Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

633. Uredba o spremembi uredbe o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Žuniči, stran 1598.

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Žuniči
1. člen
V uredbi o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Žuniči (Uradni list RS, št. 103/02 in 110/02 – ZUreP-1) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Ureditveno območje obsega zemljišče, potrebno za gradnjo mejnega prehoda, in sicer parc. št. 502/2, v skupni izmeri 1136 m2, in parc. št. 322/4, v izmeri 145 m2, vse v k.o. Žuniči.
Meja ureditvenega območja je razvidna iz ureditvene situacije v M 1: 500, ki je sestavni del te uredbe.«.
2. člen
Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-28
Ljubljana, dne 12. februarja 2004.
EVA 2004-1520-0002
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost