Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

836. Sklep o usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjur pri Celju z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov RS, stran 2088.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Šentjur je Občinski svet občine Šentjur na 11. seji dne 12. 2. 2004 sprejel naslednji
S K L E P
1
Občinski svet občine Šentjur je na 11. seji dne 12. 2. 2004 sprejel ugotovitev usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjur pri Celju z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije, dopolnitve v letu 2000. Dovoljeni posegi so usklajeni s sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 350-00/2001-168 z dne 27. 1. 2004.
Konkretizacija posegov:
a) na območjih, ki jih ta predlog odloka opredeljuje po naslednjem vrstnem redu, in sicer:
– št. 2 (61-Š-34), PKN ŠENTJUR 34, UZ – podobmočje Š41,
– št. 3 (61-Š-34), PKN ŠENTJUR 34, UZ – podobmočje Š44 – LOKARJE 2-PZ »L«,
– št. 5 (01-K-34), PKN KOZJE 34, naselje Prapretno,
– št. 14 (37.1-Š-24), PKN ŠENTJUR 24,
– št. 15 (37.2-Š-24), PKN ŠENTJUR 24,
– št. 17 (37.3-Š-24), PKN ŠENTJUR 24,
– št. 18 (37.4-Š-24), PKN ŠENTJUR 24,
– št. 19 (37.5-Š-24), PKN ŠENTJUR 24,
– št. 20 (29-Š-25), PKN ŠENTJUR 25,
– št. 21 (29-Š-25), PKN ŠENTJUR 25,
– št. 22 (29-Š-25), PKN ŠENTJUR 25,
– št. 24 (17-Š-26), PKN ŠENTJUR 26,
– št. 29 (46-Š-33), PKN ŠENTJUR 33, naselje Vrbno,
– št. 30 (46-Š-33), PKN ŠENTJUR 33, naselje Vrbno,
– št. 31 (46-Š-33), PKN ŠENTJUR 33, naselje Vrbno,
– št. 35 (50-Š-34), PKN ŠENTJUR 34, UZ – podobmočje, Š16 – PODGRAD-PZ »B«,
– št. 38 (40-Š-34), PKN ŠENTJUR 34,
– št. 39 (26-Š-34), PKN ŠENTJUR 34,
– št. 40 (26-Š-35), PKN ŠENTJUR 35,
– št. 42 (28-Š-35), PKN ŠENTJUR 35, nadvoz,
– št. 49 (24-Š-35), PKN ŠENTJUR 35,
– št. 50(24-Š-35), PKN ŠENTJUR 35,
– št. 52 (51-Š-34), PKN ŠENTJUR 34, UZ – podobmočje Š50 – HRUŠEVEC – Zahod – PZ »A«,
– št. 75 (52-Š-34,35), PKN ŠENTJUR 34, UZ – naselje Botričnica,
– št. 97 (50-Š-34), PKN ŠENTJUR 34, UZ – podobmočje Š16 – PODGRAD-PZ »B«,
– št. 100 (Š34.4.4), PKN ŠENTJUR 34, UZ – naselje Botričnica,
– št. 101 (Š34.15), PKN ŠENTJUR 34, 24, naselje Lokarje,
– št. 104 (Š24.9), PKN ŠENTJUR 24, naselje Primože pri Šentvidu,
– št. 107 (Š43.4.), PKN ŠENTJUR 43, UZ – naselje Kladje,
– št. 109 (Š45.1.3), PKN ŠENTJUR 35, 45, UZ – naselje Črnolica,
– št. 146 (K04.2), PKN KOZJE 4, naselje Kalobje,
– št. 183 (K25.9), PKN KOZJE 25, naselje Loke pri Planini,
– št. 214 (Š26.4), PKN ŠENTJUR 26, 27, naselje Boletina,
– št. 226 (Š13.1), PKN ŠENTJUR 13, naselje Marija Dobje,
– št. 233 (Š14.1), PKN ŠENTJUR 14, naselje Marija Dobje,
– št. 234b (Š14.10), PKN ŠENTJUR 14, naselje Dramlje,
– št. 234c (Š14.10), PKN ŠENTJUR 14, naselje Svetek,
– št. 263 (Š34.10), PKN ŠENTJUR 34, UZ – podobmočje Š50 – HRUŠEVEC – Zahod – PZ »A«,
– št. 269 (K06.2), PKN KOZJE 6, PZ«J«,
– št. 275 (Š34.8), PKN ŠENTJUR 34, UZ – podobmočja Š45 – PZ »O«,
– št. 288 (Š46.12), PKN ŠENTJUR 46, naselje Gorica pri Slivnici – PZ«P«,
– št. 293 (Š45.1.2), PKN ŠENTJUR 35, 45, UZ – podobmočje Š49 – PZ »S«,
– št. 298 (Š54.9.1), PKN ŠENTJUR 45, naselje Goričica pri Slivnici,
– št. 322 (Š13.5), PKN ŠENTJUR 13, naselje Marija Dobje,
– št. 338 (K34.3), PKN KOZJE 34, naselje Prapretno,
– št. 365 (Š27.1), PKN ŠENTJUR 27, naselje Boletina,
– št. 374 (Š34.14), PKN ŠENTJUR 34, 24, UZ – podobmočja Š41 – rekreacija,
– št. 375 (Š24.12), PKN ŠENTJUR 24, 34, UZ – podobmočja Š39 – rekreacija,
– št. 380 (Š35.3.3), PKN ŠENTJUR 35, naselje Stopče,
– št. 389 (Š25.7), PKN ŠENTJUR 25, ob cesti Šentjur – Ponikva,
– št. 398 (Š14.6), PKN ŠENTJUR 14, naselje Dramlje,
– št. 411 (50-Š-34), PKN ŠENTJUR 34, UZ – podobmočje Š16 – PODGRAD-PZ »B«,
– brez tekoče št. (Š14.11), PKN ŠENTJUR 14, PZ »U« – bencinski servis,
– zahodna vzporedna mestna cesta Šentjur občinskega pomena (UZ Otok, Š53), PKN ŠENTJUR 34,
– št. 1002, PKN ŠENTJUR 14, naselje Dramlje – SV, 41235 m2,
– št. 1003, PKN ŠENTJUR 14, naselje Dramlje – S, 20839 m2,
– št. 1004, PKN ŠENTJUR 14, naselje Dramlje – J, 28465 m2,
– št. 1005, PKN ŠENTJUR 14, naselje Dramlje – J, 3198 m2,
– št. 1006, PKN ŠENTJUR 23, naselje Goričica – S, 28243 m2,
– št. 1007, PKN ŠENTJUR 26, naselje Ponikva – S,37938 m2,
– št. 1008, PKN ŠENTJUR 34, pokopališče,13861 m2,
– št. 1009, PKN ŠENTJUR 34, naselje Šentjur, 11644 m2,
– št. 1010, PKN ŠENTJUR 34, soseska Pešnica, 16721 m2,
– št. 1011, PKN ŠENTJUR 34, 35, naselje Šentjur, 108103 m2,
– št. 1012, PKN ŠENTJUR 34, naselje Šentjur, 26235 m2,
– št. 1013, PKN ŠENTJUR 34, naselje Šentjur, 24520 m2,
– št. 1014, PKN ŠENTJUR 34, naselje Šentjur, 78978 m2,
– št. 1015, PKN ŠENTJUR 34, avtobusno postajališče, 9322 m2,
– št. 1016, PKN ŠENTJUR 34, naselje Šentjur, 39820 m2,
– št. 1017, PKN ŠENTJUR 34, naselje Šentjur, 53012 m2,
– št. 1018, PKN ŠENTJUR 34, naselje Šentjur, v delu, ki se ne nanaša na izvzem zazidljivih območij v poplavnem delu ob Voglajni,
– št. 1019, PKN ŠENTJUR 34, naselje Šentjur, 63350 m2,
– št. 1020, PKN ŠENTJUR 34, 44, naselje Šentjur – JZ, 111805 m2,
– št. 1021, PKN ŠENTJUR 35, 45, naselje Šentjur – JV, 50414 m2,
– št. 1022, PKN ŠENTJUR 45, naselje Gorica pri Slivnici – SZ, 31327 m2,
– št. 1023, PKN ŠENTJUR 45, naselje Gorica pri Slivnici – JZ,15766 m2,
– št. 1024, PKN ŠENTJUR 46, naselje Gorica pri Slivnici – V, 7797 m2,
– št. 1025, PKN KOZJE 8, naselje Loka pri Žusmu, 43090 m2,
– št. 1026, PKN KOZJE 25, naselje Planina pri Sevnici – V, 70069 m2,
– št. 1027, PKN KOZJE 25, naselje Planina pri Sevnici – Z, 27460 m2,
– št. 1034, PKN ŠENTJUR 36, naselje Grobelno, 24909 m2,
– št. 1028, PKN ŠENTJUR 44, nahajališče tehničnega gradbenega kamna – apnenca Šibenik, sanacija s sanacijskim pridobivanjem, 81524 m2,
– št. 1029, PKN KOZJE 7, nahajališče tehničnega gradbenega kamna – dolomita Žusem, opredelitev in določitev obstoječega in občasno aktivnega kamnoloma – območja mineralnih surovin, za katerega je izdana odločba za izkoriščanje in lokacijsko dovoljenje, 81524 m2,
– št. 1030, PKN KOZJE 7, nahajališče tehničnega gradbenega kamna – dolomita Hrastje, sanacija s sanacijskim pridobivanjem za potrebe izgradnje in vzdrževanja občinskih lokalnih cest, 12083 m2,
– št. 1031, PKN KOZJE 8, nahajališče tehničnega gradbenega kamna Žamerk, občasno aktiven kamnolom, sanacija s sanacijskim pridobivanjem, za potrebe izgradnje in vzdrževanja občinskih lokalnih cest, 57895 m2,
– št. 1032, PKN KOZJE 34, obstoječe nahajališče tehničnega gradbenega kamna – diabaza in diabaznega tufa v Zelenici in Prapretno na Bohorju, pridobivanje za potrebe izgradnje in vzdrževanja občinskih lokalnih cest, 10188 m2,
– št. 1033, PKN ŠENTJUR 22, 32, odlagališče sadre, 126703 m2;
b) predlogi, ki so usklajeni pod pogojem, in sicer:
– št. 10 del, PKN ŠENTJUR 23, k.o. Goričica, kot izhaja iz mnenj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 352-124/2001/7 z dne 5. 9. 2003 in 352-124/2001/12 z dne 12. 12. 2003 za področje kmetijstva ter mnenja Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Agencije Republike Slovenije za okolje, št. 35001-75/2002 z dne 22. 10. 2003 o usklajenosti z republiškimi obveznimi izhodišči s področja ohranjanja narave in s področja upravljanja z vodami in varstva okolja vključno z strokovnim mnenjem Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Celje, št. 01-III-314/17-O-02/03 z dne 5. 11. 2003 in št. 01-III-314/19-O-02/03 z dne 12. 11. 2003 za področje varstva narave;
– št. 256 del (Š33.4), PKN ŠENTJUR 33, naselje Zlateče pri Šentjurju, kot izhaja iz dopolnilnega mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 352-124/2001/12 z dne 12. 12. 2003 za področje kmetijstva;
– št. 370 del (Š24.6), PKN ŠENTJUR 24, naselje Brezje – Primož, kot izhaja iz dopolnilnega mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 352-124/2001/3 z dne 17. 2. 2003 za področje kmetijstva.
2
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 32/87 ter Uradni list RS, št. 2/97, 116/02 in popravek 124/03) prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 32/87 ter Uradni list RS, št. 2/97, 116/02 in popravek 124/03) za območje Občine Šentjur pri Celju, dopolnitve v letu 2003, ki se nanašajo na:
– spremembo namenske rabe prostora zaradi širitve naselij ter ureditvenega območja mesta Šentjur, za katerega je izdelana UZ,
– spremembo namenske rabe prostora za urbana zemljišča »U«, ki so bila dolgoročno namenjena za širitev,
– opredelitev obstoječih območij za izkoriščanje mineralnih surovin, ki so pomembna za lokalno oskrbo s kamnitimi agregati,
– opredelitev območja odlagališča sadre in
– uskladitev obstoječega stanja objektov, katerim je bilo izdano upravnodovoljenje oziroma objektov, ki so bili zgrajeni pred letom 1967.
Št. 004-8/00-100
Šentjur, dne 12. februarja 2004.
Župan
Občine Šentjur
Štefan Tisel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti