Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

827. Odlok o kriterijih in merilih za financiranje nalog in delovanje krajevnih skupnosti v Občini Podčetrtek, stran 2065.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in 68/03) je Občinski svet občine Podčetrtek na 10. redni seji dne 16. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o kriterijih in merilih za financiranje nalog in delovanje krajevnih skupnosti v Občini Podčetrtek
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, so na območju Občine Podčetrtek kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti.
2. člen
Krajevne skupnosti so pravne osebe javnega prava v okviru nalog, ki jih opravljajo samostojno v skladu s statutom občine in tem odlokom.
3. člen
S tem odlokom se določajo kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanje krajevnih skupnosti v Občini Podčetrtek (v nadaljnjem besedilu: krajevne skupnosti) iz sredstev, ki so določena v proračunu Občine Podčetrtek (v nadaljnjem besedilu: proračun občine), za zagotavljanje sredstev za funkcionalne izdatke krajevne skupnosti, za komunalno vzdrževanje ter za cestno vzdrževanje po krajevnih skupnostih.
II. DOLOČITEV KRITERIJEV
4. člen
Sredstva, namenjena za pokrivanje stroškov poslovnih prostorov, za opravljanje strokovnih in administrativnih del za potrebe krajevne skupnosti ter za druge materialne stroške se delijo po kriteriju števila prebivalcev po naslednji tabeli:
-----------------------------------------------------------
Krajevna skupnost         Št. prebivalcev     %
-----------------------------------------------------------
Pristava pri Mestinju            1062   31,4
Podčetrtek                  1018   30,2
Olimje                    276    8,2
Virštanj                   535   15,8
Polje ob Sotli                486   14,4
-----------------------------------------------------------
5. člen
Sredstva za komunalno vzdrževanje se namenjajo za vzdrževanje drugih komunalnih javnih naprav (javna razsvetljava, hodniki za pešce, avtobusna postajališča, urejanje javnih površin ipd.). Sredstva posamezni krajevni skupnosti se delijo po dveh kriterijih in sicer 50% po kriteriju števila prebivalcev in 50% po kriteriju dolžine cest v krajevni skupnosti, po naslednji tabeli:
-----------------------------------------------------------------------
Krajevna skupnost  Št. prebivalcev    %  Dolžina   %  50 : 50
                       cest (km)
-----------------------------------------------------------------------
Pristava pri Mestinju      1062  31,4     50  27   29,2
Podčetrtek           1018  30,2     38  21   25,6
Olimje              276   8,2     29  16   12,1
Virštanj             535  15,8     38  21   18,4
Polje ob Sotli          486  14,4     28  15   14,7
-----------------------------------------------------------------------
6. člen
Sredstva za cestno vzdrževanje so namenjena za redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti. Kriterij delitve sredstev je enak kot v 5. členu.
7. člen
Investicije, ki so usklajene s 4-letnim razvojnim planom, se delijo po kriteriju iz 5. člena. V primeru, da krajevna skupnost v enem letu investira več, se to poračuna v naslednjih letih.
8. člen
Krajevni skupnosti se lahko namenijo tudi dodatna sredstva, ki se delijo na podlagi razpisov za določen namen. Krajevna skupnost pridobi sredstva, ko je namen izpolnjen.
III. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-087/2004
Podčetrtek, dne 17. februarja 2004.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti