Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

816. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kozje, stran 2029.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 11. redni seji dne 19. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kozje
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Kozje določa:
– način in postopek sestave seznama upravičencev za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje;
– način ugotavljanja sorazmernih deležev;
– postopek vračanja vlaganj;
– pogoje za vračanje vlaganj.
2. člen
Določbe tega odloka se uporabljajo pri vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v primerih, ko Občina Kozje nastopa kot upravičenec do vračila vlaganj na podlagi 2. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).
3. člen
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d. so fizične osebe, lokalne skupnosti in njihovi pravni nasledniki, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka za sebe ali za druge sklepale pogodbe s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d. in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet
4. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan posebno komisijo.
5. člen
Komisija skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na podlagi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne in fizične osebe.
6. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci, se objavi na krajevno običajen način v rokih, ki jih določa zakon.
Za upravičence, ki ne bodo na seznamu, bo komisija določila in objavila poseben postopek uveljavljanja njihovih vlaganj.
7. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb in drugih verodostojnih listin, ob upoštevanju določb 4. člena zakona.
8. člen
Če posamezni upravičenec ni oseba iz 3. člena tega odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.
V primeru, ko kot pravni naslednik upravičenca nastopa dvoje ali več oseb, morajo komisiji sporočiti ime ene od njih, ki bo v postopku nastopala kot njun oziroma njihov skupni predstavnik.
9. člen
Pogoji za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca, računi in druge verodostojne listine ali dokumenti upravičenca. Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v deležih, sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.
10. člen
Sorazmerni del vračil, ki pripadajo lokalni skupnosti iz naslova namenskih sredstev samoprispevka, mora lokalna skupnost nameniti izključno za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.
11. člen
O vseh odprtih vprašanjih (npr. ustreznost dokazil in podobno) bo v skladu s tem odlokom in zakonom odločala komisija.
12. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 06202-0001/2004-11/03
Kozje, dne 19. februarja 2004.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti