Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

841. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev, stran 2104.

Na podlagi 8. člena in 1. ter 8. točke 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev
1. člen
V uredbi o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 43/03; v nadaljnjem besedilu: uredba) se drugi stavek prvega odstavka 5. člena spremeni tako, da se glasi: »Predhodna prijava mora smiselno vsebovati podatke iz 8. člena te uredbe.«.
2. člen
V 8. členu se 9. točka spremeni tako, da se glasi:
»izračun in podrobnejšo obrazložitev kalkulativnih elementov lastne cene (po posameznih občinah v primeru, da so cene različne) na način, kot ga določata 4. in 5. člen navodila, za leta 2001, 2002 in 2003; kalkulacije cen morajo vsebovati tudi delež posameznih stroškov v skupnih stroških za posamezno leto ter povišanja posameznih stroškov glede na prejšnje leto;«.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»pregled fizičnega obsega opravljene storitve po vrstah porabnikov za leta 2001, 2002 in 2003;«.
Dodata se 14. in 15. točka, ki se glasita:
»14. pogodbo o oddaji gospodarske infrastrukture v upravljanje javnemu podjetju;
15. sklep občinskega sveta o višini amortizacije iz leta 2003, ki jo javna podjetja lahko odpišejo v breme obveznosti.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 383-10/2001-7
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2004-2111-0006
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti