Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

817. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje, stran 2030.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 11. redni seji dne 19. 2. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje pravilnik za vrednotenje organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 73/03).
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 7. člena, tako da se glasi:
"Pregled vlog za pridobitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji in postopek dodelitve finančnih sredstev izvede komisija, ki jo imenuje župan, in jo sestavljajo trije člani:
– dva predstavnika Odbora za družbene dejavnosti in
– predstavnik občinske uprave."
3. člen
Črta se četrti odstavek 7. člena.
4. člen
Spremeni se 8. člen, tako da se glasi:
"Komisija bo pri ocenjevanju prispelih vlog upoštevala naslednje kriterije:
1. Poročilo o delu v preteklem letu (do 5 točk).
Ocenjuje se število izvedenih programov, število sodelujočih članov in število udeležencev pri izvedbi programa.
2. Realizacija finančnega načrta iz preteklega leta (do 5 točk).
Ocenjuje se odstotek realizacije programa iz preteklega leta.
1 – 20%         ...1 točka
21 – 40%        ...2 točki
41 – 60%        ...3 točke
61 – 80%        ...4 točke
81 – 100%        ...5 točk.
3. Število članov društva iz Občine Kozje s plačano članarino (do 15 točk):
1 – 3 članov   ...1 točka  25 – 27 članov    ...9 točk
4 – 6 članov   ...2 točki  28 – 30 članov    ...10 točk
7 – 9 članov   ...3 točke  31 – 33 članov    ...11 točk
10 – 12 članov  ...4 točke  34 – 36 članov    ...12 točk
13 – 15 članov  ...5 točk   37 – 39 članov    ...13 točk
16 – 18 članov  ...6 točk   40 – 42 članov    ...14 točk
19 – 21 članov  ...7 točk   43 in več članov   ...15 točk
22 – 24 članov  ...8 točk
4. Odstotek članov iz Občine Kozje v društvu (do 10 točk):
1 – 5%      ...1 točka  27 – 31%       ...6 točk
6 – 11%      ...2 točki  32 – 36%       ...7 točk
12 – 16%     ...3 točke  37 – 41%       ...8 točk
17 – 21%     ...4 točke  42 – 46%       ...9 točk
22 – 26%     ...5 točk   47% in več      ...10 točk
5. Rednost delovanja – izvajanje programov skozi daljše časovno obdobje (do 10 točk):
Za vsak program, ki poteka neprekinjeno skozi daljše časovno obdobje, lahko pridobi društvo 1 točko, vendar največ 10 točk.
6. Program dela za razpisano leto (do 15 točk):
Upošteva se odstotek udeleženosti članov iz Občine Kozje v programih društva za razpisno leto.
1 – 3%      ...1 točka   25 – 27%       ...9 točk
4 – 6%      ...2 točki   28 – 30%       ...10 točk
7 – 9%      ...3 točke   31 – 33%       ...11 točk
10 – 12%     ...4 točke   34 – 36%       ...12 točk
13 – 15%     ...5 točk   37 – 39%       ...13 točk
16 – 18%     ...6 točk   40 – 42%       ...14 točk
19 – 21%     ...7 točk   43 in več%      ...15 točk
22 – 24%     ...8 točk
7. Sodelovanje z rizičnimi skupinami se ocenjuje na podlagi števila vključenih strokovnih delavcev in namena izvedbe programa (do 10 točk).
8. Sodelovanje članov in prostovoljcev pri izvajanju programa (do 5 točk):
1 – 5 članov in prostovoljcev ...      ... 1 točka
6 – 10 članov in prostovoljcev ...     ... 2 točki
11 – 15 članov in prostovoljcev ...     ... 3 točke
16 – 20 članov in prostovoljcev ...     ... 4 točke
21 in več članov in prostovoljcev ...    ... 5 točk.
9. Drugo (določi se v razpisni dokumentaciji)."
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0001/2004-11/04
Kozje, dne 19. februarja 2004.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti