Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

634. Uredba o spremembah uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja, Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramšakov graben, Rečki potok, Zadnja Sora, Savinja za proizvodnjo električne energije, stran 1600.

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96 – ZVO-A, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja, Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramšakov graben, Rečki potok, Zadnja Sora, Savinja za proizvodnjo električne energije
1. člen
V uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja, Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramšakov graben, Rečki potok, Zadnja Sora, Savinja za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 5/00 in 49/03) se v tabeli 1. člena:
– v tretji vrstici pri vodotoku Mislinja (Straže):
številke koordinat gorvodne meje odseka »Y =5 513 420, X =5 144 985 in H =542,00« nadomestijo s številkami »Y = 5 513 050, X = 5 145 130 in H = 535,00«,
številke koordinat dolvodne meje odseka »Y =5 512 260, X =5 145 410 in H =520,00« nadomestijo s številkami »Y =5 512 240, X =5 145 430 in H =519,50«
ter številka bruto potenciala »273« nadomesti s številko »192«;
– v sedemnajsti vrstici pri vodotoku Kanomljica (Sp. Kanomlja):
številke koordinat gorvodne meje odseka »Y =5 423 910, X =5 099 350 in H =307,00« nadomestijo s številkami »Y =5 423 384, X =5 099 201 in H =310,00«,
ter številka bruto potenciala »113« nadomesti s številko »180«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-01/2001-12
Ljubljana, dne 12. februarja 2004.
EVA 2004-2511-0032
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost