splošne medicine
Doroteja Drobnič Kovač      ambulanta splošne medicine
Andreja Kalan Lavrič       ambulanta splošne medicine
Jasna Lavrač           ambulanta splošne medicine
Mojca Maffi            ambulanta splošne medicine
Nataša Poherc           ambulanta splošne medicine
Vekoslav Poje           ambulanta splošne medicine
Zora Roter            ambulanta splošne medicine
Mihaela Strgar Hladnik      ambulanta splošne medicine
Andrej Škrinjar          ambulanta splošne medicine
Milan Trost            ambulanta splošne medicine
Mirjam Zemljak          ambulanta splošne medicine
Marijana Nadižar Cerar      ambulanta splošne medicine
Darko Taseski           ambulanta splošne medicine Min. za obrambo
Irena Kržič            ambulanta splošne medicine Min. za obrambo
Igor Gostič            ambulanta splošne medicine Min. za obrambo
Ljubinka Šaula Fabijanič     ambulanta splošne medicine Min. za obrambo
Marija Mojca Prosen        ambulanta medicine dela, prometa in športa
Barbara Peče Breznik       zas. ambulanta medicine dela, prometa in športa
Jože Vidmar            zasebna splošna ambulanta
Marjana Grosek-Pšeničnik     zasebna splošna ambulanta
Mateja Tominec          zasebna splošna ambulanta
Vesna Rojc Pečnik         zasebna splošna ambulanta
Vesna Zadnikar          zasebna splošna ambulanta
Anton Gradišek          zasebna splošna ambulanta
Irena Grecs            zasebna splošna ambulanta
Marjana Simčič Polak       zasebna splošna ambulanta
Majda Vidic            zasebna splošna ambulanta
Nena Kopčaver Guček        zasebna splošna in spec. ambulanta
Davorina Petek          zasebna splošna in spec. ambulanta
Dejan Klančič           zasebna splošna in spec. ambulanta
Lilijana Ločniškar        zasebna splošna in spec. ambulanta

Ljubljana Center
Metka Potokar-Krajnik       otroški dispanzer
Zdenka Goluh           otroški dispanzer
Matej Kunaver           otroški dispanzer
Vlado Bricelj           otroški dispanzer
Marjeta Hribar-Vrhovšek      šolski dispanzer
Marjeta Homan-Schroot       šolski dispanzer
Mojca Pisanski          šolski dispanzer
Darja Rus-Srakar         šolski dispanzer
Danijela Zabukovec        šolski dispanzer
Daniela Kastelic-Lapanje     šolski dispanzer
Tatjana Grmek-Martinjaš      šolski dispanzer
Cvetka Dragoš-Jančar       zasebna otroška ambulanta
Sašo Baričevič          zasebna otroška ambulanta
Helena Andrenšek         zasebna šolska in splošna ambulanta
Nina Pirnat            ambulanta ZZV
Eva  Grilc            ambulanta ZZV
Snježana Kuliš          ambulanta ZZV
Mirjana Stantič-Pavlinič     ambulanta ZZV
Irena Perpar           ambulanta ZZV
Mojca Ostanek           ambulanta splošne medicine
Primož Štular           ambulanta splošne medicine
Maja Berčič            ambulanta splošne medicine
Branka Čelan Lucu         ambulanta splošne medicine
Marija Dovč            ambulanta splošne medicine
Angela Fonda           ambulanta splošne medicine
Tamara Fras Stefan        ambulanta splošne medicine
Gordana Jurkovič         ambulanta splošne medicine
Stanislav Ostanek         ambulanta splošne medicine
Andreja Janež           ambulanta splošne medicine
Nina Lokovšek           ambulanta splošne medicine
Andreja Murnik-Rauh        ambulanta splošne medicine
Aleksandra Todorovič       ambulanta splošne medicine
Vida Tršan            ambulanta splošne medicine
Stanka Kralj           ambulanta splošne medicine
Primož Aplenc           nujna medicinska pomoč
Krešimir Božikov         nujna medicinska pomoč
Dušica Cvitkovič         nujna medicinska pomoč
Romana Eržen Jakšič        nujna medicinska pomoč
Monika Jevšenak-Peršolja     nujna medicinska pomoč
Sašo Kavčič            nujna medicinska pomoč
Miha Kovač            nujna medicinska pomoč
Nevenka Oblak Piltaver      nujna medicinska pomoč
Nedeljka Petrovič Koren      nujna medicinska pomoč
Renata Rajapakse         nujna medicinska pomoč
Marija Matejka Škufca       nujna medicinska pomoč
Rajko Vajd            nujna medicinska pomoč
Andrej Vrabec           nujna medicinska pomoč
Marko Zelinka           nujna medicinska pomoč
Milan Žnidaršič          nujna medicinska pomoč
Miloš Žužek            nujna medicinska pomoč
Ksenija Kmetič          nujna medicinska pomoč
Alenka Popovič          nujna medicinska pomoč
Primož Trunk           nujna medicinska pomoč
Darja Marija Žnidaršič      nujna medicinska pomoč
Mateja Bukovec          ambulanta medicine dela, prometa in športa
Alenka Butala Sedovnik      ambulanta medicine dela, prometa in športa
Vida Alojzija Gregorič      ambulanta medicine dela, prometa in športa
Tadeja Nagode           ambulanta medicine dela, prometa in športa
Jožefa Sotošek          ambulanta medicine dela, prometa in športa
Majda Zore Koser         ambulanta medicine dela, prometa in športa
Neda Dovjak            ambulanta medicine dela, prometa in športa
Maja Kristl            amb. splošne medicine KC KIMDPŠ
Vanja Vuga            amb. splošne medicine KC KIMDPŠ
Alenka Lestan           amb. splošne medicine KC KIMDPŠ
Anda Kokot            ambulanta medicine dela, prometa in športa MNZ
Tatjana Šolar           ambulanta medicine dela, prometa in športa MNZ
Alenka Trstenjak Dernovšek    ambulanta medicine dela, prometa in športa MNZ
Matjaž Jereb           zasebna splošna ambulanta
Nely Vodičar – Bremec       zasebna splošna ambulanta
Alenka Peršič Ojsteršek      zasebna splošna ambulanta
Peter Franetovič         zasebna splošna ambulanta
Milan Čižman           Klinika za infekcijske bolezni in vročinska
                 stanja
Breda Zakotnik          Klinika za infekcijske bolezni in vročinska
                 stanja
Franc Strle            Klinika za infekcijske bolezni in vročinska
                 stanja
Marko Pokorn           Klinika za infekcijske bolezni in vročinska
                 stanja
Janez Babnik           KC, Ginekološka klinika
Lev Bregant            KC, Ginekološka klinika
Andreja Domjan Arnšek       KC, Ginekološka klinika
Lilijana Kornhauser        KC, Ginekološka klinika
Maja Pestevšek          KC, Ginekološka klinika
Tanja Talan Bručan        KC, Ginekološka klinika
Irena Štucin Gantar        KC, Ginekološka klinika
Helena Mole            KC, Ginekološka klinika
Tomaž Križnar           KC, Ginekološka klinika
Tjaša Černe            KC, Ginekološka klinika
Vesna Glavnik           Pediatrična klinika
Marina Praprotnik         Pediatrična klinika

Ljubljana Moste Polje
Aleksandra Plut          otroški dispanzer
Bojana Pavlica          otroški dispanzer
Cvetka Golmajer          otroški dispanzer
Srečko Šuštar           otroški dispanzer
Marija Jamnik-Vukovič       otroški dispanzer
Iva Kalinšek           otroški dispanzer
Nevenka Zavrl           otroški dispanzer
Eva  Pevc-Žunič         otroški dispanzer
Olga Vrbošek           šolski dispanzer
Vlasta Premru-Pacek        šolski dispanzer
Breda Špoler           šolski dispanzer
Irena Gorišek           šolski dispanzer
Zvonimira Grošelj         šolski dispanzer
Milena Regvat-Rubida       šolski dispanzer
Vida Kovačič-Dmitrovič      šolski dispanzer
Andreja Blaj-Sevšek        ambulanta splošne medicine
Mojca Fatur            ambulanta splošne medicine
Janez Kuštrin           ambulanta splošne medicine
Miodrag Markovič         ambulanta splošne medicine
Majdka Oberstar          ambulanta splošne medicine
Marija Šmid            ambulanta splošne medicine
Darinka Šoln           ambulanta splošne medicine
Polonca Zor            ambulanta splošne medicine
Igor Fatur            ambulanta splošne medicine
Majda Brovč            ambulanta splošne medicine
Katerina Bubnič Sotošek      ambulanta splošne medicine
Tadeja Čerin           ambulanta splošne medicine
Anica Novak            ambulanta splošne medicine
Franc Štular           ambulanta splošne medicine
Marija Stojan           ambulanta splošne medicine
Marija Šlajpah          ambulanta splošne medicine
Živka Vivod Pečnik        ambulanta splošne medicine
Janja Ahčin            ambulanta splošne medicine
Irena Malis Smole         ambulanta splošne medicine
Jasmina Plahčinski        ambulanta splošne medicine
Bogoljub Rajič          ambulanta splošne medicine
Barbara Zor            ambulanta splošne medicine
Bojan Fatur            ambulanta splošne medicine
Vojka Kostevc           ambulanta splošne medicine
Zvonko Ravber           ambulanta splošne medicine
Irena Bucik            ambulanta splošne medicine
Vesna Cimer-Babnik        ambulanta splošne medicine
Matilda Jobnik Andrejić      ambulanta medicine dela, prometa in športa
Dušanka Rozman Perko       ambulanta medicine dela, prometa in športa
Vlasta Zimic Pretnar       ambulanta medicine dela, prometa in športa
Andrej Stare           zasebna splošna ambulanta

Ljubljana Šiška
Nevenka Kosec           otroški dispanzer
Janja Drobež           otroški dispanzer
Olga Turk-Slinkar         otroški dispanzer
Ida Dovžan            otroški dispanzer
Anka Sedej            otroški dispanzer
Lučka Molka            otroški dispanzer
Janusz Klim            šolski dispanzer
Velena Visenjak-Starman      šolski dispanzer
Janja Schweiger-Nemanič      šolski dispanzer
Barbara Lobe           šolski dispanzer
Mihael Mulej           šolski dispanzer
Maja Androjna           otroški in šolski dispanzer
Vesna Plevnik-Vodušek       zasebna otroška ambulanta
Mateja Bizjak-Osredkar      ambulanta splošne medicine
Boštjan Kocjančič         ambulanta splošne medicine
Tanja Marinko           ambulanta splošne medicine
Milena Blaž Kovač         ambulanta splošne medicine
Mateja Bulc            ambulanta splošne medicine
Barbara Ferjan          ambulanta splošne medicine
Renata Jakopič Žlahtič      ambulanta splošne medicine
Mojca Kovač            ambulanta splošne medicine
Katja Kramar Perovnik       ambulanta splošne medicine
Dušanka Lendero Pintar      ambulanta splošne medicine
Marija Meden           ambulanta splošne medicine
Vlasta Mišetič          ambulanta splošne medicine
Aleksandra Mrak          ambulanta splošne medicine
Branka Štigl           ambulanta splošne medicine
Bogdan Vičar           ambulanta splošne medicine
Orena Vujasinovič         ambulanta splošne medicine
Igor Golobič           ambulanta splošne medicine
Radica Kodrič Premrl       ambulanta medicine dela, prometa in športa
Neva Marušič           ambulanta medicine dela, prometa in športa
Tatjana Zavodnik         zasebna splošna ambulanta

Šentvid
Nada Saje-Hribar         otroški dispanzer
Šana Dušanka Vodnik        otroški dispanzer
Marjana Šalehar          šolski dispanzer
Aleksandra Škulj         otroški in šolski dispanzer
Terezija Jernej Sekirnik     ambulanta splošne medicine
Antonija Poplas Susič       ambulanta splošne medicine
Viljema Remic           ambulanta splošne medicine
Lidija Truden           ambulanta splošne medicine
Egon Barlič            ambulanta splošne medicine
Jarmila Trček-Breznikar      ambulanta splošne medicine

Medvode
Marija Logar-Kržišnik       predšolski dispanzer
Vida Šuštaršič-Bregar       šolski dispanzer
Helena Šilar-Štular        šolski dispanzer
Mihaela Arhar           ambulanta splošne medicine
Milorad Jocič           ambulanta splošne medicine
Andreja Muster Štefančič     ambulanta splošne medicine
Metka Pentek           ambulanta splošne medicine
Nada Prešeren           ambulanta splošne medicine
Jelka Premelč           ambulanta medicine dela, prometa in športa MNZ

Vič
Majda Hočevar-Acceto       otroški dispanzer
Jožica Selan           otroški dispanzer
Nada Poredoš           otroški dispanzer
Zofija Lobnik           otroški dispanzer
Metka Marolt           otroški dispanzer
Tončka Tratar           otroški dispanzer
Vlasta Porenta-Bešič       otroški dispanzer
Tanja Golli            otroški dispanzer
Alenka Rosina           šolski dispanzer
Sonja Čadež            šolski dispanzer
Jerca Kurent           šolski dispanzer
Nataša Marinič-Fišer       šolski dispanzer
Irena Kumelj           šolski dispanzer
Borut Banič            zasebna otroška ambulanta Eckulap
Meta Perme-Finžgar        zasebna otroška ambulanta
Ajda Cimperman          zasebna otroška ambulanta
Maja Jekovec-Vrhovšek       otroško in šolsko varstvo
Jasna Dekleva           ambulanta splošne medicine
Ines Glavan Lenassi        ambulanta splošne medicine
Zvazdana Jablanov         ambulanta splošne medicine
Andreja Kajzelj Žvanut      ambulanta splošne medicine
Marko Kocijan           ambulanta splošne medicine
Marjetka Križaj Čepon       ambulanta splošne medicine
Dušanka Ljubič Gantar       ambulanta splošne medicine
Simona Repar Bornšek       ambulanta splošne medicine
Karmen Šuštaršič Svetič      ambulanta splošne medicine
Maja Vrhovec           ambulanta splošne medicine
Vincenc Logar           ambulanta splošne medicine
Alenka Vojvoda          ambulanta splošne medicine
Mojca Lenče Kastelic       ambulanta splošne medicine
Marjan Oštarič          ambulanta splošne medicine
Jože Golmajer           ambulanta splošne medicine
Janja Demšar           ambulanta splošne medicine
Lejla Doberšak          ambulanta splošne medicine
Tanja Kuralt           ambulanta splošne medicine
Primož Kušar           ambulanta splošne medicine
Breda Krišto           ambulanta splošne medicine
Ksenija Jeras           ambulanta splošne medicine
Katarina Planinec         ambulanta splošne medicine
Ana Klun             ambulanta medicine dela, prometa in športa
Alenka Šket-Kontestabile     ambulanta medicine dela, prometa in športa
Gojmir Žorž            zasebna splošna ambulanta
Lijana Petek Hojker        zasebna splošna ambulanta
Jasna Blaha            zasebna splošna ambulanta
Boštjan Hostnik          zasebna splošna ambulanta
Branka Kuštrin          zasebna splošna ambulanta
Sonja Ukmar            ordinacija družinske medicine

Dobrava
Živa Trčič            ambulanta splošne medicine

Polhov Gradec
Marko Tomšič           ambulanta splošne medicine

Velike Lašče
Darina Grmek Štrukelj       ambulanta splošne medicine

Vnanje Gorice
Danica Rotar- Pavlinič      ambulanta splošne medicine

Logatec
Jasna Čuk-Rupnik         otroški dispanzer
Blagica Džaič           šolski dispanzer
Marta Globočnik          ambulanta splošne medicine
Tamara Goslar Žiberna       ambulanta splošne medicine
Lucija Jagodic Klipšteter     ambulanta splošne medicine
Darja Modic Likar         ambulanta splošne medicine
Katarina Turk           ambulanta splošne medicine
Andrea Turk Šverko        ambulanta splošne medicine
Sebastijan Žuraj         ambulanta splošne medicine


Mengeš
Janez Vasle            zasebna otroška in šolska ambulanta
Gabrijela Kovač          zasebna splošna ambulanta
Marta Rižnar Bregar        zasebna splošna ambulanta

Preserje
Igor Gabriel           zasebna splošna ambulanta

Ribnica
Anica Pustoslemšek-Marolt     otroški dispanzer
Justina Lušin           šolski dispanzer
Peter Rus             otroški in šolski dispanzer
Irena Češarek           otroški in šolski dispanzer
Matjaž Kolenc           ambulanta splošne medicine
Marjeta Kregar-Jeranko      ambulanta splošne medicine
Alenka Nadler-Žagar        ambulanta splošne medicine
Dušan Ruparčič          ambulanta splošne medicine
Lidija Šmalc           ambulanta splošne medicine
Marija Klun-Lovšin        ambulanta splošne medicine

Loški potok
Peter Rus             ambulanta splošne medicine

Sodražica
Irena Češarek           ambulanta splošne medicine

Škofljica
Tatjana Jezerc Križanič      zasebna splošna ambulanta

Trbovlje
Marjeta Opresnik-Pešec      šolski dispanzer
Tomaž Vahtar           otroški in šolski dispanzer
Alja Bojovič           otroški in šolski dispanzer
Zdenko Uranič           otroški in šolski dispanzer
Amira Hajdarevič         ambulanta nujne medicinske pomoči
Ljudmila Bren-Bregar       ambulanta splošne medicine
Anton Golob            ambulanta splošne medicine
Jožef Golobič           ambulanta splošne medicine
Marija Manca Jerman        ambulanta splošne medicine
Monika Mlinar Agrež        ambulanta splošne medicine
Marija Štendler          ambulanta splošne medicine
Zvjezdana Vrhovnik        ambulanta splošne medicine
Sonja Volčanjk          ambulanta splošne medicine
Galina Cerar           ambulanta splošne medicine
Magda Lušić            splošna bolnišnica
Nenad Terzič           splošna bolnišnica
Nataša Toplak           splošna bolnišnica
Marjeta Tomšič Matič       splošna bolnišnica

Vrhnika
Marija Popit-Stanovnik      otroški dispanzer
Dušan Mihelčič          otroški dispanzer
Helena Rožmanc-Drašler      šolski dispanzer
Andreja Zupan           šolski dispanzer
Marija Munda           ambulanta splošne medicine
Majda Žagar            ambulanta splošne medicine
Ana Švigelj            ambulanta splošne medicine
Ljubomira B. Prebil        zasebna splošna ambulanta
Dunja Piršič Koren        zasebna splošna ambulanta
France Cukjati          zasebna splošna ambulanta
Darko Lavrenčič          zasebna splošna ambulanta
Primož Rus            zasebna splošna ambulanta

Borovnica
Marija Munda           ambulanta splošne medicine
Majda Žagar            ambulanta splošne medicine

Vodice
Dragan Grujičič          zasebna splošna ambulanta

Zagorje
Alenka Rus            otroški dispanzer
Metoda Drnovšek          otroški in šolski dispanzer
Marija Grošelj-Kerin       zasebna otroška in šolska ambulanta
Darja Bastič           ambulanta splošne medicine
Franc Novak            ambulanta splošne medicine
Erna Sajovic           ambulanta splošne medicine
Darja Smolej           ambulanta splošne medicine
Danica Slapar           ambulanta splošne medicine
Igor Gostič            ambulanta splošne medicine
Andreja Pražnikar         ambulanta splošne medicine
Nataša Toplak           ambulanta splošne medicine
Katarina Lucija Glas       ambulanta splošne medicine
Irena Lazar            zas. ambulanta medicine dela, prometa in športa
Roman Kralj            zasebna splošna ambulanta

Izlake
Berta Ključevšek Novak      ambulanta splošne medicine

Zdravstveni dom za študente univerze v Ljubljani
Marija Murko-Bencik        študentski dispanzer
Terezija Oven           študentski dispanzer
Irena Simčič Mrhar        študentski dispanzer
Martina Jež            študentski dispanzer
Mateja Škerjanec         študentski dispanzer
Mojca Miholič           študentski dispanzer
Olga Lonec-Pogačar        študentski dispanzer
Nada Kastelec           študentski dispanzer

Železniški zdravstveni dom
Čobo Nusret            ambulanta splošne medicine

Maribor
Slovenska Bistrica
Višnja Zorko           otroški dispanzer
Breda Kodelič           otroški dispanzer
Jožica Lešnik-Hren        šolski dispanzer
Jasna Brkljačič          šolski dispanzer
Olga Čanžek            šolski dispanzer

Lenart
Petar Šuput            otroški dispanzer
Božena Pejkovič          šolski dispanzer

Ptuj
Svetlana Klinkon         zasebna otroška ambulanta
Iris Zrilič            zasebna otroška ambulanta
Lidija Letonja-Jaušovec      zasebna otroška ambulanta
Brigita Habjanič-Merc       zasebna otroška ambulanta
Erik Šolman            zasebna otroška ambulanta
Lidija Lotrič           šolski dispanzer
Aleksandra Einfalt-Šomen     šolski dispanzer
Franc Mršnik           šolski dispanzer
Branka Andolšek-Tominc      zasebna šolska ambulanta
Jadranka Šolman          zasebna šolska ambulanta

Žetale
Branka Skledar          otroški, šolski dispanzer, splošna ambulanta

Ormož
Boris Vouk            otroški dispanzer
Zlatka Vičar-Polak        šolski dispanzer

Maribor
Marjeta Korbar          otroški in šolski dispanzer
Suzana Škorjanc-Antonič      otroški in šolski dispanzer
Anka Prodanovič          otroški dispanzer
Majda Feršič-Skok         otroški dispanzer
Elizabeta Muršak         otroški dispanzer
Ida Škobalj-Hrovat        otroški dispanzer
Vera Gušič-Ljepović        otroški dispanzer
Jernej Završnik          otroški dispanzer
Martin Bigec           otroški dispanzer
Polona Seme-Ciglenečki      otroški dispanzer
Alenka Melink           otroški dispanzer
Katarina Koražija-Krajšek     otroški dispanzer
Irena Vizovišek          otroški dispanzer
Mojca Švab-Zavratnik       otroški dispanzer
Barbara Dietner Merkan      otroški dispanzer
Andreja Krebs           otroški dispanzer
Erika Udovič-Dovnik        otroški dispanzer
Igor Dovnik            otroški dispanzer
Cveta Babič            otroški dispanzer
Tatjana Krajnik          otroški in šolski dispanzer
Leon Radolli           šolski dispanzer
Marjana Stanko-Flakus       šolski dispanzer
Marija Žiberna          šolski dispanzer
Eva  Lovše-Perger        šolski dispanzer
Polona Kajba-Keršič        šolski dispanzer
Božena Kolar           šolski dispanzer
Branka Kvas-Kučič         šolski dispanzer
Miroslava Pečnik-Gerlec      šolski dispanzer
Mojca Goršič-Frank        šolski dispanzer
Alenka Skačej           šolski dispanzer
Lore Žiger            šolski dispanzer
Andreja Osterc-Koprivšek     šolski dispanzer
Sabina Rozman-Golčar       šolski dispanzer
Špela Žnidaršič-Reljič      šolski dispanzer
Aleksandra Zorko-Brodnik     šolski dispanzer
Karl Turk             ambulanta ZZV
Dunja Faletič           ambulanta ZZV
Marko Kovačevič          ambulanta ZZV
Zoran Simonovič          ambulanta ZZV

Murska Sobota
Murska Sobota
Blaga Dalič            otroški dispanzer
Tanja Horvat           šolski dispanzer
Ildiko Sarnyai          zasebna otroška ambulanta
Alojz Strupi           zasebna otroška ambulanta
Zdenka Korošec-Kanič       zasebna otroška ambulanta
Vlasta Grabar           zasebna otroška in šolska ambulanta
Zorica Levačič          ambulanta ZZV
Nada Šavel Švagelj        splošna ambulanta
Rihtaršič Irena          zasebna splošna ambulanta
Zvezdica Rajnar Voroš       zasebna splošna ambulanta

Rakičan
Kous Leonida           splošna bolnišnica
Nemeš Milan            splošna bolnišnica

Beltinci
Amalija Mettler          zasebna otroška ambulanta

Cankova
Perič Marija           zasebna splošna ambulanta

Gornja Radgona
Anka Korošec           otroški in šolski dispanzer, splošna ambulanta
Vladana Đurič-Kosič        otroški in šolski dispanzer
Martina Mlaker          otroški in šolski dispanzer

Ljutomer
Božena Borjan           otroški dispanzer
Jože Šumak            šolski dispanzer
Sunčica Cezarec          šolski dispanzer
Josip Kocen            splošna ambulanta
Bavec Breda            zasebna splošna ambulanta
Milana Pozderec          zasebna splošna ambulanta

Križevci
Ljubica Gašparac         zasebna splošna ambulanta

Lendava
Antun Lisjak           otroški dispanzer
Suzana Toka Bakos         šolski dispanzer, splošna ambulanta
Fodor Gustav           zasebna otroška ambulanta
Vass Vilmos            zasebna splošna ambulanta

Novo mesto
Črnomelj
Ivanka Štefanič          otroški dispanzer
Mojca Tomc-Jurman         šolski dispanzer
Ljiljana Špec           splošna ambulanta
Zlatko Borič           zasebna splošna ambulanta
Krešimir Macan          zasebna splošna ambulanta

Vinica
Mojca Tomc-Jurman         šolska ambulanta
Jasna Baltić-Raušević       splošna ambulanta

Semič
Marija Plut            otroška in splošna ambulanta
Mojca Tomc-Jurman         šolska ambulanta

Krško
Renata Lokar-Kolbas        otroški dispanzer
Marjana Volarič          otroški dispanzer
Domagoj Poževski         otroški dispanzer
Dragoslava Odobaša        šolski dispanzer
Nada Jensterle          splošna ambulanta
Stane Sunčič           zasebna splošna ambulanta
Emil Šprajc            zasebna splošna ambulanta Aristotel

Kostanjevica
Renata Lokar-Kolbas        otroška in šolska ambulanta
Melita Sever           splošna ambulanta

Senovo
Renata Lokar-Kolbas        otroška in šolska ambulanta
Janja Zorko-Kurinčič       splošna ambulanta

Metlika
Radojka Ivoševič         otroški dispanzer
Elizabeta Srebočan        šolski dispanzer in splošna ambulanta

Novo mesto
Helena Rihar           otroški dispanzer
Jolanda Pavec-Repše        otroški dispanzer
Božidar Weiss           otroški dispanzer
Lidija Žalec           otroški dispanzer
Alenka Schweiger-Pavlakovič    otroški dispanzer
Gabrijela Humar          šolski dispanzer
Maruša Plut-Levstek        šolski dispanzer
Majda Stojanovič         šolski dispanzer
Dragica Živkovič-Dular      šolski dispanzer
Irena Zorc            šolski dispanzer
Lea Jerman-Gorišek        šolski dispanzer
Nives Hočevar           šolski dispanzer
Jasmina Colarič- Patkovič     ambulanta ZZV
Dušan Harlander          ambulanta ZZV
Bonia Miljavac          ambulanta ZZV
Darja Radešček          ambulanta ZZV
Tatjana Harlander         ambulanta ZZV
Matjaž Roženberger        splošna ambulanta
Damijan Gazvoda          zasebna splošna ordinacija Krka
Jasmina Bajrakterovič- Mikulec  zasebna splošna ordinacija Medicus
Miroslav Mance          železničarska splošna ambulanta
Tatjana Remec           splošna bolnišnica
Anica Berginc-Dolenšek      splošna bolnišnica
Mateja Guštin           ambulanta vojašnice Novo mesto

Straža
Franc Kokalj           zasebna splošna ambulanta
Ivan Balog            zasebna splošna ambulanta

Dolenjske Toplice
Darja Vrevc-Pavlin        šolska in splošna ambulanta

Mirna Peč
Mateja Guštin           splošna ambulanta

Šentjernej
Ivan Baburič           otroška, šolska in splošna ambulanta
Slavka Žibert-Vizec        otroška, šolska in splošna ambulanta

Škocjan
Mirjam Vide-Katič         splošna ambulanta

Žužemberk
Nataša Žagar-Arkar        otroška in šolska ambulanta
Zdenka Ropret           splošna ambulanta

Trebnje
Andreja Humar-Žgank        otroški dispanzer
Darinka Strmole          šolski dispanzer
Bogomir Humar           splošna ambulanta
Elizabeta Žlajpah         splošna ambulanta

Mokronog
Marta Pančur           splošna ambulanta

Mirna
Bojana Tratar           splošna ambulanta

Dob pri Mirni
Draženka Latinovič        Zavod za prestajanje kazni zapora

Ravne
Ravne
Magdalena Gruden-Večko      otroški dispanzer
Janeta Kodrin-Pušnik       šolski dispanzer
Evgen Janet            ambulanta ZZV
Metka Horvat           ambulanta ZZV
Neda Mandl            ambulanta ZZV
Frančiška Šmid-Borovnik      splošna ambulanta
Danica Praper-Djordjević     splošna ambulanta
Ljiljana Todorović-Popović    splošna ambulanta
Marija Ognjanovič         splošna in dežurna ambulanta
Hermina Osojnik          zasebna splošna ambulanta
Diana Prezelj-Jezernik      zasebni medicinski center Jezernik

Prevalje
Rozalija Mirnik-Štrucl      otroški in šolski dispanzer
Jožica Megušar – Sedelšak     splošna ambulanta
Jelka Kotnik           splošna ambulanta
Zdenka Koželj-Rekanovič      splošna ambulanta in dom starejših na Fari

Mežica
Drago Večko            splošna ambulanta
Darja Žalig            splošna ambulanta

Črna
Ana Fajmut            splošna ambulanta in Center za usposabljanje,
                 delo in varstvo
Nada Ranisav- Lartey       splošna ambulanta

Dravograd
Nadica Hleb            otroški in šolski dispanzer, zasebna spl.
                 ambulanta
Franc Heber            splošna ambulanta
Mira Skarlovnik          splošna ambulanta
Irena Lasič            splošna ambulanta in Koroški dom starostnikov

Radlje
Gordana Štrković-Tomaško     otroški dispanzer
Ivica Podrzavnik         šolski dispanzer in zasebna spl. ambulanta
Andrej Horvat           splošna ambulanta
Anton Petar            splošna ambulanta
Igor Mihajlović          splošna ambulanta
Špiro Stanivuk          splošna ambulanta

Vuzenica
Irena Kržan            otroški in šolski dispanzer, zasebna
                 spl.ambulanta
Andrija Halužan          splošna ambulanta
Nebojša Terzija          splošna ambulanta

Ribnica na Pohorju
Franc Kenk            splošna ambulanta

Podvelka
Ivan Kralj            splošna ambulanta

Slovenj Gradec
Marija Mesner-Horvat       otroški dispanzer
Miroslava Cajnkar-Kac       šolski dispanzer
Marija Areh            šolski dispanzer
Darinka Hartman-Krnc       splošna ambulanta
Miodrag Balat           splošna ambulanta
Ervin Pečnik           splošna ambulanta
Slavica Marjanovič        splošna ambulanta
Boštjan Birk           splošna ambulanta
Anamarija Šperkuš- Jeseničnik   dispanzer medicine dela
Metka Markovič          zasebna splošna ambulanta
Mislinja
Miroslava Cajnkar-Kac       otroški in šolski dispanzer
Marija Areh            otroški in šolski dispanzer
Milena Krofl-Lasbaher       otroški in šolski dispanzer
Gordan Mitrović          splošna ambulanta
Matilda Prevolnik- Klemenc    splošna ambulanta
Leonarda Pirmanšek        zasebna splošna ambulanta

AAA Zlata odličnost