Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

546. Sklep o javni razgrnitvi o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoroč­nega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 , stran 1346.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popr. 8/03) in 30. člena statuta Občina Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je župan Občine Brežice sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–1990 za: – širitev območje mk na Prilipah v k.o. Cerina, – širitev poslovnega omočja v k.o. Šentlenart, – širitev poslovno-proizvodnega območja z možnostjo stanovanjske gradnje v Brezini k.o. Brezina in k.o. Šentlenart, – širitev stanovanjskega območja v k.o. Črnc
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Brežice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana občine Brežice za obdobje 1986–1990, ki ga je pod št. 2265/U – 2003 izdelal Projektivni biro Region d.o.o. Brežice.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni od objave v Uradnem listu RS v prostorih Krajevne skupnosti Šentlenart, Krajevne skupnosti Čatež ob Savi, Krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje in prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (podstrešje).
3. člen
Javne obravnave bodo dne 24. 2. 2004 ob 19. uri v prostorih Krajevne Šentlenart, dne 25. 2. 2004 ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti Čatež ob Savi, dne 26. 2. 2004 ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje.
4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na osnutek, lahko zainteresirani podajo v knjigah pripomb, ki so ob javnih razgrnitvah ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-1410/03
Brežice, dne 22. januarja 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost