Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

826. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika, stran 2064.

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), 18. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) ter 11. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 62/02) je Občinski svet občine Metlika na 9. redni seji dne 19. 2. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika
1. člen
Cene dnevnih programov predšolske vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika znašajo mesečno na otroka:
– prvo starostno obdobje       79.145 SIT
– drugo starostno obdobje      58.619 SIT
2. člen
Za čas odsotnosti otroka nad 1 dan se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil v višini 260 SIT na dan. Staršem se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti živil (glede na plačilni razred).
3. člen
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka v naslednjih primerih:
– zaradi bolezni (izjemni primeri z zdravniškim potrdilom),
– v času letnih dopustov.
Starši plačajo rezervacijo v višini 50% višine njihovega plačilnega razreda.
To določilo velja le za starše otrok, za katere je Občina Metlika po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
4. člen
Višina plačila staršev se določi na podlagi pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 37/97 - odl. US, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03).
5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika (Uradni list RS, št. 6/02).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 3. 2004.
Št. 382-4/03
Metlika, dne 19. februarja 2004.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti