Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

541. Razlaga kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije, stran 1336.

Komisija za razlago kolektivne pogodbe za cestni potniški promet je na podlagi 88. člena kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 32/98), na seji dne 3. 11. 2003 sprejela
R A Z L A G O
K O L E K T I V N E P O G O D B E
za cestni potniški promet Slovenije
Komisija za razlago kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 32/98) je v skladu z zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) sprejela razlago kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije in z njo določila določbe kolektivne pogodbe, ki se uporabljajo in določbe, ki se ne uporabljajo.
I
   1. člen – Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
  2. člen – Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
  3. člen – Osebna veljavnost – se uporablja v celoti
  4. člen – Časovna veljavnost – se uporablja v celoti
  5. člen – Pomen izrazov – uporabljajo se tretji, četrti, peti, šesti, sedmi,
        osmi in deseti odstavek, ne uporabljajo se prvi, drugi in deveti
        odstavek
  6. člen – Enotni minimalni standardi – se uporablja v celoti
  7. člen – Razvrstitev del – se uporablja v celoti
  8. člen – Prenos pooblastil – se uporablja v celoti
  9. člen – Pogodba o zaposlitvi – uporabljajo se prvi, drugi, tretji, četrti
        in peti odstavek, ne uporablja se šesti odstavek
  10. člen – Poskusno delo – uporabljajo se prvi, tretji in četrti odstavek, ne
        uporablja se drugi odstavek
  11. člen – Pripravništvo – se uporablja v celoti, določb tega člena pa ni
        mogoče razumeti kot določbe, ki uvajajo pripravništvo
  12. člen – Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje del in
        postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov – se ne uporablja
  13. člen – Razporejanje delavcev v izjemnih primerih – se ne uporablja
  14. člen – Razporejanje delavcev iz kraja v kraj – se uporablja v celoti, če
        je kraj opravljanja dela določen v pogodbi o zaposlitvi, pri čemer
        se beseda razporejanje uporablja v smislu napotitve na delo v drug
        kraj
  15. člen – se uporablja, pri čemer se beseda razporejanje uporablja v smislu
        napotitve na delo
  16. člen – Prevzem na delo k drugemu delodajalcu – se ne uporablja
  17. člen – Delo na domu – uporablja se drugi in tretji odstavek, ne uporablja
        se prvi in četrti odstavek
  18. člen – Določanje in reševanje presežnih delavcev – Začasno prenehanje
        potreb po delavcih (začasni presežki) – se ne uporablja
  19. člen – se ne uporablja
  20. člen – se ne uporablja
  21. člen – se ne uporablja
  22. člen – se ne uporablja
  23. člen – se ne uporablja
  24. člen – Trajno prenehanje potreb po delavcih (trajni presežki) – se ne
        uporablja
  25. člen – se ne uporablja
  26. člen – se ne uporablja
  27. člen – se ne uporablja
  28. člen – se ne uporablja
  29. člen – Določanje presežnih delavcev – se uporablja
  30. člen – Pomirjanje v postopku ugotavljanje presežnih delavcev – se
        uporablja
  31. člen – Delovni čas – se uporablja
  32. člen – Delovni čas voznega osebja – se uporablja
  33. člen – Delovni čas krajši od polnega delovnega časa – se uporablja
  34. člen – Odreditev dela preko polnega delovnega časa – se ne uporablja
  35. člen – Merila za nočno delo – se ne uporablja
  36. člen – Pravica do odsotnosti z del z nadomestilom in brez nadomestila
        plače – se uporablja
  37. člen – Razporejanje delavca – invalida – se ne uporablja
  38. člen – Letni dopust – se ne uporablja
  39. člen – Merila za določitev višine letnega dopusta – se uporablja, razen
        poglavja, ki se nanaša na socialne in zdravstvene razmere – prvi
        odstavek (e)
  40. člen – Oblike motivacije delavcev – se uporablja
  41. člen – Disciplinski postopek – se ne uporablja
  42. člen – Kršitev delovnih obveznosti – se uporablja
  43. člen – Organ, ki odloča o pravicah delavcev na drugi stopnji – se ne
        uporablja
  44. člen – Odškodnina – se ne uporablja
  45. člen – Pogodbena kazen za nezakonito prenehanje delovnega razmerja – se ne
        uporablja
  46. člen – Dolžina odpovednega roka – se ne uporablja
  47. člen – Varnost in zdravje pri delu – se uporablja
  48. člen – Izobraževanje – se uporablja
  49. člen – Izpiti – se uporablja
  50. člen – Povračilo stroškov, povezanih z izobraževanjem – se uporablja
  51. člen – Razporeditev in obveznosti – se uporablja v celoti s tem, da se
        pojem razporeditev uporablja kot odpoved pogodbe o zaposlitvi
        zaradi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi v skladu z 90. členom
        zakona
  52. člen – Vajenci – se uporablja
  53. člen – Mentorji praktičnega pouka – se uporablja
  54. člen – Učenci in študenti na praksi – se uporablja
  55. člen – Obveščanje delavcev – se uporablja
  56. člen – Pogoji za delovanje sindikata – se uporablja
  57. člen – Materialni pogoji za sindikalno delo – se uporablja
  58. člen – Imuniteta sindikalnega zaupnika – uporabljajo se prvi, tretji,
        četrti, peti, šesti, sedmi in deveti odstavek, ne uporabljajo se
        drugi in osmi odstavek
  59. člen – Splošne določbe o plačah in drugih osebnih prejemkih – se uporablja
        v celoti
  60. člen – Plače – se uporablja, razen 8. točke
  61. člen – Tarifna priloga – se uporablja
  62. člen – Plače na podlagi delovne uspešnosti – se uporablja
  63. člen – Dodatki za posebne obremenitve – se uporablja
  64. člen – se uporablja
  65. člen – Dodatek za delovno dobo – se uporablja
  66. člen – Nadomestila plače – se uporablja v celoti razen 4. odstavka, ki se
        ne uporablja
  67. člen – Nadomestilo plač za čas čakanja in pripravljenosti na delo – se
        uporablja
  68. člen – Nadomestilo plače začasnih presežkov delavcev – se ne uporablja
  69. člen – Nadomestilo plače trajnih presežkov delavcev – se ne uporablja
  70. člen – Nadomestilo plače za čas stavke – se uporablja
  71. člen – Del plače na podlagi uspešnosti poslovanja – se uporablja
  72. člen – Obračun plače – se uporablja
  73. člen – Drugi osebni prejemki –
       1. Regres za letni dopust – ne uporablja se prvi, drugi in četrti
        odstavek, uporablja se tretji odstavek
       2. Jubilejne nagrade – se uporablja v celoti
       3. Odpravnina ob upokojitvi – se ne uporablja
       4. Solidarnostne pomoči – se uporablja v celoti
  74. člen – Povračila stroškov v zvezi z delom
       1. Prehrana med delom – se uporablja v celoti
       2. Prevoz na delo in z dela – se uporablja v celoti
       3. Službena potovanja – se uporablja v celoti
       4. Terenski dodatek – se uporablja v celoti
  75. člen – Inovacije – se uporablja v celoti
  76. člen – Prejemki pripravnikov – se ne uporablja
  77. člen – Prejemki učencev, vajencev in študentov na praksi – se uporablja v
        celoti
  78. člen – Prejemki mentorjev – se uporablja v celoti
Poglavje II. Pravice in obveznosti strank ter način reševanja sporov od 79. člena do vključno 89. člena se uporabljajo v celoti
   90. člen – se uporablja v celoti
  91. člen – se uporablja v celoti
  92. člen – se uporablja v celoti
II
Ta razlaga kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije se uporablja od 1. januarja 2003 dalje.
Ljubljana, dne 20. januarja 2004
Predsednica komisije
mag. Slavi Pirš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti