Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

565. Spremembe in dopolnitve pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in dopolnitev priloge pravilnika o višini tarifnih postavk - cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi, stran 1375.

Na podlagi 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 5/02 in 6/03), statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) in 88. člena poslovnika Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na 12. seji dne 30. 1. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in dopolnitev priloge pravilnika o višini tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
1. člen
Spremeni se 10. člen pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 5/02 in 6/03) tako, da se glasi:
»Po uvedbi ločenega zbiranja bioloških odpadkov na območju celotne Občine Zagorje ob Savi, se povzročiteljem, ki biološke odpadke iz svojega gospodinjstva kompostirajo v lastnem oziroma najetem vrtu, ravnanje s komunalnimi odpadki zaračuna v višini in na način iz drugega odstavka 2. točke priloge iz 12. člena tega pravilnika.«
2. člen
Dopolni se 2. točka priloge Višina tarifnih postavk – cenik za obračun storitve ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi tako, da se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Po uvedbi ločenega zbiranja odpadkov iz 10. člena pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi, povzročitelji, ki takšne odpadke iz svojega gospodinjstva kompostirajo v lastnem oziroma najetem vrtu, na podlagi izpolnjenih pogojev, ki jih določi izvajalec, lahko uveljavijo obveznost plačevanja za 160 litrov oziroma 0,16 m3 povzročenih odpadkov/osebo gospodinjstva/mesečno.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi in priloge pravilnika o višini tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi, se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati osmi dan po objavi.
Št. 012-2/2002
Zagorje ob Savi, dne 30. januarja 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

AAA Zlata odličnost