Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

693. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, stran 1705.

Na podlagi 143., 144., 146. člena v povezavi s 179. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03) je Občinski svet občine Zreče na seji 2. 2. 2004 dne sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
1. člen
S tem odlokom se določa višina povprečne gradbene cene za m2 koristne stanovanjske površine, cene za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine se izračuna po JUS U. C. 2. 100 za III. stopnjo opremljenosti brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene stavbnega zemljišča.
Tako izračunano povprečno gradbeno ceno sprejme s sklepom občinski svet najkasneje do 31. marca za tekoče leto in se objavi v uradnem listu.
3. člen
Cena za stavbno zemljišče se oblikuje po območjih urejanja in odstotkih od povprečne gradbene cene iz prejšnjega člena.
4. člen
Območja stavbnih zemljišč so razdeljena v tri kategorije.
I. območje: center mesta Zreč (Cankarjeva ulica, Cesta na Roglo do št. 59, Cesta pod hribom, Cesta talcev, Dobroveljska cesta, Dravinjska cesta, Ilirska pot, Kratka pot, Kovaška cesta, Mladinska ulica, Ob gozdu, Obrtniška cesta, Obvozna cesta, Ogljarska cesta, Pohorska cesta, Prešernova cesta, Rudniška cesta, Slomškova ulica, Strma cesta, Šarhova ulica, Šolska cesta, Štajerska ulica, Tovarniška cesta, Ulica Borisa Vinterja, Ulica bratov Mernik, Ulica Janeza Koprivnika, Ulica Jurija Vodovnika, Ulica Pohorskega Bataljona, Ulica 12. Oktobra, Vinogradna cesta, Vodnikova ulica, Vodovodna cesta)
II. območje: ostali del Zreč, Bezovje nad Zrečami, Boharina, Breg, Loška gora pri Zrečah, Osredek pri Zrečah, Radana vas, Zlakova, Rogla, Stranice, Bukovlje, Gornja vas, Križevec, Lipa, Polajna, Spodnje Stranice Črešnova, Dobrovlje, Gorenje pri Zrečah, Gračič.
III. območje: Bork, Čretvež, Mala gora, Skomarje, Resnik, Planina na Pohorju, Padeški vrh, Koroška vas na Pohorju, Zabork.
Odstotki za posamezna območja iz prejšnjega člena znašajo:
– za I. območje 2,5%,
– za II. območje 1,2%,
– za III. območje 0,9%.
5. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Zreče za I. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebivalcev na hektar znašajo 15% povprečne gradbene cene za m2 koristne stanovanjske površine, in sicer:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe za m2 koristne stanovanjske površine znašajo 7% povprečne gradbene cene,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe za m2 koristne stanovanjske površine znašajo 8% povprečne gradbene cene.
6. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, se mesečno valorizirajo v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije.
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listi RS in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2000 (Uradni list RS, št. 36/00).
Št. 015-03-06/00-2
Zreče, dne 2. februarja 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost