Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

815. Pravilnik o postopku za financiranje kulturnih programov, ki jih izvajajo kulturna društva in se financirajo iz poračuna Občine Gorišnica, stran 2028.

V skladu z 8. členom zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02) in na podlagi 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 10. redni seji dne 12. 2. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o postopku za financiranje kulturnih programov, ki jih izvajajo kulturna društva in se financirajo iz poračuna Občine Gorišnica
1. člen
Ta pravilnik ureja postopke za določanje razporeditve finančnih sredstev glede na programe kulturnih društev, ki se financirajo iz proračuna Občine Gorišnica.
2. člen
Kulturne dejavnosti lahko opravljajo posamezniki in pravne osebe pod pogoji, ki jih določa zakon. Pravico do sofinanciranja kulturnih programov po tem pravilniku imajo nosilci in izvajalci kulturne dejavnosti, ki imajo sedež na območju občine.
3. člen
Postopek izbire kulturnih programov in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in predložitev programa izvajalca kulturne dejavnosti,
– pregled programa,
– obdelava in ocenjevanje programa,
– odločitev (sklep) župana na podlagi predložene ocene,
– sklepanje pogodb,
– poročilo o realizaciji programa.
Postopek izbire kulturnih programov izvede Odbor za družbene dejavnosti pri občini Gorišnica najkasneje vsako leto do konca tekočega leta za prihodnje leto ter ga predloži županu v potrditev.
4. člen
Odbor za družbene dejavnosti se pri pripravi predloga izbora letnih kulturnih programov in predloga delitve razpoložljivih proračunskih sredstev ravna v skladu z merili, ki jih potrdi občinski svet na predlog strokovnih skupin. Merila za posamezno področje so priloga k temu pravilniku in so osnova za določanje višine finančnih sredstev za izvajanje kulturnih programov posameznih nosilcev kulturne dejavnosti v občini.
5. člen
Programi, ki sodijo v okvir izvajanja kulturnih dejavnosti so določeni v 56. členu zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture.
6. člen
Župan sklene pogodbo z izvajalci kulturnih programov. V pogodbi se opredeli vsebina in obseg programa, čas realizacije programa, obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna, nameni in način nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti. Pogodbe se sklepajo po sprejetju proračuna občine za obdobje sprejetja proračuna. Obseg finančnih sredstev, ki jih društvo planira za realizacijo programa se določi na podlagi realizacije programa kulturnega društva v preteklem letu.
7. člen
Kulturnim delavcem, ki se udeležijo ali sprejemnih izpitov na umetniških šolah v tujini ali so izbrani na kakšni državni ali svetovni selekciji za razstave ali delavnice s področja kulturnega ustvarjanja (gledališče, glasba, folklora…) in niso poklicni kulturni delavci, se zagotovi kotizacija v delavnicah, oziroma na sprejemnih izpitih v višini razpoložljivih sredstev, ki jih z vsakokratnim sklepom določi župan.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 035-2-2-3/2004
Gorišnica, dne 12. februarja 2004.
Župan
Občine Gorišnica
Jože Kokot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti