Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

681. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi, stran 1695.

Na podlagi 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe in dopolnitve) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98), je Občinski svet občine Škofja Loka na 7. redni seji dne 29. 1. 2004 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
1. člen
S tem sklepom se določi način, pričetek, trajanje in mesto javne razgrnitve in čas javne razprave ter način obveščanja občanov za
1. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990 in
2. predlog odloka o lokacijskem načrtu za zamenjavo obstoječih azbestnih cevi na primarnem vodovodu Visoko–Škofja Loka.
2. člen
Besedilo in grafični del
"Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990" in
"Odloka o lokacijskem načrtu za zamenjavo obstoječih azbestnih cevi na primarnem vodovodu Visoko–Škofja Loka" se javno razgrneta v prostorih Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka.
Za pričetek javne razgrnitve šteje prvi delovni dan, ki sledi dnevu uveljavitve tega sklepa. Javna razgrnitev traja 30 koledarskih dni.
Javna razprava bo v zadnjem tednu javne razgrnitve. Natančna lokacija, datum in ura bodo javno objavljeni v prostorih javne razgrnitve in po lokalnem radio, ter lokalnem časopisu.
Občani in organizacije se o javni razgrnitvi in javni obravnavi obveščajo z razglasom na oglasni deski občine, z objavo po lokalnem radiu in razglasom v lokalnem časopisu.
3. člen
Po končani javni razgrnitvi in javni razpravi občinski svet obravnava pripombe in predloge, sprejme stališča ter dopolni predloga odlokov. Tako dopolnjena akta sprejme kot
"Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990" in
"Odlok o lokacijskem načrtu za zamenjavo obstoječih azbestnih cevi na primarnem vodovodu Visoko–Škofja Loka".
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta sklep začne veljati sedem dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-340/2001
Škofja Loka, dne 29. januarja 2004.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost