Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

556. Sklep o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev osebna pomoč in pomoč na domu, stran 1358.

Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah je na podlagi 38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02) in 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/2001) na 10. redni seji dne 29. 1. 2004 sprejel naslednji
S K L E P
I
Občina Šmarje pri Jelšah daje soglasje k cenam socialno varstvenih storitev osebna pomoč, in pomoč na domu, ki jih je predlagal svet Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah.
II
Cena osebne pomoči v okviru javne službe za 0,38 strokovnega delavca znaša na mesec 320.058 SIT.
III
Cena storitve pomoči družini na domu v okviru javne službe za 0,25 strokovnega delavca znaša na mesec 264.287 SIT.
IV
Cena storitve pomoč na domu na podlagi 18. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev znaša 2.655 SIT na efektivno uro. Cena se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za vodenje storitve za 441 SIT na uro in za subvencijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije ter Občine Šmarje pri Jelšah v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja za 774 SIT na uro. Po odbitih subvencijah znaša cena 1.440 SIT na efektivno uro.
V
Občina Šmarje pri Jelšah bo ceno storitve pomoč družini na domu še dodatno subvencionirala iz sredstev proračuna občine v višini 440 SIT na uro, tako da končna cena za uporabnike storitve znaša 1.000 SIT na efektivno uro.
VI
Zaradi specifičnosti terena zagotavlja občina še dodatna sredstva za kritje stroškov kilometrine izvajalk, največ do višine 83.334 SIT mesečno.
VII
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 06202-0002/04
Šmarje pri Jelšah, dne 30. januarja 2004.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost