Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

683. Sklep o cenah vodarine in o cenah za odvajanje komunalnih in odpadnih voda in cenah čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Škofja Loka, stran 1696.

Na podlagi 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 10. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 7. redni seji dne 29. 1. 2004 sprejel
S K L E P
o cenah vodarine in o cenah za odvajanje komunalnih in odpadnih voda in cenah čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Škofja Loka
1. člen
S tem sklepom se določijo lastne in upravičena cena vodarine (dejavnosti zbiranja, čiščenja in distribucije pitne vode) iz sistema Loški vodovod na območju Občine Škofja Loka, ki jo opravlja koncesionar Loška komunala, oskrba z vodo in plinom d.d. in lastna in upravičena cena odvajanja komunalnih in odpadnih voda in lastna in upravičena cena čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Škofja Loka, ki jo opravlja koncesionar Loška komunala, oskrba z vodo in plinom d.d.
2. člen
Cene vodarine iz prvega člena tega sklepa so diferencirane in po posameznih uporabnikih znašajo:
– gospodinjstvo 118 SIT/m3, od tega: 70 SIT/m3 lastna cena in 48 SIT/m3 upravičena cena;
– gospodarstvo 148 SIT/m3, od tega: 100 SIT/m3 lastna cena in 48 SIT/m3 upravičena cena;
– negospodarstvo 143 SIT/m3, od tega: 95 SIT/m3 lastna cena in 48 SIT/m3 upravičena cena.
Cene iz prvega člena tega sklepa, ločene po gospodarskih javnih službah in enotne za vse povzročitelje, znašajo:
– za gospodarsko javno službo odvajanje komunalnih in odpadnih voda 63 SIT/m3, od tega: 38 SIT/m3 lastna cena in 25 SIT/m3 upravičena cena;
– za gospodarsko javno službo čiščenje odpadnih in padavinskih voda 79 SIT/m3, od tega: 54 SIT/m3 lastna cena in 25 SIT/m3 upravičena cena.
V cenah iz prejšnjih odstavkov tega člena davek na dodano vrednost ni vključen.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o cenah vodarine na območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 25/01) in sklep z dne 17. 6. 1999 o določitvi cen storitev za gospodarsko javno službo odvajanje komunalnih in odpadnih voda in za gospodarsko javno službo čiščenje odpadnih in padavinskih voda.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, cene tega sklepa pa se začnejo uporabljati po določbah uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 43/03).
Št. 355-6/2000,
353-2/1997
Škofja Loka, dne 29. januarja 2004.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost