Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

808. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev ZN rekreacijski center na Golovcu, stran 2024.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev ZN rekreacijski center na Golovcu
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN rekreacijski center na Golovcu, ki ga je pod št. 19-03 izdelala firma Urbanisti s.p. je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II
Predmet zazidalnega načrta je gradnja treh enodružinskih stanovanjskih hiš na parc. št. 990/1, 990/4 in 991 k.o. Sp. Hudinja.
III
Javna ragrnitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN Rekreacijski center na Golovcu se začne osem dni po objavi v Uradnem listu RS, na sedežu Mestne četrti Nova vas in Gaberje in v prostorih Mestne občine Celje ter traja 15 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb nii, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične in pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00012/2003-0008
Celje, dne 3. februarja 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti