Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

800. Pravilnik o subvencioniranju prevozov študentov, stran 2010.

Na podlagi 73.c člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 39/95, 18/98, 35/98, 99/99, 64/01 in 100/03) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o subvencioniranju prevozov študentov
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek in kriteriji za subvencioniranje mesečnih vozovnic za študente, ki se izobražujejo izven kraja stalnega prebivališča.
2. člen
Znesek subvencije za posameznega študenta določi prevoznik na podlagi lestvice, ki študente razvršča v razrede. Pri tem se upošteva:
– bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno mesečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji,
– oddaljenost kraja izobraževanja od kraja stalnega prebivališča.
3. člen
Vsem študentom pripada subvencija v višini 7% cene mesečne vozovnice.
Višina subvencije po posameznih razredih znaša:
---------------------------------------------------------
      Če znaša bruto mesečni
 Razred  dohodek na družinskega      Znaša višina
       člana v % od bruto        subvencije
       povprečne plače na
       zaposlenega v RS
---------------------------------------------------------
  1.    do 15%               50%
  2.    nad 15% do 30%           30%
  3.    nad 30% do 55%           17%
  4.    nad 55%               7%
---------------------------------------------------------
4. člen
Višina subvencije iz prejšnjega člena se v vsakem razredu zviša za 10% nad 40 km do 60 km oddaljenosti stalnega prebivališča študenta od kraja izobraževanja in za 20% nad 60 km oddaljenosti stalnega prebivališča upravičenca od kraja izobraževanja.
5. člen
Ne glede na določbe 3. in 4. člena tega pravilnika, študentom, ki v štipendiji dobivajo dodatek za prevoz, pripada subvencija v višini 17% cene mesečne vozovnice, ki pa se poveča za morebitno razliko med višino subvencije, ki bi mu pripadla po določbah 3. in 4. člena in vsoto subvencije v višini 17% ter dodatka za prevoz.
6. člen
Študenti oddajo vlogo za dodelitev subvencije prevozniku in sicer na posebnem obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.
Zneske subvencije bo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport mesečno nakazovalo prevoznikom na način in v rokih, ki so določeni s predpisi o izvrševanju proračuna.
7. člen
Do začetka uporabe tega pravilnika se za študente, ki se izobražujejo po visokošolskih študijskih programih uporablja sklep o določitvi višine subvencioniranja mesečnih vozovnic za prevoze dijakov in študentov, ki se šolajo izven kraja bivanja (Uradni list RS, št. 1/97).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2004.
Št. 011-03-184/2003
Ljubljana, dne 30. januarja 2004.
EVA 2003-3311-0223
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti